Sorodne objave

 

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada in koprski kriminalisti so v sodelovanju s policisti in kriminalisti drugih policijskih enot uspešno zaključili kriminalistični preiskavi s področja organizirane kriminalitete. Pri tem so odkrili dve organizirani kriminalni združbi, ki sta bili med seboj povezani in sta se ukvarjali z več kaznivimi dejanji, kot so proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, organizacija nezakonitega prehajanja državne meje, proizvodnja in promet z orožjem, izsiljevanje in ponarejanje denarja. V obeh preiskavah skupaj so bile podane kazenske ovadbe zoper 44 storilcev, ki so storili kar 94 kaznivih dejanj.

Ugotovljeno je bilo, da je imel član ene hudodelske združbe, ki jo je preiskoval NPU, pri organizaciji in izvrševanju kaznivih dejanj stike s članom druge, albansko govoreče hudodelske združbe, ki je primarno delovala na območju Obale. NPU je zaradi obsežnosti združbe in njenega delovanja na območju celotne Slovenije v preiskavo pritegnili tudi koprske kolege, ki so začeli z aktivnim zbiranjem podatkov in dokazov zoper člane druge združbe, ki so hudodelski načrt združbe uresničevali na območju Obale.

8-IMG055

Več informacij o preiskavah so na današnji novinarski konferenci posredovali (z leve): Darko Majhenič, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada, Mateja Jadrič Zajec, okrožna državna tožilka - svetnica iz Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, Tomaž Peršolja, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije, in Dean Jurič, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper.


Zvočni posnetek izjave Darka Majheniča (mp3) 

Zvočni posnetek izjave Mateje Jadrič Zajec (mp3) 

Zvočni posnetek izjave Tomaža Peršolje (mp3) 

Zvočni posnetek izjave Deana Juriča (mp3) 

Novinarska vprašanja in odgovori (mp3) 


NPU v sodelovanju z Europolom in drugimi policijami razkrinkal ponarejevalce evrov

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so 4. oktobra 2016 zaključili dalj časa trajajočo kriminalistično preiskavo s področja mednarodne organizirane kriminalitete. Preiskavo so vodili zoper organizirano, albansko govorečo, mednarodno hudodelsko združbo, ki jo je sestavljalo najmanj 21 identificiranih članov. V preiskavi so kriminalisti sodelovali z avstrijsko, hrvaško, italijansko in bolgarsko policijo ter Europolom.

Člani hudodelske združbe so se ukvarjali s tihotapljenjem in prodajo prepovedanih drog konoplje, kokaina in heroina. Kazniva dejanja so izvrševali v Sloveniji in drugih državah EU. Bili so povezani s tujimi kriminalnimi združbami, predvsem s Kosova, Hrvaške, Makedonije in Bolgarije, kar je terjalo večjo angažiranost pri zbiranju dokaznega gradiva.

Preiskovalci so ugotovili, da so osumljenci sodelovali pri organizaciji nabave in transportu 133 kg konoplje, ki je bila zasežena v Nemčiji (2 kg), na Kosovu (117 kg) in Hrvaškem (14 kg). Na območju Slovenije pa so ponujali in prodajali tudi prepovedani drogi kokain in heroin ter različno orožje. Policiji je uspelo zaseči 160 g kokaina in tri pištole.  

Potrjeno je bilo še, da se združba zelo aktivno ukvarja tudi z izvrševanjem kaznivega dejanja ponarejanja denarja, in sicer tako, da je preko svojih kriminalnih povezav v Bolgariji pridobivala ponarejeno evrsko gotovino (ponaredke v apoenih po 100 evrov in 50 evrov). Bankovce so dobivali po 10 odstotni nominalni vrednosti, v Sloveniji pa so jih spravljali v promet po 35-odstotni nominalni vrednosti. Preiskovalci NPU so v sodelovanju z Europolom v preiskavo pritegnili tudi bolgarsko policijo, ki je začela z aktivno preiskavo zoper osumljence, ki so bili vključeni v neposredno produkcijo ponarejene evrske gotovine. V času preiskave je bilo v Sloveniji zaseženih 415 kosov ponarejenih bankovcev v apoenih za 100 evrov. Tudi bolgarska policija je 4. oktobra 2016 izvedla zaključno akcijo in pri tem odkrila tiskarno za proizvodnjo ponarejenih evrskih bankovcev, pri čemer so zasegli 1,8 milijona ponarejenih evrskih bankovcev v apoenih po 50 evrov, ki so že bili pripravljeni, da se razpošljejo po Evropi. Prav tako je bolgarska policija zasegla vse potrebne pripomočke za tiskanje ponaredkov.


