Sorodne objave

 

Po vsej Sloveniji dežuje ali sneži, zaradi česar so vozne razmere otežene. Zato se na pot podajte le z ustrezno zimsko opremo in tehnično brezhibnim vozilom. Upoštevanje cestnoprometna pravila, predvsem pa prilagodite vožnjo razmeram na cesti - vozite počasneje in z večjo varnostno razdaljo.

Vozniki pravočasno opremite svoje jeklene konjičke z zimsko opremo. Pozimi in v zimskih razmerah računajte na daljši čas potovanja, zato se od doma odpravite prej kot običajno. Spremljajte prometne informacije, vozite pa s prilagojeno hitrostjo in ne tvegajte nesreče. Predvsem pa se zavedajte, da je v slabih voznih razmerah že najmanjša napaka lahko usodna. Med vožnjo bodite zbrani, predvsem pa strpni do drugih udeležencev v prometu.

Nasveti za varno zimsko vožnjo


Veliko težav v prometu v zimskem času in v zimskih razmerah

Pozimi in v zimskih razmerah je zaradi padavin in nizkih temperatur več težav v prometu, vremenske razmere pa so takrat še posebej nepredvidljive. Zato sta previdnost in večja pozornost v tem času še kako pomembni.

Ustrezna zimska oprema je prvi pogoj za varno udeležbo v prometu

Pozimi in v zimskih razmerah je obvezna zimska oprema. Zimske razmere nastopijo takrat, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledna deska) ali poledenelo (poledica). Najbolj osnovna oprema so zimske pnevmatike. To so tiste pnevmatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako "M+S" ali ''M.S'' ali ''M&S'', kanali dezena pa so globoki najmanj 3 mm. Le zadosten profil namreč omogoča dobro odstranjevanje vode in brozge izpod koles ter zagotavlja večjo stabilnost vozila v snegu in ledu. Vse štiri pnevmatike morajo biti enake velikosti, vrste in zgradbe. Na posameznih oseh pa tudi enakih profilov. Priporočljivo je, da zimske pnevmatike niso starejše od štirih let.

Zimske pnevmatike morajo biti nameščene na vseh kolesih vozila, katerega največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, oziroma vsaj na pogonskih kolesih, če največja dovoljena masa vozila presega 3.500 kg. Na vozilih so lahko nameščene tudi poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os. Vozila nad 3.500 kg morajo imeti v opremi še lopato.

Policist lahko prepove nadaljnjo vožnjo in iz prometa izloči vozilo

Policist lahko prepove nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa motorno ali priklopno vozilo, ki v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme ali če so na njem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Policist lahko prepove nadaljnjo vožnjo tudi, če stekla vozila ali vzvratna ogledala niso čista. Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, zaradi katerih je bila izločitev odrejena.

Voznik mora s ceste odstraniti vozilo, ki obstane na cesti, ker nima predpisane zimske opreme, pa bi jo moralo imeti, ali je z vozilom v cestnem prometu, ko ne bi smel biti. Če tega ne stori sam, vozilo na njegove stroške odstrani izvajalec rednega vzdrževanja ceste.

Vozilo in oprema morata biti brezhibna

Za varno vožnjo mora biti vozilo tudi tehnično brezhibno, oprema pa popolna. Nujno je brezhibno delovanje zavor in krmilnega mehanizma. Pripraviti in pregledati pa je treba še vrsto drugih naprav, predvsem stanje akumulatorja, hladilnega sistema in sistema za dovod zraka v vozilo, za močenje vetrobranskega stekla in dovod goriva.

V avtomobil, pripravljen na zimsko vožnjo, spadata tudi metlica in strgalo za čiščenje stekel. Preveriti je treba še brisalce. Guma ne sme biti natrgana ali drugače poškodovana. V posodi s tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla naj bo dovolj tekočine, ki v mrazu ne bo zmrznila. Naprave za odtajanje in sušenje vetrobranskega stekla ter naprave za ogrevanje in zračenje pa morajo zagotoviti normalno vidljivost skozi steklo. Ker pa sneg lahko tudi preseneti in povzroči hujše ovire v prometu, niso odveč niti topla oblačila, kapa, rokavice, odeja, svetilka, lopata, prva pomoč in mobilni telefon.

