Sorodne objave

 

Na včerajšnji novinarski konferenci inštituta za raziskave in razvoj Utrip so opozorili na skoraj popolno brezbrižnost gostincev do prodaje alkohola mladoletnim in opitim mladim, zaradi česar lahko mladi z lahkoto pridejo do alkoholnih pijač, kljub zakonski prepovedi. Med sodelujočimi na konferenci je bil tudi predstavnik Policije.

Na konferenci so predstavili rezultate akcije, ki so jo izvedli lani jeseni, v okviru evropskega projekta STAD in Europe. Med oktobrom in decembrom so v gostinskih lokalih na območju občine Kranj kot »skriti kupci« sodelovali mladi aktivisti zveze Brez izgovora Slovenija ter mladi poklicni in amaterski igralci. Izkazalo se je, da je stanje katastrofalno, saj so mladoletni (brez preverjanja starosti) ter vidno opiti mladi zlahka prišli do alkoholnih pijač. Od skupno 150 poskusov nakupa alkohola, na primer, so bili mladi aktivisti in igralci "uspešni" v 145 poskusih (v 96,7 %), torej je bilo zavrnitev prodaje alkoholnih pijač mladoletnim in opitim mladim zgolj pet.

Inštitut Utrip bo opisano akcijo skupaj s partnerskimi organizacijami zato v naslednjih letih razširil tudi na druga večja mesta po državi in v preventivne aktivnosti skušal aktivneje vključiti občine, policijo in inšpekcijske službe, šole idr. Rešitev vidi v doslednejšem izvajanju in nadziranju prodaje alkoholnih pijač mladoletnim in vidno opitim posameznikom, v informiranju in ozaveščanju staršev in osebja v nočnih lokalih ... Inštitut predlaga tudi, da se pristojne ustanove usmerijo v ukrepe, ki učinkovito zmanjšujejo prekomerno pitje alkohola s strani mladoletnih in opitih mladih, saj bo to prispevalo k zmanjšanju drugih, z nočnim življenjem povezanih tveganih vedenj, kot so na primer nasilje, tvegana spolnost in vožnja pod vplivom alkohola.

Eden od deležnikov, ki izvaja nadzor nad Zakonom o omejevanju porabe alkohola, je tudi Policija. V zvezi s tem je dr. Simon Slokan iz Sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi poudaril, da policisti ves čas opozarjamo na škodljive posledice alkohola na različnih področjih: varnost v prometu, kršitve javnega reda, splošno zdravje ljudi. Predstavil je tudi podatke o številu kršitev Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA):

  • v letu 2016 smo policisti obravnavali 177 kršitev ZOPA, pri čemer smo v 44 primerih zaznali kršitve točenja alkohola mladoletnim osebam,
  • v letu 2017 smo zaznali skupno 337 kršitev, od tega je v 63 primerih prišlo do omogočanja alkohola mladoletnim osebam,
  • letos, v obdobju od 1. januarja do 17. aprila, pa smo obravnavali že 57 kršitev, od tega je bilo 12 primerov prodaje alkohola mladoletnim osebam.

V zvezi s tem je Slokan izpostavil odgovornost vseh oseb, ki izvajajo kakršno koli dejavnost prodaje alkohola: "Ne samo, da imajo zakonsko dolžnost, da alkohola ne smejo prodati mladoletnim osebam in osebam, ki so pod vplivom alkohola. Imajo tudi možnost oziroma 'pooblastilo', da ob prodaji preverijo starost osebe, ki ji prodajo alkohol. Ob tem pa je na zadevo treba gledati širše, in sicer v smislu družbene odgovornosti. Prodaja alkohola namreč tako posredno kot neposredno vpliva na številne druge dejavnike, dogodke, ki imajo lahko različne posledice, velikokrat tudi tragične. Zavedanje odgovornosti vsakega posameznika je namreč bistveno za razumevanje vrednostnih sistemov, ki jih družba mora podpirati, obenem pa obsoditi vse nepravilnosti. Zato bo Policija tudi v prihodnje z različnimi aktivnostmi, tako preventivnimi kot represivnimi, prispevala k ozaveščanju ljudi o nevarnosti zlorabe alkohola."

Več informacij z novinarske konference v sporočilu inštituta Utrip