Sorodne objave

 

Na današnji novinarski konferenci smo podrobneje predstavili uspešen zaključek dlje časa trajajoče in obsežne preiskave mednarodne razsežnosti oz. več sočasnih in medsebojno prepletenih kriminalističnih preiskav zoper tri med sabo povezane hudodelske združbe, ki so v Sloveniji in v tujini izvrševale kazniva dejanja s področja prepovedanih drog. 

Zaradi kompleksnosti preiskav so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada in ljubljanski kriminalisti intenzivno sodelovali s tujimi varnostnimi organi (hrvaškimi, avstrijskimi idr.) ter Europolom, po petkovi zaključni akciji pa je bilo deset osumljencev privedenih k preiskovalnemu sodniku, ki je za vse odredil pripor.

IMG 1744

Pri predstavitvi so sodelovali mag. Boštjan Lindav, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, Darko Majhenič, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada, Damjan Petrič, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, in Božo Barbarić, vodja Službe za boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, Policijski nacionalni urad (PNUSKOK Rijeka).

BostjanLindav

Zvočni posnetek izjave mag. Boštjana Lindava, (mp3)
pomočnika direktorja Uprave kriminalistične policije GPU


Uspešno zaključene mednarodne kriminalistične preiskave potrjujejo, da so v Sloveniji delujoče kriminalne združbe še vedno pomemben dejavnik pri tihotapljenju prepovedanih drog tako na balkanski poti (heroin, predhodne sestavine za izdelavo prepovedanih drog) kot tudi pri tihotapljenju kokaina iz Južne Amerike. Mednarodno sodelovanje je ključnega pomena pri vodenju teh preiskav, pri čemer gre tako za skupno preiskovanje konkretnih zadev kot tudi za izmenjavo operativnih podatkov preko Interpola in Europola. V zadnjem času ima večina preiskav s področja prepovedanih drog mednarodne razsežnosti, zaradi česar je nemogoče učinkovito omejevati trgovino s prepovedanimi drogami brez okrepljenega sodelovanja vseh vpletenih držav tako v okviru policijskega kakor tudi pravosodnega sistema (Eurojust).

Mednarodna kriminalistična preiskava, v kateri smo preiskovali tri med seboj povezane kriminalne združbe, ki so delovale tudi izven Slovenije, ne bi mogla biti tako uspešna, če ne bi bilo povezovanja policijskih in pravosodnih sistemov vpletenih držav. V konkretnem primeru je bilo to uresničeno preko EU projekta WBOC (Western Balkan Organised Crime), ki so ga vodili avstrijski kolegi, sodelovali pa še slovenski in madžarski kriminalisti. Cilj tega projekta je bila operativna podpora v boju proti organiziranim kriminalnim združbam z zahodnega Balkana in povezovanje operativnih delavcev, nosilcev konkretnih kriminalističnih preiskav.

V okviru tega mednarodnega projekta je slovenska kriminalistična policija sodelovala v osmih skupnih preiskavah, v njih je bilo samo v Sloveniji zaseženo preko 1 kg heroina, 8,5 kg kokaina in 16,6 kg konoplje.Skupno pa je bilo v mednarodnih kriminalističnih preiskavah, ki so potekale pod okriljem projekta, zaseženo 30 kosov orožja, 1100 kg heroina, 165 kg kokaina, 1000 kg konoplje, 80.000 cigaret in 16,2 tone anhidrid ocetne kisline - predhodne sestavine za pridelavo heroina. Protipravna premoženjska korist kriminalnih združb je ocenjena na več milijonov evrov.


V Sloveniji je trg prepovedanih drog tradicionalen in na njem so pomembni zlasti konoplja, heroin in kokain. V zadnjih letih se na območju večjih urbanih središč zaznava tudi povečana prisotnost sintetičnih drog. Slovenske kriminalne združbe so usmerjene v tihotapljenje in preprodajo vseh vrst prepovedanih drog. Ključno vlogo pri distribuciji prepovedanih drog imajo večja urbana središča, od koder se oskrbujejo kriminalne združbe in kriminalno aktivni posamezniki, ki delujejo na lokalni in ulični ravni.