Bolgarska policija je odkrila tiskarno za proizvodnjo ponarejenih evrskih bankovcev


Člani hudodelske združbe so izvrševali tudi kazniva dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države na način, da so organizirali nezakonita preseljevanja tujcev v Slovenijo, pri čemer so sklepali navidezne zakonske zveze in pridobivali delovna dovoljenja. Po do sedaj zbranih podatkih so nezakonito bivanje na območju Slovenije samo v letu 2015 omogočili 50 tujcem, ki do bivanja sicer ne bi bili upravičeni.

V zaključnih torkovih aktivnostih je sodelovalo 70 kriminalistov NPU in PU Ljubljana, 75 policistov Posebne policijske enote in pripadnikov Specialne enote ter tudi policisti vodniki službenih psov s psi za specialistično uporabo. Celotni predkazenski postopek je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.

V zaključku preiskave je bilo izvedenih 20 hišnih in 10 osebnih preiskav pri 10 osumljencih, ki jim je bila odvzeta prostost. Hišne preiskave so kriminalisti in policisti izvajali na območju PU Ljubljana in PU Celje. Tekom celotne preiskave je bilo zaseženih 133 kg prepovedane droge konoplja, 160 g prepovedane droge kokain, 130 ampul neznane snovi za katero se sumi, da gre za snovi, ki so na seznamu prepovedanih drog, 415 kosov ponarejenih evrskih bankovcev v apoenih po 50 in 100 evrov, tri pištole in več kosov nabojev, različna komunikacijska sredstva, ki so jih uporabljali pri izvrševanju kaznivih dejanj, motorno kolo, osebni avtomobil in več drugih predmetov.

Člani hudodelske združbe so si s kaznivimi dejanji pridobili za najmanj 250.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Preiskovalci so podali kazensko ovadbo zoper 21 fizičnih oseb, starih med 23 in 64 let, zaradi utemeljenega suma storitve 45 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), 5 kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva po 307. členu KZ-1 in 7 kaznivih dejanj ponarejanja denarja po 243. členu KZ-1. Štirje osumljenci so bili privedeni k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zoper vse odredil pripor.


Koprski kriminalisti uspešno zaključili preiskavo zoper hudodelsko združbo z območja Izole

Koprski kriminalisti so dalj časa spremljali aktivnosti kriminalne združbe z območja Izole, za katero so obstajali razlogi za sum, da se ukvarja z izvrševanjem različnih kaznivih dejanj s področja organizirane kriminalitete. Kriminalno delovanje združbe je bilo zaznano že leta 2014, ko se je pričelo potrjevati sume, da se prioritetno ukvarjajo z izvrševanjem kaznivih dejanj s področja zlorabe prepovedanih drog in drugih kaznivih dejanj s področja organizirane kriminalitete.

Na podlagi zbranih podatkov, dokazov, analiz, obvestil in drugih ugotovljenih dejstev so kriminalisti potrdili utemeljenost sumov, da so se številni znani posamezniki in do tedaj neznani sostorilci združili v hudodelsko združbo z namenom izvrševanja predvsem kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Koprski kriminalisti so na podlagi zbranih informacij od začetka leta 2016, na podlagi izdanih dovoljenj Okrožnega državnega tožilstva (ODT) Koper, pričeli z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov zoper identificirane člane kriminalne združbe, katerih vodja je bil 29-letni državljan Kosova, s prebivališčem na območju Izole. Med preiskavo se je pričelo tudi z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov na podlagi dovoljenj Okrožnega sodišča (OS) Koper. Z izvajanjem klasičnega policijskega dela ter prikritih preiskovalnih ukrepov zoper člane kriminalne združbe so kriminalisti zbrali dokaze za dokazovanje storitve kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, prepovedanega prehajanja državne meje ali ozemlja države, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva ter izsiljevanja.

Prav med izvajanjem kriminalistične preiskave je pet članov obravnavane kriminalne združbe izvršilo kaznivo dejanje izsiljevanja in nedovoljene proizvodnje in prometa orožja in eksploziva. 17. junija 2016 popoldan so pred leseno barako v okolici Izole (last osumljenih) od domačina izsiljevali namišljen dolg 40.000 evrov. Izterjavo denarja so podkrepili z grožnjami z umorom oškodovanca in njegove družine ter s pištolami. V nadaljevanju je bila med preiskavo stanovanja in drugih prostorov po odredbi sodišča pri že omenjenemu 29-letnemu državljanu Kosova zasežena pištola znamke Brno Alfa z izbrisanimi serijskimi številkami in 11 nabojev, kalibra 9 mm, za katero osumljeni ni posedoval veljavne orožne listine. V zvezi s tem kaznivim dejanjem je bil zoper osumljenega odrejen sodni pripor v Zavodu za prestajanje kazni zapora v Kopru, kjer je še vedno.

