Sorodne objave

 

Slovenski policisti smo s kolegi iz italijanske prometne policije na območju Nove Gorice, Kopra in Kranja ta teden sodelovali v skupnem poostrenem nadzoru tovornega prometa. Tako je nadzor v sredo, 31. marca  2010, istočasno potekal na obeh straneh meje. V šestih urah smo ustavili 126 vozil, večinoma tovornjakov, in odkrili 44 kršitev, od tega 33 v Sloveniji in enajst v Italiji.

foto2

Med akcijo so na italijanski strani sodelovali slovenski policisti, na slovenski pa italijanski.


Nadzor smo skupaj s cariniki, predstavniki prometnega inšpektorata ter delavci DARS-a in Cestela izvajali na počivališču Šempas na hitri cesti med Novo Gorico in Ajdovščino ter na območjih bivših mejnih prehodov Fernetiči in Karavanke.

foto3

Preverjali smo ustreznost dokumentov voznika, vozila in tovora, tehnično brezhibnost vozila, delovni čas in psihofizične sposobnosti voznikov, ustreznost tahografov v vozilu, ustreznost goriva idr. Preverjali smo torej predvsem, ali vozniki upoštevajo Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu in Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih.

foto5

Ustavili in kontrolirali smo 126 motornih vozil, pri čemer je bilo največ tovornih. Ugotovili smo 44 kršitev, in sicer 33 na slovenski in 11 na italijanski strani. Največ kršitev, kar deset, je bilo povezanih z neupoštevanjem časa vožnje in počitka. V šestih primerih smo odkrili nepravilnosti pri delovanju tahografa, eno kršitev pa v zvezi z dovolilnicami za opravljanje prevozov v mednarodnem prometu. Prekoračitev hitrosti in preobremenjenost vozil smo odkrili v petih primerih, štiri vozila pa v času nadzora niso imela ustrezne predpisane opreme. Poleg tega smo ugotovili še devet drugih kršitev ZVCP, zaradi katerih smo kršiteljem izdali plačilne naloge.

Delavci DARS-a in cariniki pa so odkrili osem voznikov, ki niso imeli vinjet, ter voznika, ki je namesto dizelskega goriva uporabljal kurilno olje.

foto7

Ocenjujemo, da je bil nadzor uspešen, tako zaradi dobrega sodelovanja med različnimi službami kot zaradi odkritih kršitev, ki so za udeležence v cestnem prometu zelo nevarne. Še zlasti pa je pomembno sodelovanje z varnostnimi organi sosednjih držav. Letos bomo izvedli še tri takšne poostrene nadzore: junija bomo preverjali psihofizično stanje voznikov, julija voznike motornih koles, septembra pa bomo izvedli še nadzor nad prekoračitvami hitrosti. 

foto6

foto1