Sorodne objave

 

Policija in Ministrstvo za notranje zadeve letos sodelujeta pri projektu z naslovom Krepitev zmogljivosti za uspešno preiskovanje primerov korupcije, ki poteka v okviru uradne razvojne pomoči Republike Slovenije Republiki Makedoniji. Minuli teden je v Makedoniji na to temo potekala tridnevna delavnica, pri kateri so sodelovali tudi strokovnjaki iz slovenske policije.

obukaBerovo Udeleženci tridnevnega usposabljanja za krepitev zmogljivosti Makedonije na področju preiskovanja primerov korupcije, zbrani v makedonskem kraju Berovo


Usposabljanja, ki se je začelo 1. septembra 2016, se je udeležilo 18 visokih uslužbencev Makedonije, ki so izrazili zadovoljstvo s kakovostjo slovenske podpore in izvedbo delavnic ter ocenili, da bodo izmenjane izkušnje koristne za boj proti korupciji. Udeleženci so na delavnici aktivno sodelovali: izmenjali so si izkušnje, primerjali kriminalistično taktiko in metodiko vodenja preiskav ter zakonskih pogojev za uvedbo in uspešno izvedbo preiskave pri obravnavanih primerih iz slovenske in makedonske prakse. Skozi razpravo ob analizi konkretnih primerov so identificirali razlike pri preiskovanju korupcije med Slovenijo kot članico Evropske unije in Makedonijo ter ugotovili, katere spremembe bi bilo treba vpeljati za uspešnejše in učinkovitejše preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj ter kako.

V nadaljevanju projekta bo organizirana tudi delavnica, kjer bodo poleg uslužbencev ministrstva za notranje zadeve vključeni tudi predstavniki drugih državnih organov in ki bo obravnavala izkušnje na področju medinstitucionalnega sodelovanja pri preiskovanju korupcije, namenjena pa bo tudi analiziranju potencialov Makedonije za izboljšanje tovrstnega medinstitucionalnega sodelovanja.

mrss znak manjsi

Projekt je del slovenskega programa razvojne pomoči, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve RS.