Twinning projekt

Projekt sodelovanja pri preprečevanju in zatiranju organizirane kriminalitete 16. april 2002