Kriminalna združba se je med preiskavo pričela ukvarjati tudi z izvrševanjem kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja državne meje ali ozemlja države. Ilegalne prebežnike - državljane Albanije, Kosova, Turčije in Sirije - so prevzemali na območju Srbije, jih ilegalno pripeljali preko Hrvaške v Slovenijo in naprej v druge države EU. V Slovenijo so ilegalni prebežniki v spremstvu vodičev vstopali na območju doline reke Dragonje ter okolici Ilirske Bistrice, zaračunavali so jim 900 evrov na osebo. Ocenjujemo, da so v obdobju treh mesecev omogočili ilegalen vstop najmanj 21 ilegalnim prebežnikom in na tak način pridobili vsaj 18.900 evrov protipravne premoženjske koristi.

V zvezi s kaznivimi dejanji neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami je bilo ugotovljeno, da je kriminalna združba predvsem na obalnem območju preprodajala prepovedane droge kokain, heroin in amfetamin. Prepovedano drogo so preprodajali odjemalcem iz območja obale in Italije. V večjih količinah so jo nabavljali v Španiji in na ozemlju nekdanjih republik Jugoslavije, od koder so jo s pomočjo kurirjev dostavljali na slovensko obalo, tu pa so jo skladiščili na različnih lokacijah.

Po usmeritvah ODT iz Kopra se je 4. oktobra 2016 pristopilo k zaključku kriminalistične preiskave s prijetji posameznih osumljencev kaznivih dejanj ter hišnimi preiskavami prostorov in vozil, ki so jih uporabljali osumljenci. V zaključni fazi je sodelovalo skupno okoli 170 kriminalistov in policistov PU Koper, ki so jim pomoč nudili kriminalisti in policisti Generalne policijske uprave, drugih policijskih uprav, Specialne enote in policisti vodniki službenih psov, izurjeni za odkrivanje prepovedanih drog. Izvedlo se je hišne preiskave enajstih stanovanjskih objektov, dveh poslovnih objektov, zaporniške sobe Zavoda za prestajanje kazni zapora v Kopru ter več preiskav vozil, ki so jih uporabljali osumljenci. Med izvajanjem postopkov je pobegnil osumljeni 27-letni državljan Slovenije in Kosova, ki še ni bil izsleden.

Med kriminalistično preiskavo so bili zbrani dokazi za podajo kazenskih ovadb zoper 23 storilcev kaznivih dejanj, od tega 18 identificiranih in 5 še nepopolno identificiranih osumljencev, ki so storili 37 uradno pregonljivih kaznivih dejanj, in sicer:

  • 20 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami,
  • 1 kaznivo dejanje izsiljevanja,
  • 2 kaznivi dejanji nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva in
  • 14 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja državne meje ali ozemlja države.

Kazensko ovadeni storilci so stari med 17 in 67 let, prebivajo pa na območju Izole, Kopra, Pirana, Torina v Italiji in Kosova.

V okviru izvedenih aktivnosti policije v kriminalistični preiskavi so kriminalisti zasegli 3 kg prepovedane droge kokain, 2,3 kg prepovedane droge heroin, 2 kg paracetamola, namenjenega večanju volumna heroina, 27 g laktoze, namenjene večanju volumna kokaina, večjo količino nedovoljenih snovi v športu oz. poživil, kot so testosteron, boldenone, stanozolol, biopeptidi, somatropin, trenbolone, oksimetolon, letrozol, anatrazol, oksandrolon, nandrolon, drostanolone in clenbuterol v originalnih embalažah in injekcijskih brizgalkah, pištolo Sig Sauer kalibra 7.65 mm, z nabojnikom in 5 naboji, pištolo Brno Alfa, kalibra 9 mm z izbrisanimi serijskimi številkami in 11 pripadajočimi naboji, ter več kot 26.000 evrov gotovine. Poleg tega so policisti zasegli še dva osebna avtomobila višjega cenovnega razreda, znamke BMW X-6 in Porsche Cayenne, elektronski števec denarja, motorno kolo Aprillia Leonardo z zbrušenimi serijskimi številkami, teleskopsko palico, večjo količino zlatega nakita in veliko število mobilnih telefonov in prenosnih računalnikov.

6. in 7. oktobra 2016 so bili s kazensko ovadbo k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru privedeni 28-, 21-, 20- in 28-letni državljan Slovenije, 22-letni državljan Kosova, 33-letni državljan Albanije, 20-letni državljan Makedonije in 43-letni državljan Makedonije, vsi prebivajo na slovenski obali, ter 32-letni državljan Kosova.

Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča iz Kopra je 6. oktobra 2016 opravil zaslišanje 5 osumljencev in zoper 3 odredil sodni pripor. Danes bo izvedeno zaslišanje še 4 osumljencev. Zoper 3 osumljence (državljane Slovenije in Kosova) je zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj razpisano tudi iskanje.

