Sorodne objave

 

V Policiji skupaj z Direkcijo RS za ceste opozarjamo vse voznike, naj v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! sodelujejo samo s tehnično brezhibnimi vozili in v skladu s predpisi. Spoštovanje prometnih predpisov je namreč eno od jamstev, da bo akcija izvedena uspešno in brez večjih nevšečnosti, v zadovoljstvo vseh udeležencev.

Vse voznike, ki bodo s traktorji in prikolicami pomagali pri prevozu zbranih odpadkov z divjih odlagališč do zbirnih točk, opozarjamo, da prevoze lahko izvajajo samo s tehnično brezhibnimi vozili. Tovor mora biti pravilno naložen in zavarovan, trajanje vožnje mora biti v skladu s predpisi, vozila pa ne smejo biti preobremenjena.

Policisti voznike še pozivamo, naj bodo ob morebitnih zastojih ali zgostitvah prometa strpni in odgovorni ne le do sebe, ampak tudi do ostalih udeležencev v prometu! Spoštujejo naj določila o omejitvah hitrosti ter ohranjajo ustrezno varnostno razdaljo.


Zvočni posnetek izjave višjega Mihaela Zalokarja iz Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi  (mp3) 

pic34246