Sorodne objave

 

Ker je današnja finalna akcija v okviru mednarodnega projekta EDWARD sovpadla z evropskim tednom mobilnosti in tudi nadzorom tovornega prometa, ki ga inšpektorji Inšpektorata RS za infrastrukturo danes izvajajo skupaj s slovenskimi policisti in predstavniki tujih inšpekcijskih služb, smo na avtocestnem počivališču Ravne pri Kozini organizirali skupno izjavo za javnost. Predstavniki institucij, ki skrbimo za prometno varnost v državi, smo vse voznike pozvali, naj s previdno in odgovorno vožnjo tudi sami prispevajo k varnejšim evropskim cestam. Šteje namreč ravnanje prav vsakega posameznika, ki je udeležen v cestnem prometu!

MagVioletaBulc ProjectEdward

V Evropi na cestah vsak dan umre v povprečju 70 ljudi. Na stotine jih utrpi težke poškodbe, ki jim spremenijo življenje. Naš izziv je zmanjšati število smrtnih žrtev … na nič. Projekt s tako plemenitim ciljem je zato s svojim videosporočilom podprla tudi evropska komisarka za promet mag. Violeta Bulc.

IMG 4439

Naš skupni cilj je nič smrtnih žrtev na slovenskih cestah, ne le 21. septembra, temveč vse dni v letu, so na današnji novinarski konferenci opozorili (z leve): Jure Leben, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, mag. Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi, in mag. Igor Velov, direktor Javne agencije RS za varnost prometa.

Zvočni posnetek izjave Jureta Lebna (mp3)  

Zvočni posnetek izjave mag. Ivana Kapuna (mp3)  

Zvočni posnetek izjave mag. Igorja Velova (mp3)  


Cilj projekta EDWARD je nič smrtnih žrtev

Vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi mag. Ivan Kapun je dejal, da je na slovenskih cestah letos umrlo 84 oseb: "To je sicer 18 manj kot v enakem obdobju lani, vendar še vedno preveč, saj vsaka smrtna žrtev pomeni tragedijo za svojce in prijatelje, ki umrlega poznajo, pa tudi za celotno družbo! Vendar pa z zmanjševanjem števila žrtev dokazujemo, da to zmoremo, kadar v mozaik prometne varnosti vsak doda svoj prispevek. Projekt EDWARD je namenjen predvsem temu, da vsakega posameznika pozovemo k razmisleku o njegovem ravnanju v prometu. Za vse udeležence v prometu še vedno velja povabilo, naj na uradni spletni strani projekta EDWARD podpišejo prisego za prometno varnost in se s tem moralno zavežejo, da bodo v prometu po svojih najboljših močeh skrbeli za svojo varnost in varnost drugih udeležencev. Če izpostavim samo voznike - da bodo prilagodili hitrost v prometu, da ne bodo vozili pod vplivom alkohola, da bodo dosledni pri uporabi varnostnih pasov itd."

Celotna izjava mag. Ivana Kapuna   (velja govorjena beseda)


Po besedah mag. Igorja Velova, direktorja Javne agencije RS za varnost prometa, je zmanjšanje števila smrtnih žrtev na naših cestah tudi eden izmed glavnih ciljev agencije. "Letošnje poletje je bilo po številu prometnih nesreč in številu smrtnih prometnih nesreč sicer boljše kot preteklo poletje. Pa vendar na agenciji nismo zadovoljni. Prav vsakomur polagamo na srce: vozimo odgovorno in varno, tako zase kot za druge udeležence v prometu, bodimo kar se da pozorni na promet in dogajanje okoli nas, predvidevajmo situacije in bodimo tolerantni do drugih in morebitnih napak, ki jih storijo. Doma nas čakajo naši dragi – starši, bratje in sestre, partnerji, otroci. Ne povzročimo jim gorja in žalosti, pustimo mobilne telefone in druge moteče naprave med vožnjo pri miru ter se k njim vrnimo živi in zdravi, ne glede na to, če morda nekoliko zamudimo. Minute ne štejejo, življenja pa!"

Celotna izjava mag. Igorja Velova   (velja govorjena beseda)


Kot je povedal Jure Leben, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, je v letošnjem letu posebna pozornost namenjena varnosti tovornih vozil, saj je Slovenija ena bolj tranzitnih evropskih držav: "Zaradi potreb po izvajanju poenotene politike nadzora nad prevozniki blaga in storitev v Evropski uniji danes inšpektorji za cestni promet našega inšpektorata za infrastrukturo skupaj z nadzornimi organi Češke, Hrvaške, Madžarske in Nemčije v sodelovanju s Policijo izvajajo nadzor nad tovornimi vozili ter izmenjujejo izkušnje in primere dobrih praks na tem področju. Današnji skupni dogodek pomeni tudi nadaljevanje in nadgradnjo dobrega sodelovanja med Ministrstvom za infrastrukturo in Generalno policijsko upravo."

