Sorodne objave

 

Glede na nekatere informacije, ki so se pojavile v javnosti glede prehajanja slovenske schengenske meje, je generalni direktor policije Marjan Fank v današnji izjavi za javnost odgovoril na številna vprašanja, povezana z zaostrovanjem policijske stavke in s tem povezanimi morebitnimi zastoji na mejah, pa tudi na vprašanja glede migracij in terorizma.


Zvočni posnetek izjave generalnega direktorja policije Marjana Fanka (mp3)  


Pojasnila glede izvajanja policijskih nalog med stavko

V vodstvu policije ocenjujemo, da je večina zahtev sindikatov legitimnih, zato poskušamo tako v pogovorih s sindikati kot pogajalsko skupino storiti vse, da pride do pogovora in dogovora ter da se ne bi ustvarjalo novih konfliktov, še posebej na način, ki bi neposredno vplival na ljudi.

Treba je poudariti, da naloge policistu odrejajo vodje enot. Policisti so dolžni določene naloge tudi v času stavke opravljati pravočasno, učinkovito in v skladu z navodili vodij. Med nalogami, ki jih policisti morajo opravljati med stavko, so izrecno navedene naloge varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole, opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih, ter nadzor in urejanje prometa na javnih cestah, ki sta v neposredni povezavi z varovanjem življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi.


Varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole med stavko

Zakonik o schengenskih mejah določa, da se mejna kontrola izvaja tako, da se v celoti spoštuje človekovo dostojanstvo, nadzor meje pa se izvaja na strokoven in spoštljiv način ter sorazmerno s cilji, ki se zasledujejo. Ustvarjanje povečanih čakalnih dob z namenom izražanja stavkovnih zahtev pomeni kršitev osnovnih načel politike Evropske unije pri zagotavljanju prostega pretoka blaga in neposredno kršitev mednarodnih obveznosti in zavez Republike Slovenije.

Policija mora z organizacijo dela zagotoviti zadostno število policistov in opreme za opravljanje nadzora državne meje, da ob izvajanju predpisov ne bi prihajalo do predolgih čakalnih dob, prav tako morajo policisti poskrbeti za obvladovanje pričakovanih zgostitev prometa. V primeru povečanja čakalnih dob na mejnih prehodih morajo vodje izmene v okviru svoje vloge, opredeljene v zakoniku o schengenskih mejah, ustrezno ukrepati (odpiranje dodatnih stez, odstop od mejne kontrole). Vodje enot morajo zagotoviti nadzor in spremljati organizacijo dela ter zagotavljati pretočnost prometa tudi s spoštovanjem omejitve gibanja na mejnih prehodih.

Še posebej je treba zagotavljati dostojanstvo in uresničevanje vseh človekovih pravic v postopkih s tujci, ki v okviru povečanega migracijskega toka vsakodnevno prečkajo našo državo.


Policijska pooblastila - tudi poostrene nadzore - je treba tudi med stavko izvajati na predpisan način

Policijska pooblastila je treba tudi v času stavke izvajati na način, predpisan z zakoni in podzakonskimi akti, ki določajo način izvajanja pooblastil. Tudi morebitni poostreni nadzor je oblika dela policijskih enot, in ne more biti oblika stavkovnih pritiskov. Pri izvajanju nadzora v cestnem prometu je potrebno poskrbeti za varnost udeležencev in lastno varnost v policijskih postopkih tako, da so kontrolirana vozila in vozniki izločeni na primerna mesta (varnost) in ni oviran prometni tok (urejanje prometa). Izvedba postopka mora biti strokovna, profesionalna in korektna, kar pomeni, da so postopki izvedeni tako, da so učinkoviti in so osebe in vozila na kraju kontrole zadržana le za nujno potreben čas (izvedba postopka).

Vodje policijskih enot so dolžni organizirati in odrejati delo na način, kot ga določajo pravila policije. V skladu s Pravili policije lahko poostrene nadzore odredijo le komandirji, direktorji policijskih uprav in generalni direktor policije, ki hkrati določijo tudi odgovornega vodjo. Podlaga za takšne odločitve je tudi varnostna ocena, ki vsebuje elemente varnostnega stanja, ki jih želimo izboljšati.


