Sorodne objave

 

Danes, 9. aprila 2010, se je zaključil dvodnevni posvet z naslovom Nasilje nad otroki - razumeti in prepoznati, ki sta ga na Brdu pri Kranju organizirala Generalna policijska uprava in Društvo državnih tožilcev Slovenije. Prispevkom tokratnega, že devetega strokovnega posveta je prisluhnilo več kot 110 udeležencev iz policijskih, tožilskih, sodniških in odvetniških vrst.

miza

Predstavniki organizatorjev posveta (z leve proti desni): okrožna državna tožilka Mirjam Kline, predsednik Društva državnih tožilcev Slovenije Primož Suknaič, direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi mag. Aleksander Jevšek in vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije Tatjana Mušič

udelezenci

Namen vsakoletnega srečanja je vzpodbuditi odgovoren, argumentiran in strokovno utemeljen pristop k razreševanju problematike nasilja v družini. Vsebine, ki jih obravnavajo udeleženci posveta, se zato nanašajo na področje kaznivih dejanj v družini oz. nad otroki, ki jih obravnavamo tako s kazenskopravnega kot drugih vidikov (npr. psihološkega in socialnega), s čimer pridobivamo dodatna znanja, nujna za strokovno prepoznavanje, vrednotenje in odločanje oz. ukrepanje v primerih nasilja nad otroki.

Na letošnjem posvetu je bila  posredovana vrsta novih informacij, ki jih bodo udeleženci lahko koristno uporabili pri svojem delu in s katerimi bodo svoje znanje še nadgradili. Govorili so o odzivanju otrok na travmatične dogodke; o tem, kaj lahko pričakujemo od travmatiziranih žrtev; kaj doživljajo strokovnjaki ob odkrivanju in odločanju o posameznih primerih nasilja; o posledicah nasilja v odraslosti. Na podlagi primerov so si izmenjali izkušnje ter izpostavili dileme in zadrege, ki se pojavljajo pri uporabi zakonodaje.

prvavrsta dvorana

Govorniki na otvoritvi posveta so bili (z leve proti desni): predstavnik Vrhovnega državnega tožilstva Andrej Polak, minister za pravosodje Aleš Zalar, varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Travnik, ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal in namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar.

KatarinaKresal

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal je dejala, da je treba nenehno opozarjati, da imajo tudi otroci pravico do spoštovanja človeškega dostojanstva in telesne nedotakljivosti, ki pa jim jo moramo zagotoviti odrasli. "S pravnim redom država pokaže svoj namen, da zmore omogočiti varno, zdravo in primerno mladost ter odraščanje. Hkrati s tem pokaže tudi odklonilen odnos do nasilja, saj ustvarja pogoje in mehanizme za odkrivanje in preprečevanje nasilja, spreminjanje vedenja nasilnežev in nenazadnje tudi ustrezno kaznovanje," je še dodala.

Zvočni posnetek govora ministrice Katarine Kresal  (mp3) 

TatjanaBobnar

Zvočni posnetek govora namestnice generalnega direktorja policije mag. Tatjane Bobnar (mp3) 

Govor namestnice generalnega direktorja policije mag. Tatjane Bobnar objavljamo v celoti (velja govorjena beseda) 

ZdenkaCebasekTravnik

Zvočni posnetek govora varuhinje človekovih pravic dr. Zdenke Čebašek Travnik (mp3) 

AlesZalar

Zvočni posnetek govora ministra za pravosodje Aleša Zalarja (mp3) 

polak

Zvočni posnetek govora predstavnika Vrhovnega državnega tožilstva Andreja Polaka (mp3) 


Po programu je sledila "igrica", ki pa to ni. Šlo je za izsek zgodbe iz resničnega življenja deklice, ki je po očetovi smrti postala odveč v skupnosti mamice in njenega novega partnerja. Predstavili so jo člani multimedijske sekcije Pirniče, ki deluje v okviru Kulturnoumetniškega društva Pirniče.

IMG 9984

Zvočni posnetek prikaza  (mp3) 


Čeprav smo v Sloveniji storili že velik napredek pri prepoznavanju, ukrepanju in preprečevanju nasilja v družini oz. nad otroki, nas na tem področju čaka še veliko dela. Po besedah mag. Aleksandra Jevška nam tem za prihodnje posvete zato ne bo zmanjkalo.

Prvi tak posvet je Generalna policijska uprava skupaj z Okrožnim državnim tožilstvom v Ljubljani organizirala leta 2000. Od leta 2001 to srečanje organizirata Generalna policijska uprava in Društvo državnih tožilcev Slovenije.