Celotna izjava Jureta Lebna   (velja govorjena beseda)

IMG 4478

Pri projektu EDWARD se je združila večina evropskih držav, evropsko razsežnost pa ima tudi današnji dogodek, ko na nadzorni točki poleg Policije in inšpektorjev za cestni promet Inšpektorata RS za infrastrukturo sodelujejo še predstavniki nadzornih organov iz več držav evropske skupnosti.


Vzporedno s projektom EDWARD v Sloveniji na več nadzornih točkah tudi skupni nadzor policistov in prometnih inšpektorjev iz Slovenije, Nemčije, Hrvaške, Češke in Madžarske

Kot je povedala Sandra Petan Mikolavčič, glavna inšpektorica Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo, tridnevni skupni nadzor predstavlja mednarodno sodelovanje več nadzornih organov, v katerem sodelujejo inšpektorji za cestni promet, policisti in 11 strokovnjakov za nadzor prometa iz Nemčije, Hrvaške, Češke in Madžarske. Namen je izmenjava izkušenj in poenotenje evropske zakonodaje. V nadzoru pa so se osredotočili predvsem na socialno zakonodajo (npr. ali vozniki upoštevajo predpisane počitke in ne manipulirajo s tahografi), tehnično izpravnost vozil in tovora. Nadzor poteka na Starodu, Fernetičih in počivališču Ravne v Kozini. Takšen mednarodni nadzor je prvi tovrstni v Sloveniji. Janko Kosi, direktor Inšpekcije za cestni promet, pa je še dodal, da je sodelovanje inšpektorata in policije v nadzoru odlično, pa tudi sicer poteka medsebojno delo pristojnih služb - poleg inšpektorata in policije še finančne uprave - tudi sicer izjemno dobro.

"Policisti so se pri nadzoru tovornih vozil osredotočili predvsem na tehnično brezhibnost tovornih in priklopnih vozil (npr. izrabljenost pnevmatik, pravilno naloženost tovora oz. morebitno preobremenjenost, zavore, tudi morebitne manipulacije s tahografi itd.)," je dejal Andrej Piškur iz Specializirane enote za nadzor prometa. Pri enem od tovornih vozil so prav na Ravnah odkrili popolnoma izrabljeno pnevmatiko, ki bi lahko predstavljala veliko nevarnost tako za voznika kot ostale prometne udeležence. "Vozilo je bilo nemudoma izločeno iz prometa," je dejal Piškur. Takšne kršitve in tehnične neizpravnosti pri tovornih vozilih, ki navadno dosegajo maso od 30 do 40 ton, so lahko usodne za prometne udeležence, zato so tovrstni nadzori izjemno pomembni.

Saša Šolman, strokovnjak iz hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo, je dejal, da tokrat prvič sodelujejo v multilateralni akciji v Sloveniji. Kot je poudaril, je največja problematika, ki jo zaznavajo, povezana s tehnično neizpravnostjo vozil in manipulacijo tahografov, kar je tudi sicer težava v vseh državah EU, tudi v Sloveniji in na Hrvaškem, saj obe državi predstavljata pomemben tranzit za tovorni promet. 

Vozniki!

Razmislite, kako bi lahko tudi sami čim bolj zmanjšali možnosti za nastanek prometne nesreče 

Spremljajte objave na družabnih omrežjih: #ProjectEDWARD

prometni policisti videosporociloS svojimi videosporočili so projekt poleg vodilnih predstavnikov slovenske policije podprli tudi prometni policisti.


Dan brez smrtnih žrtev na evropskih cestah

To je vsakoletni cilj projekta EDWARD (v ang. Europe’s Day Without A Road Death), ki ga organizira Evropska mreža prometnih policiji - Tispol.

Projekt poteka od leta 2016, podpirajo pa ga vozniki iz cele Evrope in projektu zelo naklonjeni partnerji iz javnega in zasebnega sektorja. Za letošnji dan za ukrepanje je bil izbran četrtek, 21. septembra 2017, akcijo pa je podprlo 32 evropskih držav.

Naš dolgoročni cilj je znatno in trajnostno znižati število smrtnih žrtev in hujših poškodb na cestah po vsem svetu.

Že lani jeseni, ko je bil projekt EDWARD prvič organiziran, je doživel velik uspeh, učinkovitost lanske kampanje pa dokazujejo tudi statistični podatki.


Evropskemu projektu EDWARD za nič smrtnih žrtev na cestah smo se pridružili tudi slovenski policisti

video edward slo

Vsi lahko rešujemo življenja. Vsi lahko prispevamo k temu, da bodo ceste varnejše! Oglejte si video (v slovenščini), ki smo ga skupaj s Tispolom, evropsko mrežo prometnih policij, pripravili v okviru projekta EDWARD.