Organiziranje dela v policijski enoti je v pristojnosti vodje, in ne sindikalnih zaupnikov

Pomembno je, da je organiziranje dela v policijski enoti v pristojnosti vodje, in ne sindikalnih zaupnikov. Zato je vodstvo policije naročilo vsem vodjem enot in direktorjem policijskih uprav, da tudi s strokovno pomočjo in nadzorom nad delom pri izvajanju nalog policistov zagotovijo, da se v povezavi z napovedmi o zaostrovanju stavkovnih aktivnosti ne presega oziroma posega v vodenje in organizacijo dela policijskih enot.


Pojasnila glede potencialnih terorističnih borcev med migranti

V javnosti so se pojavile navedbe, da smo v Sloveniji zabeležili nekaj deset džihadistov, kar odločno zanikamo.

Drži, da je policija za nekaj deset migrantov izvedla dodatna varnostna preverjanja, saj so obstajali sumi povezav s tujimi terorističnimi borci. Vendar v nobenem primeru suma ni potrdila ali ugotovila drugih pogojev za uporabo omejevalnih ukrepov. Kljub temu so bile o tem obveščene države, kamor so bile te osebe namenjene.

Pri preverjanju migrantov, ki vstopajo na slovenska tla, policija izvaja poostrene varnostne ukrepe in ima izdelane indikatorje za odkrivanje potencialnih tujih terorističnih borcev. Tako policija skladno z indikatorji vsakega migranta podrobno preveri in ga registrira. Za tiste, ki bi lahko ustrezali merilom, da bi lahko bili teroristi, potencialni borci ali podobni skrajneži, pa opravi dodatna varnostna preverjanja (varnostni pregled, razgovor, zbiranje obvestil od oseb, s katerimi so potovale, preverjanje okoliščin, ki so jih kriminalisti in policisti zaznali pri teh postopkih). Slovenija mora skladno z zavezo o sodelovanju z Europolom in Interpolom državam, kamor so osebe namenjene oziroma bodo v tranzitu, posredovati informacije iz dodatnih preverjanj. Nenazadnje so taki podatki tudi pomembni za izdelavo analitičnih ocen, ki jih pripravljata Europol in Interpol.


Protiteroristični varnostni ukrepi v Sloveniji

Terorizem, in z njim povezana nasilna radikalizacija, ostaja pri policiji ena pomembnejših tem, tako na globalni, EU, regionalni kot tudi nacionalni ravni. Pri tem smo prvenstveno usmerjeni v odkrivanje in omejevanje nasilne radikalizacije, kjer posebno grožnjo predstavljajo t. i. tuji teroristični borci, ki se, po daljši izpostavljenosti radikalnemu okolju in dodatno usposobljeni v rokovanju z orožjem in vojaških taktikah, po kopenski balkanski ruti vračajo v EU. V kontekstu obravnave aktualnih migracij se tako vseskozi zavedamo tveganja, da bi se takšne osebe lahko pomešale med begunce in migrante.

Po zadnjih terorističnih napadih v Franciji so bili v Sloveniji sprejeti nekateri dodatni varnostni ukrepi, ki jih izvaja policija. Predvsem je bila okrepljena mejna kontrola v skladu s predpisi in veljavnimi usmeritvami (vključno z indikatorji tveganja, ki so bili izdelani za identifikacijo oseb, zanimivih glede morebitnih terorističnih aktivnosti v schengenskem območju). Pri okrepljeni mejni kontroli se dodatna pozornost namenja temeljiti mejni kontroli pri državljanih tretjih držav, posebna pozornost se posveča tudi morebitnim zlorabam dokumentov, pregledu stvari in prtljage, s ciljem odkrivanja predmetov, ki bi lahko kazali na možnost priprav terorističnih aktivnosti.

Med dodatnimi varnostnimi ukrepi sta bila okrepljena tudi delovanje kriminalistične policije in nadzor nad kritično državno infrastrukturo.