Sorodne objave

 

Na sedežu agencije Frontex v Varšavi med 14. in 15. junijem 2016 poteka 59. zasedanje upravnega odbora te agencije Evropske unije; tokrat prvič pod slovenskim predsedovanjem.

Po soglasni izvolitvi je Marko Gašperlin, pomočnik direktorja Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi, prvič predsedoval delu upravnega odbora. Funkcijo mu je predal predstavnik nemške zvezne policije.

Upravni odbor agencije Frontex usmerja in nadzoruje delo agencije, katere proračun za leto 2015 je presegal 300 milijonov evrov. Upravni odbor sestavljajo predstavniki mejnih policij oziroma straž in Evropske komisije. Sestaja se vsaka dva meseca, ponavadi na sedežu agencije v Varšavi. Na vabilo države članice, ki predseduje Svetu EU, sestanki potekajo tudi v prestolnicah teh držav. Države gostiteljice ta dogodek ponavadi izkoristijo za promocijo dela in poslanstva agencije.

20160614 154118 001.zm

Upravni odbor s svojimi odločitvami usmerja delo agencije. Odbor sprejema in potrjuje načrte in poročila o delu, finančna poročila, pa tudi različne postopkovnike, programe usposabljanja, profile mejnih policistov itd. Upravni odbor potrdi tudi letno delovno oceno izvršnega direktorja agencije.

Zelo pomembno vlogo je odbor imel in jo še vedno ima pri usmerjanju dela agencije v času nedavnih množičnih nezakonitih migracij, ki se na morskih mejah v Sredozemlju še vedno nadaljujejo oziroma stopnjujejo.

Marko Gašperlin bo to zahtevno in izzivov polno funkcijo - agencijo Frontex namreč čaka zahtevna prilagoditev v okvirih določil nove uredbe o agenciji - izvajal ob svojem rednem delu, s podporo Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije GPU ter sekretariata upravnega odbora na sedežu agencije.