Problematika prepovedanih drog je pomemben generator številnih oblik odklonskih pojavov na področjih, kot so npr. nasilje v družini, klasična kriminaliteta, prometna varnost, varnost javnega reda in miru, ki se pojavljajo kot posledica uživanja in ulične preprodaje prepovedanih drog. To je naraščajoča sekundarna kriminaliteta, ki se kaže v obliki premoženjskih kaznivih dejanj, ki jih povzročajo odvisniki od prepovedanih drog s tatvinami, vlomi, ropi, goljufijami in drugimi podobnimi nasilnimi in drznimi ravnanji.

DarkoMajhenic

Zvočni posnetek izjave Darka Majheniča, (mp3) 
direktor Nacionalnega preiskovalnega urada


Kriminalistična preiskava Nacionalnega preiskovalnega urada

Nacionalni preiskovalni urad je skupaj z ameriško agencijo DEA (Drug Enforcement Administration), področno pisarno na Dunaju, ki je operativno koordinirala izvajanje ukrepov v južni Ameriki, in v sodelovanju z grško, špansko, hrvaško in avstrijsko policijo ter policijami še nekaterih drugih držav iz Evropske unije, v četrtek, 2. julija 2015, zaključil skoraj dve leti trajajočo kriminalistično preiskavo zoper mednarodno kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem večjih količin kokaina iz Južne Amerike v Evropo (ozemeljske vode Španije in Portugalske) ter tihotapljenjem heroina iz Grčije v Slovenijo oziroma v druge države Zahodne Evrope.

V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je kriminalna združba v obdobju od aprila do oktobra 2014 z jadrnico organizirala transport iz Južne Amerike v Evropo več sto kilogramov kokaina, v vrednosti med 10 in 20 milijonov evrov, pri čemer je skiper, sicer državljan Bolgarije, 15. oktobra 2014 zaradi okvare jadrnice poslal klic na pomoč in se zatem vkrcal na tovorno ladjo, še pred tem pa v morje odvrgel ves tihotapljen kokain. Bolgarski državljan je bil na karibskem otoku Martinique aretiran, saj je bila zanj razpisana mednarodna tiralica. Nadalje je kriminalna združba v obdobju od septembra 2014 do junija 2015 v sodelovanju z avstrijskim državljanom (skiperjem), brazilskimi državljani in drugimi neidentificiranimi storilci organizirala oziroma izvedla vsa potrebna pripravljalna dejanja za transport več kot 600 kg kokaina. Za transport iz Brazilije v Evropo so uporabili katamaran, ki ga je upravljal avstrijski državljan, vendar je bila hudodelska združba zaradi strmoglavljenja letala v Braziliji z 250 kg kokaina ter zasega 350 kg kokaina priseljena odložiti načrtovan transport kokaina za dva meseca. Naknadno so organizirali še transport 320 kg kokaina. Hudodelska združba je prepovedano drogo plačala, vendar jim je dobavitelj ni dobavil. Nadalje so preiskovalci ugotovili, da so člani hudodelske združbe v obdobju od marca do aprila 2015 organizirali prevzem in prevoz 370 kg heroina iz Grčije, ki je bil namenjen preko Italije in Slovenije, najverjetneje v Belgijo. Grška policija je na podlagi podatkov preiskovalcev NPU 9. aprila 2015 zasegla 370 kg heroina in aretirala dva slovenska državljana. Nadalje je bilo ugotovljeno tudi, da je član hudodelske združbe preko računov svoje sorodnice opral vsaj 150.000 evrov, ki izhajajo iz  kaznivih dejanj, povezanih s tihotapljenem droge. V tem delu preiskava še poteka.

Preiskava NPU je potekala od oktobra 2013 do junija 2015, izvajali smo tako klasične policijske ukrepe kot tudi prikrite preiskovalne ukrepe. Preiskava je bila izjemno zahtevna z vidika sodelovanja in usklajevanja posameznih operativnih aktivnosti več policij hkrati, zlasti pa z vidika preiskovanja in dokazovanja kaznivih dejanj. Mednarodna hudodelska združba je bila hirerahično organizirana, vsak član je imel natančno določeno vlogo oziroma nalogo. Njeni člani so iz različnih držav (Slovenije, Hrvaške, Črne gore, Brazilije, Bolgarije, Avstrije, Španije, Nizozemske idr.). Člani kriminalne združbe so se zelo samozaščitno obnašali – za medsebojno komunikacijo niso uporabljali klasičnega GSM signala, ampak zgolj brezplačne in kriptirane spletne aplikacije in tudi kriptirane telefone, pretok informacij je potekal na osebnih srečanjih ali preko tretjih oseb, celo preko pisem; pri dogovarjanju o organizaciji transportov in lokaciji primopredaje droge so uporabljali šifre, s katerimi so prikrivali dejanski pomen sporočil. Na ta način so policijam popolnoma onemogočali spremljanje njihove komunikacije. Kriminalna združba je vedno poskrbela, da se je kokain iz Južne Amerike predajal na plovila v mednarodnih vodah na predhodno določenih koordinatah, večinoma v ozemeljskih vodah Španije in Portugalske. S tem je bila v veliki meri onemogočena kontrola s strani varnostnih organov navedenih držav. Poudariti je treba, da policija brez izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov teh povezav zagotovo ne bi ugotovila.

