Sorodne objave

 

Uprava kriminalistične policije danes in jutri, 11. in 12. maja 2016, na Brdu pri Kranju organizira sedmo delavnico v okviru projekta THEMIS, ki ga sofinancira Evropska komisija. Tema tokratne delavnice je Mednarodno sodelovanje pri preiskovanju goljufij na škodo Evropske unije.

IMG 1730

V uvodnem delu je David Smolej, pomočnik vodje projekta THEMIS, predstavil dosedanja spoznanja na šestih dvodnevnih delavnicah in načrte za nadaljevanje projekta.

IMG 1738

Vsebinski del delavnice je pričel vodja Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje Borut Selan, ki je predstavil vzpostavljene mehanizme za mednarodno sodelovanje Slovenije z drugimi državami.

IMG 1750

Njegovo predstavitev pa je dopolnil Robert Furman s predstavitvijo mehanizmov policijskega sodelovanja za zagotavljanje notranje varnosti v Evropski uniji. V nadaljevanju je Dušan Sterle predstavil delo Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) in mednarodne razsežnosti goljufij na škodo Evropske unije. Prvi dan bo delavnico sklenil prof. dr. Bogomil Ferfila, ki se bo dotaknil globalnega in medkulturnega vidika pri mednarodnem sodelovanju.

IMG 1729

Drugi dan delavnice bo namenjen pravosodnemu sodelovanju pri pregonu goljufijah na škodo Evropske unije. Jožica Pongrac iz Ministrstva za pravosodje bo predstavila pravno podlago za mednarodno pravno pomoč, ki jo bosta Jasmina Petrič in Matej Mavrič iz Specializiranega državnega tožilstva opisala tudi z vidika operativnega dela tožilstva in policije.

IMG 1741

Gost na delavnici bo tudi mag. Boštjan Lamešič iz Urada za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust), ki bo udeležence delavnice seznanil s pristojnostmi Eurojusta. Delavnico bo zaključil dr. Peter Csonka iz Evropske komisije, s predstavitvijo izvajanja aktivnosti za vzpostavitev Urada evropskega javnega tožilca (EPPO), ki bo po ustanovitvi pristojen za pregon goljufij na škodo Evropske unije v državah članicah.

IMG 1726

Z aktivnostmi v okviru projekta THEMIS bo Uprava kriminalistične policije nadaljevala v drugi polovici leta 2016, ko bosta organizirani še ena dvodnevna delavnica in zaključna mednarodna konferenca.

IMG 1744


Gradivo, ki je nastalo v okviru projekta, je dostopno tudi na spletni strani.