Sorodne objave

 

Včerajšnja izjava policista glede suma pranja denarja v primeru NLB izpostavlja zgolj to, da v 2010 na podlagi razpoložljivih informacij ni bilo mogoče potrditi suma kaznivega dejanja pranja denarja, na podlagi novo ugotovljenih okoliščin pa od letošnjega julija teče nova preiskava, ki še ni zaključena.

Policija v letu 2010 z zbiranjem obvestil in z obsežnim povpraševanjem pri različnih tujih in slovenskih organih ni potrdila sumov, navedenih v obvestilu urada za preprečevanje pranja denarja, oziroma ni potrdila razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zato je končala z zbiranjem obvestil in zadevo konec leta 2011 zaključila.

Glede pranja denarja, kot kaznivega dejanja, na splošno pojasnjujemo, da mora v kazensko pravnem smislu najprej obstajati kaznivo dejanje, ki generira premoženjsko korist. Ko se ta denar plasira v promet z namenom legalizacije, šele takrat lahko govorimo o pranju denarja. Obstajati mora vzročna zveza med predhodnim kaznivim dejanjem in pranjem denarja, če te ni, ne gre za pranje denarja in ni mogoče izvesti predkazenskega postopka. Kriminalistom tega v 2010 in 2011 kljub številnim preverjanjem preko mednarodnega policijskega sodelovanja ni uspelo potrditi.

Prav tako tudi kaznivo dejanje Kršitev omejevanja ukrepov po 374.a členu Kazenskega zakonika velja šele od leta 2012 in tako za nazaj ni mogoče voditi predkazenskega postopka za tovrstno kaznivo dejanje.

Specializirano državno tožilstvo je letos zahtevalo sprožitev preiskave na podlagi na novo ugotovljenih okoliščin iz medijev, ki pa so povzemali ugotovitve preiskovalne komisije državnega zbora o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema ter navedb Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

Z odredbo Specializiranega državnega tožilstva RS je bila 13. 7. 2017 ustanovljena specializirana preiskovalna skupina zaradi preiskave razlogov za sum storitve različnih kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in drugih. O ugotovitvah tega postopka, ki poteka pod usmerjanjem državnega tožilstva, zaenkrat še ne moremo javno govoriti, ker še poteka in se ti sumi kaznivih dejanj še preiskujejo.

Preiskovanje kaznivih dejanj pranja denarja in predhodnih kaznivih dejanj je zahtevno preiskovalno opravilo, saj je treba utemeljiti vse elemente, ki so kazenskopravno potrebni, da sploh lahko govorimo o kaznivem dejanju pranja denarja.