NPU je v svoji preiskavi opravil 15 hišnih preiskav pri 14 osumljencih na območju Novega mesta, Ljubljane, Cerkelj na Gorenjskem in Vrhnike. Istočasno so hišne preiskave opravili tudi hrvaški kriminalisti na Hrvaškem, nekaj dni pred tem pa tudi avstrijski kriminalisti v Avstriji.

V okviru preiskave so zasegli večje število elektronskih naprav, mobilnih telefonov, SIM kartic, satelitskih telefonov, nekaj kosov strelnega orožja in streliva, 195.100 evrov in manjšo količino prepovedane droge. 2. julija 2015 so odvzeli prostost 5 osebam, ki so jih naslednji dan s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča Ljubljana na zaslišanje. Po zaslišanju je zoper vseh pet osumljencev odredil pripor. Štirje osumljenci so na begu, zanje smo razpisali ukrep razpis iskanja s prijetjem.

NPU je podal kazensko ovadbo zoper 16 osumljencev (eden je neznan), ker so v hudodelski združbi storili več kaznivih dejanj Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po členu 186 KZ-1. Osumljenci so stari med 32 in 59, let, večinoma slovenski državljani, en je državljan Črne gore in en državljan Bolgarije. Nekateri osumljenci so bili že obravnavani za kazniva dejanja povezana s preprodajo drog in drugih kaznivih dejanj, trije pa so že bili obsojeni za istovrstna kazniva dejanja. Večinoma so brez zaposlitve.

Predkazenski postopek je v Sloveniji usmerjalo Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije. Preiskovalci NPU so operativne aktivnosti izvajali skupaj z ljubljanskimi kriminalisti, saj je bila preiskava zahtevna zaradi obsega in prepletenosti osumljencev, zato so zaključne operativne aktivnosti izvajali istočasno.

Za obravnavno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora  od petih do petnajstih let.

DamjanPetric

Zvočni posnetek izjave Damjana Petriča, (mp3)
vodje Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana


Kriminalistična preiskava ljubljanskih kriminalistov

Ljubljanski kriminalisti so od konca leta 2013 zbirali obvestila o več kriminalnih združbah, ki se ukvarjajo s prodajo prepovedanih drog: kokaina in heroina. Kasneje so v sodelovanju s preiskovalci NPU, tujimi varnostnimi organi iz Hrvaške, Avstrije ter s pomočjo Europola ugotovili, da je kaznivih dejanj osumljenih skupno 16 državljanov Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.

Osumljeni so se kot posamezniki in kot člani hudodelske združbe ukvarjali s prodajo in prevozom prepovedane droge: heroina in kokaina. Kriminalisti so v letu 2014 zaznali prevoz 8 kg čistega kokaina z območja Španije proti Sloveniji. Ugotovljeno je bilo, da je droga v Španijo prispela z območja Južne Amerike. V nadaljevanju preiskave je bilo ugotovljeno, da je več osumljenih z območja Južne Amerike z jadrnico poskušalo na območje Evrope pripeljati večjo količino prepovedane droge (več 100 kg kokaina), pri čemer pa je jadrnica doživela brodolom. Ker je kriminalna združba v nadaljevanju ponovno poskušala s prevozom prepovedane droge z območja Južne Amerike, so ljubljanski kriminalisti v sodelovanju s preiskovalci NPU nadaljevali s skupno usmerjeno preiskavo.

