Sorodne objave

 

Pomlad je čas, ko se začnejo opravljati kmetijska dela v naravnem okolju. Pri delih se pogosto uporabljajo traktorji, ki so konstruirani za vožnjo, vleko ali potiskanje traktorskih priključkov, za pogon teh priključkov ali za vleko priklopnega vozila.

  Izjava Antona Hribarja
višjega policijskega inšpektorja v Sektorju prometne policije na Generalni policijski upravi. (wma, 651 KB)


090320 Preventiva TraktorjiPri vožnji s traktorjem se je v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 zgodilo 59 (90) prometnih nesreč, v katerih sta 2 (2) osebi izgubili življenje, 3 (3) osebe so se huje telesno poškodovale, 7 (16) oseb se jih je laže telesno poškodovalo, v 47 (69) nesrečah pa je nastala materialna škoda.

Vse voznike traktorjev policisti zato opozarjajo, naj vozijo previdno in odgovorno, upoštevajo naj cestnoprometne predpise in naslednja pravila:

 • Traktor naj vozi voznik, ki ima veljavno vozniško dovoljenje kategorije F, je usposobljen za delo s traktorjem in traktorskimi priključki ter ni pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil.
 • Traktor mora biti registriran, tehnično brezhiben s prižganimi in čistimi lučmi ter odsevniki in ustrezno opremljen z rumeno rotacijsko lučjo, če ima pripet priključek, ki je širši od traktorja.
 • Na traktorju naj se prevaža le toliko oseb, kolikor je sedežev. Na traktorskih priključkih oseb ni dovoljeno prevažati!
 • Na priklopnem vozilu (prikolici) se sme prevažati do pet oseb, potrebnih za nalaganje in razlaganje tovora, če sedijo na podu priklopnega vozila znotraj stranic.
 • V nobenem primeru se osebe ne smejo voziti na tovoru!
 • Hitrost vožnje vedno prilagoditi stanju in razmeram na cesti, po kateri vozi traktor, ter lastnostim in stanju priklopnega vozila ali priključka in tovora na njem ali v njem.
 • Pri vključevanju v promet se morate prepričati, da je cesta prosta v zadostni razdalji, da bo vključevanje v promet varno.
 • Pri vožnji z neutrjenih površin na cesto je treba kolesa vedno očistiti, da zemlja ali blato ne padata na cesto.
 • Onesnaženo cesto je treba nemudoma očistiti. Če tega ne stori ali ne more storiti onesnaževalec sam, cesto na njegove stroške očisti redni vzdrževalec ceste.
 • Tovor ne sme predstavljati nevarnosti ali ovire za druge udeležence v prometu, povzročati škode na cesti in objektih, onesnaževati okolja, zmanjševati stabilnosti vozila, povzročati hrupa nad dovoljenim, zmanjševati preglednosti vozniku, zakrivati naprav vozila in se razsipati ali padati z vozila.
 • Pri vožnji in delu s traktorjem upoštevajte vsa tehnična navodila za traktor in uporabo priključkov.
 • Pri vožnji in delu s traktorjem spoštujte predpise s področja varstva pri delu.