Sorodne objave

 

V Ljubljani je danes, 23. junija, potekala mednarodna konferenca Z evropskim pristopom do boljše prometne varnosti, ki jo je organizirala Javna agencija RS za varnost prometa. Udeležence je med drugimi nagovoril državni sekretar Boštjan Šefic, med sodelujočimi v spremljajočih razpravah pa so bili tudi predstavniki slovenske policije.

Konferenca govorniki

Državni sekretar je izpostavil pomen nadzora za zagotavljanje prometne varnosti, ki ga poleg drugih institucij zagotavlja tudi policija: "Nadzor v prometu in prisotnost uniformiranih policistov sta pomembna člena pri zagotavljanju varnosti, zato bo policija v prihodnjem obdobju v največji možni meri zagotovila vidnost nadzornikov in še bolj dosledno opravljala nadzor s pomočjo tehničnih sredstev." Šefic je še poudaril, da je njena vloga pri zagotavljanju prometne varnosti seveda zelo pomembna, vendar pa je ob tem opozoril, da policija ni edina institucija v državi, ki mora nadzirati prometne tokove in skrbeti za prometno varnost. Več o tem v sporočilu za javnost MNZ  

Vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi mag. Ivan Kapun je sodeloval v razpravi o tem, kako lahko (pre)oblikujemo stališča udeležencev v cestnem prometu, da bi se (bolj) zavedali odgovornosti do sebe in drugih, ravnali v skladu s predpisi in tako izboljšali prometno kulturo.

Druge teme razprav so bile upravljanje varnosti cestnega prometa, varnost vozil, varna infrastruktura, vedenje udeležencev v cestnem prometu. Sodelujoči so se strinjali, da so za zagotavljanje prometne varnosti ključni strokovnost deležnikov, sistemski pristop vseh pristojnih in sodelujočih organov ter ustanov, povezovanje nacionalne in lokalne ravni ter povezovanje preventivnih, represivnih, zakonodajnih in sistemskih ter infrastrukturnih ukrepov.

Več informacij o konferenci na spletni strani Javne agencije RS za varnost prometa: Glavni izziv po celem svetu predstavljajo človeške napake v prometu