Sorodne objave

 

Izšel je zbornik prispevkov Etika v muzejih - ravnanje z ostanki živih organizmov. Nastal je po Muzeoforumu, ki se je decembra 2014 odvijal v Muzeju slovenske policije na temo etičnih vprašanj ob muzealizaciji občutljivega muzejskega gradiva, s katerim se policijski muzej srečuje pri svoji kriminalistični zbirki.

Kot prva zbirka prispevkov v Sloveniji, ki predstavlja različne vidike in spoznanja o ravnanju s posmrtnimi ostanki v muzejih in etična vprašanja, povezana s to občutljivo dediščino, je bil zbornik 15. decembra 2017 v e-obliki objavljen na spletni strani Slovenskega muzejskega društva

platnicaZbornik e nastal v sodelovanju med Muzejem slovenske policije, Slovenskim muzejskim društvom, Slovenskim odborom Mednarodnega muzejskega sveta ICOM, slovenskimi in tujimi muzealci ter drugimi strokovnjaki in službami Ministrstva za notranje zadeve, ki so poskrbele za končno jezikovno in oblikovno podobo publikacije.

Zbornik je bil predstavljen na zaključnem kolokviju vseh treh muzejskih združenj, ki je 15. decembra 2017 potekal v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.

DarinkaKolarOsvald

 Darinka Kolar Osvald, kustodinja in vodja Muzeja slovenske policije

MuzejNovejseZgodovine

Foto: Muzej novejše zgodovine