Sorodne objave

 

Za opravljanje operativnih policijskih nalog Policija kupuje šest psov. Prvi rok za oddajo ponudb je 24. maj 2018.

Pes mora po zunanjosti ustrezati pasemskemu tipu delovnih službenih psov pasme nemški ovčar, belgijski ovčar, nizozemski ovčar in rottweiler. Rodovnik ni pogoj za nakup psa.

Pes ne sme biti mlajši od 10 mesecev in ne starejši od 36 mesecev.

Zbiranje ponudb traja od objave poziva do 7. avgusta 2018, in sicer so roki za oddajo ponudb:

  • 24. maj 2018, najkasneje do 24. ure
  • 6. junij 2018, najkasneje do 24. ure
  • 18. junij 2018, najkasneje do 24. ure
  • 19. julij 2018, najkasneje do 24. ure
  • 7. avgust 2018, najkasneje do 24. ure

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika:

RS Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Uprava uniformirane policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, v zaprti kuverti z označbo NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP PSA, ŠT. 430-277/2017/30 (2112-04). 

Več informacij v dokumentu