Sorodne objave

 

V teh dneh policisti skupaj z nevladnimi organizacijami po vsej Sloveniji ozaveščamo javnost o problematiki nasilja nad ženskami, o njegovih razsežnostih in pogosto trajnih posledicah za žrtve, o možnostih za pomoč itd. Na pomen pravočasne prijave nasilja nad ženskami in nasploh nasilja v družini pa je na Prešernovem trgu v Ljubljani 25. novembra 2016 opozorila tudi namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar.

IMG 9529

"Žrtvam svetujemo, naj zberejo moč in pogum, da izstopijo iz kroga nasilja, državne institucije in nevladne organizacije pa jih moramo pri tem podpirati," je dejala mag. Tatjana Bobnar.

Zvočni posnetek izjave namestnice generalnega direktorja policije mag. Tatjane Bobnar (mp3) 


Po besedah namestnice generalnega direktorja policije je dom, kot kažejo statistični podatki, na žalost še vedno najbolj nevaren kraj v Sloveniji: "In na žalost so žrtve nasilja v družini največkrat ženske. Seveda pri tem ne smemo zanemariti obravnave nasilja nad moškimi, pa tudi nad starejšimi, otroki, invalidi in ostalimi ranljivimi skupinami. Policisti na leto povprečno obravnavajo okrog 1.400 kaznivih dejanj nasilja v družini, okrog 100 kaznivih dejanj nasilništva in približno 3.000 tovrstnih prekrškov, izrečejo tudi okoli 1000 ukrepov prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi. Največkrat so povzročitelji moški, torej partnerji, in kot žrtve so največkrat ženske, njihove partnerke."

IMG 9550 izrez

Dejala je še, da policija kot represivni organ najpogosteje prva vstopi v neko družino, kjer prihaja do nasilja, in izstopi iz nje. Vendar pa imajo določene pristojnosti tudi druge institucije, s katerimi sodelujemo: "Policija s svojimi ukrepi zaščiti žrtev, prepreči nadaljnje nasilje in seveda odpre vrata drugim institucijam, da opravijo svoje naloge. Kajti dobro in učinkovito obravnavo nasilja v družini, nad ženskami, omogoča izključno interdisciplinarni pristop. Nihče ne more vsega storiti sam, vsi skupaj pa lahko pokažemo žrtvi pot iz tega nasilja. Večkrat rečem, da so besede palčki, dejanja pa velikani, zato moramo tudi s tovrstnimi preventivnimi aktivnostmi pokazati žrtvi, da je vredna živa. Kajti vsak v tej državi ima pravico do varnosti in osebnega dostojanstva. Policija lahko ukrepa, če gre za sum storitve kaznivega dejanja ali prekrška v zasebnih, tudi javnih prostorih. Žrtvam seveda svetujemo, da v vsakem primeru zberejo moč in pogum, da izstopijo iz kroga tega nasilja, državne institucije in nevladne organizacije pa jih moramo pri tem podpirati. In tudi s to belo pentljo danes simboliziramo boj družbe proti nasilju, izkazujemo svojo netoleranco do nasilja v družini in obenem solidarnost z žrtvami tega nasilja."

Statistični podatki za kaznivo dejanje nasilja v družini: Število obravnavanih kaznivih dejanj po 191. členu Kazenskega zakonika, po spolu žrtve za obdobje 2014-2016 

IMG 9460

 Na stojnici na Prešernovem trgu v Ljubljani poleg predstavnikov Policije sodelujejo tudi predstavniki Društva za nenasilno komunikacijo in Društva SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja.


viz1Ta konec tedna stojnice s preventivnim gradivom postavljamo v središčih in večjih nakupovalnih centrih slovenskih mest (Murska Sobota, Maribor, Celje, Novo mesto, Ljubljana, Kranj, Nova Gorica, Koper). V sodelovanju z lokalno skupnostjo, nevladnimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi institucijami (npr. centri za socialno delo, zdravstveni domovi) policisti in policistke občanom delimo preventivno gradivo, jim svetujemo o pomenu prijave nasilja nad ženskami in jih tudi tudi na splošno informiramo o problematiki nasilja v družini, o zakonodaji in pooblastilih policije na tem področju, o možnostih pomoči žrtvam nasilja itd. Posebej nas zanimajo povratne informacije in pripombe občanov: predvsem, kako bi lahko bila policija učinkovitejša pri odkrivanju in preprečevanju nasilja nad ženskami.

Vas zanima, kje in kdaj bomo prisotni na stojnicah? Oglejte si celoten seznam 

IMG 9471

Poleg predstavitev na stojnicah slovenska policija v teh dneh izvaja še druge preventivne aktivnosti. Po vsej Sloveniji lahko opazite belo-modra policijska vozila, opremljena z nalepkami Prijavi nasilje nad ženskami. Na displejih v ljubljanskih mestnih avtobusih in na potniških vlakih , v lekarnah, zdravstvenih domovih in na železniških postajah se predvajajo naša preventivna sporočila, policisti delijo tudi posebne vizitke, dežurali smo na SOS telefonu, na uniforme pa si je veliko policistk in policistov pripelo bele pentlje, ki so simbol boja proti nasilju nad ženskami. Več o tem: Številne preventivne aktivnosti ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami

Več informacij: Nasilje v družini - informacije o postopku na policiji