Voznik naj bo pozimi še posebej pozoren na promet in naj vozi s prilagojeno hitrostjo

Ker je vožnja pozimi in v zimskih razmerah še posebej zahtevna, razmere pa pogosto nepredvidljive, je vožnja s prilagojeno hitrostjo zato nujna. To pomeni, da voznik sme voziti počasneje od najvišje dovoljene hitrosti, ki je določena za posamezno vrsto ceste, saj mora pri vožnji vozila poleg omejitve upoštevati še razmere na cesti in svoje vozniške sposobnosti.

Pozimi je treba med vožnjo nekoliko povečati tudi varnostno razdaljo. Če ta v običajnih razmerah predstavlja pot, ki jo vozilo prevozi v dveh sekundah, jo je pozimi in v zimskih razmerah priporočljivo povečati na štiri sekunde, saj se lahko pot ustavljanja po navadi daljša. To velja tudi pri zaviranju v križiščih, kjer lahko vlaga iz izpuhov avtomobilov povzroči zamrzovanje ceste.

Zavirati je treba narahlo in po potrebi postopoma, z večkratnim pritiskom na stopalko, voziti pa je treba čim bolj enakomerno in brez sunkovitega oziroma nenadnega spreminjanja smeri vožnje, saj vsako tako ravnanje lahko povzroči zanašanje vozila.

Vozniki morajo pozimi računati tudi na daljši čas potovanja. Zato naj se od doma odpravijo prej kot običajno. Pridobivati minute in zato voziti hitreje, namesto da bi vozili varno in pazili, je nevarno in nesprejemljivo.

Posebne omejitve v prometu v zimskih razmerah veljajo za tovorni promet

V zimskih razmerah je na vseh cestah v Sloveniji, razen na avtocestah in hitrih cestah, prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, ki prevažajo nevarno blago, in za vozila za izredne prevoze. Upravljavec avtoceste ali hitre ceste lahko zaradi zimskih razmer tudi časovno in prostorsko omeji promet teh vozil, o tem pa obvesti javnost in postavi ustrezno prometno signalizacijo. V tem primeru pri izločanju tovornega prometa poleg cestninskih nadzornikov pomaga tudi policija.

Mesta za izločanje v primeru izvajanja zapor tovornega prometa ali v primeru zime in zimskih razmer na avtocestah in hitrih cestah so predvsem počivališča, kjer vozniki lahko opravijo tudi predpisane odmore, dnevne in tedenske počitke.

Vzdrževalcem ceste je treba omogočiti čiščenje vozišča

Vzdrževanje cest je zaradi zagotavljanja varnosti udeležencev in normalnega poteka prometa pomembno, predvsem takrat, ko zaradi večjih snežnih padavin že prihaja do zastojev. Voznike opozarjamo, da je prehitevanje vozila ali kolone vozil, pluga ipd., ki vozi z zmanjšano hitrostjo zaradi gostote prometa ali drugih razmer, prepovedano, poleg tega pa tudi zelo nevarno. Nestrpnost se ne izplača, saj tisti, ki vozi prehitro, tvega nesrečo, tisti, ki prehiti plug, pa, da bo zaradi stanja ceste moral voziti še počasneje, ker cesta pred njim še ni očiščena.

Neupoštevanje predpisov se kaznuje

Za veliko prometnih nesrečin s tem za zastoje na cestah smo velikokrat odgovorni vozniki sami, ko ne uporabljamo ustrezne zimske opreme, napačno ocenimo razmere na cestah, precenimo svoje zmožnosti kot tudi zmožnosti vozila ali pa smo v prometu nestrpni.

Opozarjamo, da se voznik, ki pozimi ali v zimskih razmerah motornega ali priklopnega vozila ni opremil s predpisano zimsko opremo, kaznuje z globo 40 evrov. Če se vozilo, ki nima predpisane zimske opreme, pa bi jo moralo imeti, ali je v prometu, ko ne bi smelo biti, ustavi na cesti in ovira promet, ga mora voznik nemudoma odstraniti, voznik pa se kaznuje še z globo 500 evrov in 5 kazenskimi točkami.

Z globo 200 evrov se kaznuje voznik, ki ima na vozilu sneg, led, vodo ali druge snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali bi se lahko raztresale ali razlivale.

Z globo 300 evrov pa se kaznuje za prekršek voznik, ki pozimi ali v zimskih razmerah ne upošteva prometne signalizacije, ki označuje zimske razmere, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na določenem delu ceste.