Kriminalisti so v sodelovanju s hrvaškimi varnostnimi organi v preiskavi te hudodelske združbe ugotovili, da je več osumljencev v letu 2014 organiziralo nakup skupno 8 kg izredno čistega heroina. Heroin so poskušali na območje Slovenije pripeljati po balkanski poti preko Hrvaške. V konkretnem primeru gre za izredno čistost baze heroina, ki ga v taki obliki brez redčenja ni moč distribuirati v ulični prodaji. Iz te količine heroina pa bi bilo z redčenjem moč pridobiti več kot 32 kg heroina, namenjenega ulični prodaji.

Obenem so ljubljanski kriminalisti pri preiskovanju hudodelske združbe zaznali in ugotovili tudi, da so se najmanj trije osumljenci ob koncu aprila 2014 organizirali in poskušali izvesti kaznivo dejanje ropa po členu 206 KZ-1 nad oškodovanko. Dejanja jim tedaj kljub skrbno načrtovanimi pripravam ni uspelo izvršiti. Motiv je bil pridobiti si odtujen denar iz ropa SKB banke. Izvršitev omenjenega kaznivega dejanja je konec meseca junija 2014 storila druga kriminalna združba, storilci pa so od 28. novembra 2014 v priporu. Prav tako sta dva osumljenca poskušala spraviti v obtok ponarejene 500-evrske bankovce v skupnem znesku od 100.000 do 200.000 evrov, za katere bi plačala 12.000 evrov. Kljub njuni zainteresiranosti se s prodajalcem nista mogla dogovoriti in je dejanje ostalo pri poskusu.

V obširni večmesečni usmerjeni preiskavi je bila uporabljena kombinacija klasičnih in prikritih preiskovalnih ukrepov, ki jih je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo RS. Ljubljanski kriminalisti so ob zaključku izvajanja vseh ukrepov, 2. julija 2015, na podlagi pisnih odredb Okrožnega sodišča v Ljubljani na več naslovih na območju policijskih uprav Ljubljana in Maribor prijeli in pridržali več osumljenih, ki so bili člani hudodelske združbe.
 
Pri devetih osumljenih so bile na podlagi izdanih sodnih odredb v Ljubljani opravljene hišne preiskave in zaseženi naslednji predmeti:

  • prepovedana droga ( kokain, amfetamini in konoplja rastlina),
  • orožje,
  • denar,
  • večje število mobilnih telefonskih aparatov in elektronskih naprav,
  • različna listinska dokumentacija, iz katere je moč razbrati, da so osumljeni pri izvrševanju kaznivih dejanj med seboj dobro sodelovali z namenom pridobitve večje premoženjske koristi.

Na podlagi vseh zbranih obvestil so kriminalisti naslednji dan s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu KZ-1, poskusa kaznivega dejanja ponarejanja denarja in kaznivega dejanja hudodelskega združevanja po 294. členu KZ-1 za kaznivo dejanje ropa, ki pa ga niso izvršili, na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani privedli:

  • 47-letnega osumljenega z območja Maribora,
  • 53-letnega državljana Hrvaške s stalnim bivališčem na območju Ljubljane,
  • 49-letnega osumljenega z območja Ljubljane,
  • 58-letnega državljana BIH s stalnim bivališčem na območju Ljubljane in
  • 31-letnega osumljenega z območja Ljubljane.

Dežurni preiskovalni sodnik je po zaslišanju zoper dva izmed osumljenih odredil pripor, trem izmed osumljenih pa je bilo odrejeno 48 urno sodno pridržanje. 4. julija 2015 pa je preiskovalni sodnik po zaslišanju tudi zoper ostale tri osumljene odredil pripor. V sklopu preiskave tega kaznivega dejanja so ljubljanski kriminalisti skupno zoper 16 osumljenih podali kazensko ovadbo na SDT RS za skupno 19 kaznivih dejanj.


Statistični podatki (število kaznivih dejanj na področju prepovedanih drog v RS, količina zasežene droge) 

BozoBarbaric

 Na novinarski konferenci je v imenu hrvaških varnostnih organov sodeloval tudi Božo Barbarić, vodja Službe za boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, Policijski nacionalni urad (PNUSKOK Rijeka), ki je na kratko predstavil dobro medsebojno sodelovanje hrvaških in slovenskih kolegov pri opisanih kriminalističnih preiskavah v obdobju zadnjih 15 mesecev ter izpostavil pomen izmenjave operativnih informacij pri preiskovanju osumljencev, ki so trgovali z drogo na območju Slovenije in hrvaške Istre.


Zvočni posnetek izjave Boža Barbarića (mp3) 

Vprašanja novinarjev in odgovori (mp3)