Sorodne objave

 

Za opravljanje operativnih policijskih nalog Policija kupuje dva konja. Prvi rok za oddajo ponudb je 24. maj 2018.

Konj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • starost: od 4 do 9 let
  • spol: moški (kastrat)
  • tip: polkrvni ali toplokrvni jahalni konj
  • velikost: višina vihra najmanj 168 cm (merjeno s palico)
  • stopnja izšolanosti: osnovno ujahan

Rodovnik ni pogoj za nakup konja.

Zbiranje ponudb traja od objave poziva do 7. avgusta 2018, in sicer so roki za oddajo ponudb:

  • 24. maj 2018, najkasneje do 24. ure
  • 6. junij 2018, najkasneje do 24. ure
  • 18. junij 2018, najkasneje do 24. ure
  • 19. julij 2018, najkasneje do 24. ure
  • 7. avgust 2018, najkasneje do 24. ure 

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika:

RS Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Uprava uniformirane policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, v zaprti kuverti z označbo NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP KONJA, ŠT. 430-276/2017/70  (2112-04).


Več informacij v dokumentu