Sorodne objave

 

Pred nami je velikonočni konec tedna, ko se bo na ceste znova odpravilo več ljudi kot običajno in je v prometu pričakovati dodatno gnečo in zastoje. Podaljšan vikend bo po napovedih sončen, zaradi česar na naših cestah pričakujemo tudi večje število motoristov in kolesarjev. Vsem udeležencem v prometu zato svetujemo izjemno previdnost in strpnost. Prilagodite hitrost vožnje razmeram na cesti in uporabljajte zaščitne čelade!

 Bodite pazljivi tudi pri uporabi pirotehnike, pred odhodom na dopust pa ustrezno zavarujte svojo lastnino.
Želimo vam prijetne in varne velikonočne praznike!


Uporabite manj obremenjene mejne prehode!

Na mejnih prehodih na zunanji schengenski meji lahko pride do daljših kolon in čakalne dobe za prestop državne meje. Največ potnikov in vozil v obeh smereh pričakujemo na naslednjih mejnih prehodih za mednarodni promet: Gruškovje, Obrežje, Metlika, Petrina, Jelšane, Starod, Sočerga, Dragonja in mejnem prehodu oz. kontrolni točki Sečovlje. Potnikom zato svetujemo, da uporabljajo manj obremenjene mejne prehode.

V skladu z veljavno uredbo o določitvi mejnih prehodov lahko osebe, ki uživajo pravico do prostega gibanja v Evropski uniji, mejo prestopijo tudi na mejnih prehodih za obmejni promet.

Seznam mejnih prehodov


Strpno in previdno v prometu!

Med prazniki je promet običajno veliko gostejši, več je tudi prometnih nesreč, zato bodite previdni. V smeri proti večjim turističnim krajem in Hrvaški pričakujemo prometne zastoje, predvsem na začetku in ob koncu praznikov. Do zastojev lahko pride tudi ob morebitnih prometnih nesrečah in na cestah, kjer potekajo obnovitvena dela. Voznikom zato svetujemo, naj ostanejo strpni in se zastojem ne poskušajo izogniti s kršenjem prometnih predpisov.

Opozarjamo tudi na omejitve tovornega prometa. Omejitev tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t, velja v naslednjih dneh:

 • ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure
 • v petek, 25. marca 2016, pa od 14. do 21. ure.

Da bodo prazniki prijetni in varni, vsem udeležencem v prometu ponovno svetujemo:

 • Hitrost in način vožnje prilagodite omejitvam in prometnim razmeram! Neprilagojena hitrost je namreč vzrok za 40 odstotkov smrtnih prometnih nesreč.
 • Upoštevajte pravila defenzivne vožnje.
 • Na pot se odpravite spočiti, z ustrezno opremljenimi vozili. Vozite previdno, odgovorno in zbrano.
 • Vozite na zadostni varnostni razdalji!
 • Bodite pozorni na pešce, kolesarje in motoriste.
 • Motoristi, prilagodite hitrost in način vožnje svojim sposobnostim ter lastnostim ceste. Pri vožnji dosledno uporabljajte čelade in druga zaščitna sredstva.
 • Pripnite se z varnostnim pasom!
 • Vozniki, med vožnjo ne uporabljajte mobilnega telefona, saj to lahko vplival na varnost vožnje.
 • Pešce opozarjamo, naj bodo pazljivi in naj dosledno upoštevajo cestnoprometne predpise.
 • Policisti bodo z različnimi oblikami dela zagotavljali večjo varnost in pretočnost prometa ter dosledno ukrepali zoper vse kršitelje, posebej tiste, ki bodo za volan sedli vinjeni in ki bodo s prehitro vožnjo ogrožali sebe in druge.


Pazljivo s pirotehniko, pri pokanju z možnarji ali karbidom!

Opozarjamo tudi na previdnost pri ravnanju s pirotehničnimi izdelki. V zabavo so namreč le posameznikom, mnogim občanom pa je takšno početje neprijetno in jim vzbuja strah, nelagodje in občutek nevarnosti. Nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), poleg tega pa moti tudi živali ter onesnažuje okolje. Nesrečam botruje predvsem nepremišljenost, objestnost, nestrokovno ravnanje ali pa opustitev nadzorstva polnoletne osebe nad mladoletniki in otroci, ki uporabljajo ognjemetne izdelke 1. in 2. kategorije.

