Sorodne objave

 

Skoraj 900 prijetih storilcev in 7,7 tone zaseženih prepovedanih drog predstavlja le del uspešne statistike operacije Modri jantar, vrste mednarodnih akcij v letu 2015, ki so jih izvedle države članice Evropske unije s podporo Europola. Modri jantar je edinstvena operacija, v okviru katere so organi odkrivanja in pregona iz 28 držav članic EU, 11 nečlanic EU in drugi mednarodni partnerji združili moči, da bi razbili kriminalne združbe in njihovo kriminalno infrastrukturo. V letu 2015 je potekalo več hkratnih intervencij in tedenskih akcij po vsem svetu.

English version

 

Operacijo Modri jantar (Blue Amber) sestavlja vrsta globalnih akcij, uperjenih zoper organizirano kriminaliteto. Operacija, ki je sledila uspešni enotedenski operaciji Arhimed iz leta 2014, se je osredotočila na prednostna področja, kot jih določa ‘EMPACT’* in kot so: trgovina s prepovedanimi drogami, nezakonite migracije, organizirana premoženjska kriminaliteta in ponarejeno blago. Usklajene intervencije so potekale vse leto na letališčih, mejnih prehodih, pristaniščih in raznih žariščih kriminalitete v mestih in manjših krajih.

* Evropska multidisciplinarna platforma za boj proti nevarnostim kriminala (EMPACT) je del na obveščevalnih podatkih temelječega pristopa policijskega dela v boju proti organiziranemu kriminalu. Določa prednostne naloge in vzpostavlja mednarodni skupinski pristop za uničenje kriminalnih združb, ki ogrožajo varnost EU.

IMG 0146

Rezultati operacije Modri jantar so naslednji:

  • skoraj 900 aretacij zaradi trgovine s prepovedanimi drogami (257), premoženjske kriminalitete (281) in omogočanja nezakonitih migracij (60);
  • 263 aretacij goljufov med operacijo Global Airline Action, ki je bila usmerjena proti kriminalcem, ki kupujejo letalske karte na spletu z ukradenimi ali lažnimi kreditnimi karticami;
  • zaseženih 5 ton kokaina, 2,1 tone marihuane, 280 kg sintetičnih drog in 82 kg heroina;
  • odvzetih 254 vozil, več kot 150 ton ponarejenih pesticidov in skoraj 140.000 evrov gotovine;
  • zaseženih 1.400 ton ukradenih kovin.

Luksemburško predsedstvo Sveta EU je organiziralo operacijo Luxcar s poudarkom na tatvinah vozil. "Med dvodnevno mednarodno usklajeno akcijo je bilo zaseženih več kot 250 ukradenih vozil in začetih več novih preiskav, zahvaljujoč podpori številnih policistov v EU in Europolovih strokovnjakov," je dejal Steve Schmitz, koordinator operacije Luxcar pri luksemburški policiji. "Premoženjska kriminaliteta in kriminaliteta, povezana z vozili, predstavljata grožnjo za vse državljane EU."

V okviru operacije Modri jantar sta potekala tudi dva tedna ukrepanja proti prepovedanim drogam. Trgovina s sintetičnimi drogami in uporaba majhnih poštnih paketov za trgovanje s prepovedanimi drogami predstavljata velik problem v številnih evropskih državah. "Med dvema tednoma ukrepanja proti prepovedanim drogam v okviru operacije Modri jantar je bil poudarek prav na tem načinu trgovanja. Skupaj je bilo zaseženih skoraj 300 kg sintetičnih drog v Evropski uniji in zunaj nje," je povedal Johan Nooijens, glavni inšpektor Nacionalne policijske agencije Nizozemske in sokoordinator za ‘Empact sintetične droge’. "Dnevi skupnega ukrepanja (DSU)** proti prepovedanim drogam so bili uspešni. Mednarodno usklajevanje in izmenjava informacij sta ključnega pomena za uspešen boj proti tem vrstam mednarodnih kaznivih dejanj organiziranega kriminala. Pod prihajajočim nizozemskim predsedstvom bodo dnevi skupnega ukrepanja deležni močne podpore."

** Dnevi skupnega ukrepanja (DSU) so čezmejne operacije organov odkrivanja in pregona s poudarkom na ključnih kriminalnih žariščih in kriminalni infrastrukturi po vsej EU. DSU so pobuda, ki jo vodijo države članice, podpira pa Europol ter so del političnega cikla EU za organizirani kriminal in hude oblike mednarodne kriminalitete.

20928

Uradniki za zvezo iz držav članic EU in kolegi iz drugih mednarodnih partnerjev so usklajevali izmenjavo informacij in obveščevalnih podatkov med nacionalnimi organi odkrivanja in pregona iz operativnega koordinacijskega središča na sedežu Europola v Haagu, ki je obratoval 24 ur na dan vse dni v tednu. Europolovi strokovnjaki in analitiki so nudili podporo s sedeža agencije ter tudi na terenu v državah članicah EU.

Direktor Europola Rob Wainwright je odločen, da bo Europol tudi v prihodnje podpiral tovrstne preiskave: "Kriminalci ne upoštevajo meja, zavedati se pa morajo, da niso nikjer več varni. Organi odkrivanja in pregona moramo nadaljevati z mednarodnim sodelovanjem v boju proti organiziranemu kriminalu. Europol je zavezan k podpiranju nacionalnih organov odkrivanja in pregona s svojimi edinstvenimi obveščevalnimi podatki in tehničnimi zmogljivostmi."

Celotno operacijo je nadziral Stalni odbor za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti (COSI) Sveta EU. Njegova predsednica Andrée Colas je dejala: "Empactovi dnevi skupnega ukrepanja (DSU) so dober primer, ki kaže na to, da okrepljeno sodelovanje preiskovalnih operacij vodi do konkretnih operativnih rezultatov. Kot predsednica COSI, odbora, ki skrbi za strateško usmerjanje pri načrtovanju DSU, sem zelo zadovoljna z izidom operacije Modri jantar in pozivam vse partnerje političnega cikla EU, da koncept DSU razvijajo še naprej." 

Europol