Sorodne objave

 

V Ceseni v Italiji je med 23. in 26. marcem 2010 potekala konferenca ekspertne skupine agencije Frontex (Agencije za vodenje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije) za področje dela vodnikov službenih psov.

Iz slovenske policije se je sestanka udeležil višji policijski inšpektor Adil Huselja iz Sektorja splošne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi. Na sestanku je poleg vodje projekta Radua Constantina Antona sodelovalo še 34 predstavnikov policij iz 25 držav.

skupna

Udeleženci konference


Posebnost konference je bila ta, da je potekala v dveh delih, in sicer je bil prvi del namenjen predstavnikom evropskih policij, ki v projektu sicer že sodelujejo, niso pa še dokončale priročnika, ter predstavnikom drugih držav, ki so k projektu šele pristopile. Tako so predstavniki albanske, beloruske, gruzijske, hrvaške, makedonske, moldavske in srbske policije prevajali angleško različico priročnika v svoje nacionalne jezike.

011

 Delo je zahtevalo tesno sodelovanje in usklajevanje tako med udeleženci konference kot kolegi v domačih organizacijah.


Drugi del konference pa je bil namenjen predstavnikom evropskih policij, ki so priročnik že prevedle v nacionalne jezike, zato so večji del konference namenili pripravam izhodišč za delavnico, ki bo junija 2010 v Sibiu v Romuniji. Prav tako pa so obravnavali tudi načrt aktivnosti na tem področju, ki poleg delavnice v Romuniji predvideva še dve konferenci in tri usposabljanja za inštruktorje za šolanje službenih psov.

012

 Adil Huselja (v sredini) z vodjo oddelka za usposabljanja Ester Fadda in članom ekspertne skupine Federicom Puzonejem


Na konferenci so člani ekspertne skupine predstavili dosedanje postopke, povezane z implementacijo priročnika na področju šolanja in uporabe službenih psov. Tako so ostalim predstavnikom policij pokazali metode in način uveljavljanja standardov v praksi.

038

Službeni avto italijanske policije za prevoz službenih psov


Vsi sodelujoči so se tako v formalnem kot neformalnem delu konference strinjali, da je skupni priročnik izhodišče za poglobitev sodelovanja policij znotraj Evropske unije in z državami v njenem sosedstvu.

041

 Prtljažni prostor službenega vozila z boksoma za prevoz službenih psov


Prav tako je skupni priročnik prvi korak k poenotenju standardov pri usposabljanju vodnikov in šolanju službenih psov, kar je tudi osnova za profesionalno in učinkovito uporabo službenih psov za opravljanje policijskih nalog pri varovanju državne oziroma evropske (schengenske) meje ter zatiranju kriminala.

017

Po uspešnem zaključku konference