Posebej želimo opozoriti na uporabo možnarjev različnih izvedb, ki so po Zakonu o orožju priprave za pokanje s črnim smodnikom. Uporabljajo se na kulturnih in drugih prireditvah. Možnaristi morajo imeti certifikat ali potrdilo o usposobljenosti za streljanje z možnarji. Pri pokanju z možnarji in acetilenom morajo udeleženci oziroma organizatorji poskrbeti za varnostne ukrepe.

Zakon o varstvu javnega reda in miru dovoljuje uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje med določenimi prazniki, kjer je takšno pokanje že tradicija. Upoštevati je treba, da mora biti med 22. in 6. uro zagotovljen nočni mir in počitek ljudi.

Mladoletnim osebam je uporaba možnarjev prepovedana.

 
Zavarujte se pred vlomi, vlomilci niso na dopustu!

Lastnikom stanovanj in stanovanjskih hiš, ki se odpravljate na daljši obisk ali dopust, policisti in kriminalisti svetujemo:

 • Ob odhodu od doma preverite, ali so vsa vrata in okna dobro zaprta in zaklenjena. Ne pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti elektrike, predvsem na aparatih.
 • Vrednejše predmete shranite na varno mesto.
 • Poprosite znance ali sosede, ki jim zaupate, naj med vašo odsotnostjo popazijo na vaše stanovanje, dnevno praznijo vaš poštni nabiralnik ipd.
 • Poskrbite, da vaš dom ne bo kazal znakov, da vas ni: ne puščajte vidnih sporočil, da ste kam šli, ali sporočil na telefonskem odzivniku; ne puščajte ključev v poštnem nabiralniku, pod predpražnikom ipd.; ne odstranjujte rož z okenskih polic; ne zastirajte oken z zavesami, polkni ali roletami ipd.
 • Zaradi praznikov bo najverjetneje praznih tudi veliko poslovnih prostorov, pisarn, podjetij. Lastnikom podjetij svetujemo, da med odsotnostjo ustrezno zavarujete svojo lastnino in tako poskušate preprečiti morebiten vlom.
 • Že najmanjše samozaščitno ravnanje (močna ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni prostori, zaprta okna in vrata, primerna osvetlitev, zaklenjene pisarne, občasna prisotnost, alarmne naprave idr.) lahko odvrne morebitnega vlomilca od vloma in prepreči drugo škodo.
 • Če ostanete doma, pa zaklepajte vrata in ne odpirajte vrat neznancem! Tudi varnostno verižico imejte vedno zataknjeno, še zlasti, če ste sami. Uporabljajte domofone in videodomofone ter kukala na vhodih.

Če vam v stanovanje kljub temu vlomijo, takoj pokličite telefonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Ne vstopajte, saj se storilec lahko še vedno zadržuje v objektu. Ne spreminjajte kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so pomembne za nadaljnjo preiskavo kaznivega dejanja (oz. se ne dotikajte stvari, ne sprehajajte po prostoru ...). Tudi če ugotovite, da so bili vlomilci pri sosedu, ko ga ni bilo doma, takoj obvestite policijo!

Naj vaše vozilo na parkiriščih ne postane tarča tatov in vlomilcev! Posebej opozarjamo, da v vozilih na vidnih mestih ne puščate torbic, aktovk, denarnic in drugih vrednih predmetov! Svoja vozila primerno zavarujte. Zaprite vsa okna, vrata, zaklenite vozilo in prtljažnik ter vklopite alarmno napravo. Izogibajte se parkiranju na neosvetljenih ulicah ali parkiriščih.

Med prazniki, ko denarne ustanove niso odprte, velja večjo pozornost nameniti tudi pri dvigu denarja na bankomatih. Bodite pozorni, ali vas pri dvigovanju denarja kdo ne opazuje, ne štejte in ne kažite denarja na ulici ter se izogibajte neosvetljenih, samotnih krajev!

 

Če se vam kljub temu zgodi kakšna neprijetnost, ki zahteva obravnavo policije, oz. ko menite, da gre za kršitev javnega reda in miru ali celo za primer z elementi kaznivega dejanja, vam svetujemo, da se nemudoma obrnete na najbližjo policijsko postajo ali pa dogodek prijavite na interventno številko policije 113. Policisti bodo konkretno prijavo preverili in glede na ugotovitve ter v skladu s svojimi pooblastili in zakonskimi predpisi ustrezno ukrepali.


Želimo vam prijetne in varne velikonočne praznike!