Sorodne objave

 

Na Poljskem je 25. maja 2010 v počastitev pete obletnice ustanovitve Agencije za vodenje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah članic Evropske unije (Frontex) potekal prvi Evropski dan mejnih policistov (European day for border guards).

Celotna prireditev je potekala v kongresnem centru hotela Hilton v Varšavi. Sodelovalo je 23 mejnih policij držav članic EU, ki so se na promocijskih stojnicah predstavile udeležencem prireditve iz držav članic EU ter predstavnikom tretjih držav.

zm stojnica

Slovensko mejno policijo sta na razstavnem prostoru predstavljala inšpektorja Sektorja mejne policije iz Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi


V okviru Evropskega dneva mejnih policistov je potekala vrsta predavanj, seminarjev in delavnic, ki so se nanašale na različne vidike upravljanja z zunanjimi mejami EU (prihodnost upravljanja z mejami in vloga Frontexa, temeljne pravice pri upravljanju z mejami, lastnosti bodočih mejnih policistov, razvoj opreme za nadzor državne meje, sodelovanje med agencijami) in zasedanje upravnega odbora ter skupin za področje analiz tveganja, izobraževanja ter nabora osebja in opreme. Vsi dogodki so potekali istočasno, zato so si udeleženci samostojno izbirali teme debat, ki so se jih udeleževali.

V delavnicah in zasedanjih delovnih teles so na povabilo organizatorja kot predstavniki slovenske policije sodelovali direktor Uprave uniformirane policije Danijel Žibret in njegov pomočnik Marko Gašperlin, vodja Sektorja mejne policije v UUP Melita Močnik s sodelavci, pomočnik vodje Centra za tujce v UUP Aleksander Bračko, inšpektor Policijske akademije Aleksander Mali ter policista, ki sta stalna člana enote za hitro posredovanje na zunanjih mejah EU (RABIT).

zm DSCN3435

Predstavniki slovenske policije na dnevu evropskih mejnih policistov s sodelavcema, ki delo opravljata na sedežu Agencije Frontex


Dogodek ob dnevu Evropskih mejnih policistov je tokrat potekal prvič. Postal naj bi tradicionalen in vsako leto potekal v drugi državi članici.