Sorodne objave

 

Te dni policisti Letalske policijske enote zaključujejo z delom na srbsko-madžarski meji, ki je potekalo v okviru agencije Frontex. Slovenski policisti tudi sicer sodelujejo v Frontexovih operacijah v številnih državah.

10-IMG 8571

V enomesečni misiji, ta poteka med 13. septembrom in 13. oktobrom, je Letalska policijska enota na Madžarskem nudila podporo pri nadzoru madžarsko-srbske meje, in sicer na območju dveh policijskih uprav Bacs in Csongrad. Policisti so delo opravljali v treh sklopih po 11 dni, v vsakem sklopu pa je sodelovalo 7 policistov, skupaj torej 21 članov posadke.

Slovenija je, glede na velikost države in policije, ena od bolj aktivnih članic, ko gre za napotitve policistov in opreme v skupne operacije agencije Frontex. V letu 2016 je bilo oz. še bo do konca leta v različne Frontexove operacije napotenih skupaj 70 policistov različnih profilov, 2 službena psa in helikopter, in sicer za različna časovna obdobja. Od tega je 13 policistov s statusom sekundiranih gostujočih policistov na agenciji, agencija pa jih glede na operativne potrebe sama napotuje na delo, in sicer za čas dveh do treh mesecev, izjemoma za pol leta.  Poleg tega je bilo v različne skupne operacije napotenih še 36 policistov in 2 psa ter helikopter na kopenske meje, 7 policistov na morske meje, 3 policisti na zračne meje in 10 policistov v okviru skupnih operacij vračanja; dolžina teh napotitev pa je od enega do dveh mesecev.

12-IMG 8588

V primerih, ko je mogoče vplivati na kraj napotitve, slovenska policija primarno pošlje svoje policiste v tiste skupne operacije, kjer je tudi njen interes največji, o kraju napotitve sekundiranih policistov pa samostojno odloča agencija.

Slovenski policisti so bili v različnem številu napoteni na naslednja območja:

 • 10 policistov in 1 služben pes na madžarsko-srbsko mejo,
 • 14 policistov na hrvaško-srbsko mejo,
 • 3 policisti na hrvaško-črnogorsko mejo,
 • 2 policista na hrvaško-bosansko mejo,
 • 2 policista na albansko-črnogorsko mejo,
 • 1 policist na bosansko-črnogorsko mejo,
 • 1 policist na makedonsko- srbsko mejo,
 • 5 policistov in 1 pes na bolgarsko-turško mejo,
 • policisti in 1 pes na bolgarsko-srbsko mejo
 • 17 policistov v Grčijo,
 • po en policist v Litvo, Latvijo, na Dansko, na Portugalsko in na Poljsko,
 • policisti v Italijo in
 • 3 policisti v Romunijo.


Na osnovi bilateralnega dogovora smo (oz. še bomo) v Makedonijo napotili dodatno skupaj 83 policistov in enega službenega psa. Policisti so v Makedonijo napoteni praviloma za en mesec.

22-IMG 8842

Frontex je agencija za vodenje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah Evropske unije, ki v skladu s svojim mandatom skrbi za intenzivno sodelovanje držav članic in medsebojno pomoč ter uveljavljanje vse višjih standardov pri nadzoru zunanje meje. Ustanovljena je bila leta 2004, njen namen in naloga pa sta pomagati državam članicam Evropske unije in schengenskim pridruženim članicam pri izvajanju nadzora na zunanjih mejah in uskladiti sodelovanje med državami članicami na področju upravljanja zunanjih meja. Zato večino njenih aktivnosti predstavljajo skupne operacije na zunanjih mejah in pri vračanju tujcev v njihove izvorne države, pri čemer sodelujejo policisti iz držav članic.

19-IMG 8630