Sorodne objave

 

V okviru twinning projekta IPA 2012 (Instrument of Pre-accession Assistance), tj. projekta krepitve organov za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, je med 18. in 22. septembrom v Ministrstvu za notranje zadeve in Generalni policijski upravi potekal že drugi študijski obisk osmih predstavnikov policijskih institucij Bosne in Hercegovine.

Slovenska policija namreč skupaj s kolegi iz hrvaške policije in pod vodstvom kolegov iz avstrijskega notranjega ministrstva sodeluje pri izvajanju omenjenega projekta, katerega prejemnica je BiH.

DSC00006 1

 Kolegi iz Bosne in Hercegovine skupaj s kolegi iz Uprave kriminalistične policije v prostorih GPU UKP


Vsebina študijskega obiska je vezana na razvoj kapacitet, predvsem pa znanja in novih praks na področju strateškega načrtovanja razvoja in delovanja policijskih institucij. Pri organizaciji študijskega obiska kolegov iz BiH sodelujejo tudi predstavniki Inštituta za demokratični nadzor na oboroženimi silami (DCAF) v Ljubljani.

Slovenski policijski strokovnjaki, ki sodelujejo v projektu IPA 2012, so pri svojem delu skupaj s strokovnjaki iz BiH ugotovili, da bosanske policijske institucije pri srednjeročnem in letnem načrtovanju policijskega razvoja in dela uporabljajo enake metodologije in načine dela kot slovenska policija, ter da je tudi pravna ureditev teh procesov zelo podobna. Za nadaljnji razvoj na tem področju in predvsem za izboljšanje medsebojnega sodelovanja različnih, tako državnih kot entitetskih policijskih institucij, je najpomembnejša resnična volja odgovornih nosilcev policijske oblasti za uresničevanje tovrstnih postopkov.

DSC00010 1

Med študijskim obiskom v Sloveniji so obiskali tudi PU Kranj, kjer so se seznanili s strateškim načrtovanjem na ravni regije.


Za doseganje projektnih ciljev je bila kot ena od oblik dela načrtovana tudi organizacija študijskih obiskov. Tako je bil v Ministrstvu za notranje zadeve RS in Generalni policijski upravi pod vodstvom kolegov iz Uprave kriminalistične policije ter v sodelovanju s slovenskimi projektnimi strokovnjaki v BiH pripravljen petdnevni študijski program za udeležence iz BiH. Glavni poudarki programa so bili namenjeni predstavitvi slovenskega znanja in praks, kako pri načrtovanju razvoja in dela policije zagotavljati dobro koordinacijo (tako notranjih kot zunanjih partnerjev) in oblikovati pregledne in uresničljive srednjeročne in letne načrte razvoja in dela. Pomemben del pri tem imajo tudi sistemi in prakse, ki omogočajo ažurno spremljanje izvajanja načrtovanih aktivnosti in zagotavljajo uspešno realizacijo načrtovanih nalog.

Udeleženci sedanje skupine prihajajo iz enot za strateško načrtovanje v ministrstvu za varnost BiH in iz njegovih 7 operativno samostojnih agencij. V okviru študijskega obiska so se jim zagotovile potrebne informacije in znanje, da bodo lahko ob ustrezni podpori domačih predstojnikov in z nadaljnjo pomočjo slovenskih strokovnjakov v okviru še načrtovanih projektnih aktivnosti izboljšali srednjeročno in letno načrtovanje dela. Predvsem bodo pri tem lahko izboljšali potrebno koordinacijo in spremljanje ter zagotavljanje dejanskega uresničevanja načrtovanih nalog.

DSC00014 1

Udeleženci študijskega obiska iz Bosne in Hercegovine