Ocenjujemo, da znaša protipravno pridobljena premoženjska korist približno 600.000 evrov, pod predpostavko, da bi združba preprodala tudi prepovedane droge, ki so bile zasežene v preiskavi.

Za storjena kazniva dejanja so s kazenskim zakonikom predpisane naslednje kazni:

  • kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po I. in III. odstavku 186. člena KZ: od 5 do 15 let zapora,
  • kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja državne meje ali ozemlja države po III-VI. odstavku 308. člena KZ: do 5 let zapora,
  • kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva po II. odstavku 307. člena KZ: od 1 do 10 let zapora ter
  • kaznivo dejanje izsiljevanja po III. odstavku 213. člena KZ: od 1 do 8 let zapora.


Pri kriminalistični preiskavi na območju Policijske uprave Koper so policisti in kriminalisti zasegli več predmetov


Mednarodno policijsko in pravosodno sodelovanje je predpogoj učinkovitega boja zoper mednarodno organizirano kriminaliteto

V predmetni zadevi je predkazenski postopek usmerjalo Specializirano državno tožilstvo RS. Zaradi razkritja mednarodne kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s prometom z drogo, orožjem, ponarejanjem denarja in prepovedanim prehajanjem meje oziroma nezakonitim preseljevanjem tujcev (brezpravna delovna sila), so bili zoper posamezne osebe odrejeni prikriti preiskovalni ukrepi, ki so trajali daljše obdobje.

Ker je bilo z izsledki prikritih preiskovalnih ukrepov ugotovljeno, da se je eden izmed storilcev v tej združbi povezoval s storilci z območja Kopra, je del zadeve obravnavalo Okrožno državno tožilstvo v Kopru, ki je v tem delu usmerjalo predkazenski postopek.

Specializirano državno tožilstvo RS je v predkazenskem postopku sodelovalo tudi z Eurojust-om in bolgarskim tožilstvom. V Bolgariji so na podlagi naših izsledkov prikritih preiskovalnih ukrepov in zaprosila Specializiranega državnega tožilstva RS za mednarodno pravno pomoč odredili zoper posamezne osebe prikrite preiskovalne ukrepe. V okviru hišnih preiskav v Bolgariji, ki so potekale istočasno kot v Sloveniji, saj je šlo za usklajeno akcijo, pa je bila odkrita tudi tiskarna ponarejenega denarja ter zasežen ponarejen denar v večmilijonski vrednosti. "Mednarodno sodelovanje in sodelovanje s policijo ocenjujemo na specializiranem državnem tožilstvu kot zelo uspešno, saj je bila razbita mednarodna kriminalna združba, pridržanih pa je bilo tudi več oseb, tako v Sloveniji kot v Bolgariji,  ki so ali bodo privedene na zaslišanje na sodišče," je dejala Mateja Jadrič Zajec.


Slovenska policija letno zaključi 30 kriminalističnih preiskav organiziranih kriminalnih združb

Kriminalistična policija letno v povprečju zaključi okoli 30 preiskav s področja organizirane kriminalitete. Strukture kriminalnih združb se razlikujejo glede na njihov način delovanja ter vrsto kriminalitete, s katero se ukvarjajo. Več članov imajo kriminalne združbe, ki delujejo mednarodno, medtem ko imajo kriminalne združbe, ki so aktivne samo na območju Slovenije, manj članov.

Večina preiskav s področja organizirane kriminalitete je mednarodnih. Za uspešno identifikacijo kriminalnih združb, njihovih članov in sostorilcev, izvora tihotapljenega blaga, zavarovanje in izmenjavo dokazov je potrebno učinkovito mednarodno sodelovanje tako med policijami, kot tudi tožilstvi. Kriminalistična policija ima vzpostavljeno zelo dobro bilateralno sodelovanje z vsemi sosednjimi državami ter večino držav na območju Zahodnega Balkana, kakor tudi drugimi državami EU.

Pri učinkoviti izmenjavi podatkov igra pomembno vlogo tudi Europol, ki omogoča varno komunikacijsko povezavo in nudi ustrezno podporo pri organizaciji in izvedbi operativnih sestankov. Z državami, ki nimajo sklenjenih sporazumov z Europolom, se poslužujemo tudi komunikacijskih poti Interpola, ki prav tako zagotavljajo varno in hitro komunikacijo.

Letno obravnavamo okoli 400 kaznivih dejanj s področja organizirane kriminalitete, med katerimi največji delež predstavljajo kazniva dejanja s področja prepovedanih drog.


Tabela: Število obravnavanih kaznivih dejanj z indikatorjem organizirane kriminalitete za obdobje od 2010 do 2015

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Število kaznivih dejanj 352 318 524 483 382 387
Skupna vsota kaznivih dejanj 2.446