Sorodne objave

 

Policisti Specializirane enote za nadzor prometa so v okviru poostrenega nadzora nad tovornimi vozili včeraj, 17. maja, obravnavali več kršitev, iz prometa pa izločili več vozil, ki so s hudimi kršitvami ogrožali ostale udeležence v cestnem prometu. Neslavna "zmagovalca" v resnosti kršitev sta voznika osebnih vozil, ki sta vozilo "šlepala" tako, da sta obe - tehnično neizpravni - vozili povezala kar z varnostnimi pasovi!

Na relaciji med Ljubljano in Dolenjsko so policisti včeraj, v zgolj enem dnevu, ustavili in kontrolirali 28 vozil, pri tem pa izdali 23 plačilnih nalogov zaradi različnih kršitev.

Vozniki tovornih vozil npr. niso uporabljali varnostnega pasu, nekatera tovorna vozila niso bila označena z nalepko za omejitev hitrosti, zgodilo se je tudi, da tovor ni bil oprt na 5/6 tovornega prostora ali je visel več kot 1,5 metra preko zadnjega dela vozila ali pa ni bil označen.

Voznik avtobusa je prekoračil največjo dovoljeno hitrost, ko je pri omejitvi 80 km/h vozil potnike s hitrostjo 97 km/h. Nekateri vozniki tovornih vozil pa niso upoštevali prometne signalizacije, vozili so na prekratki varnostni razdalji (takih je bilo kar 11  primerov) ali pa celo pod vplivom alkohola. Enemu takih neodgovornih voznikov, sicer osebnega vozila, so zaradi vožnje pod vplivom alkohola odvzeli vozniško dovoljenje, saj je imel v organizmu kar 0,44 mg alkohola na liter izdihanega zraka.

Pri lahkem priklopniku so policisti ugotovili, da ni opravljal tehničnega pregleda, štiri vozila niso bila tehnično brezhibna, dve vozili pa sta bili celo neregistrirani. Policisti so obravnavali še prekoračitve dovoljenih osnih obremenitev, skupne mase, največje dovoljene mase vozila in dovoljene osne obremenitve po določilih proizvajalca vozila. Nekateri vozniki niso upoštevali obveznih odmorov, ali pa je bil dnevni čas počitka prekratek oz. prekoračen dovoljen dnevni čas vožnje. Zaradi preobremenjenosti vozila, neoznačenega, nepravilno naloženega ali nezavarovanega tovora in tehnične neizpravnosti vozil, so policisti v enem dnevu iz prometa izločili 6 vozil, odvzeli so pet kompletov registrskih tablic.

Obravnavali so tudi voznika brez osebnega dokumenta, dva lastnika, ki nista sklenila obveznega zavarovanja za vozilo, eno vozilo pa je bilo na cestninski cesti brez veljavne vinjete.

voziloVoznika sta vlečno in vlečeno vozilo povezala kar tako, da sta iz vozil izpulila varnostne pasove in jih uporabila namesto predpisane 3-5 metrov dolge vrvi.

vozilo2Neslavna "zmagovalca" v resnosti kršitev pa sta bila voznika dveh zaseženih vozil, ki sta se pri Ivančni Gorici "šlepala" iz naselja na avtocesto, kar je v nasprotju s pravili vleke, saj je vleka vozila na avtocesti dovoljena le, če do okvare pride na avtocesti, pa še to le do prvega izvoza. Voznika sta vozili povezala kar tako, da sta iz vozil izpulila varnostne pasove in jih uporabila namesto predpisane 3-5 metrov dolge vrvi. Noben od njiju ni imel vozniškega dovoljenja, v vlečenem vozilu pa so se poleg voznika nahajali potniki, kar prav tako ni dovoljeno. Vozili sta bili označeni z registrskimi tablicami, ki so bile izdane za drugo vozilo, bili sta tehnično neizpravni, brez vinjete za uporabo cestninske ceste, potniki v vozilu pa pri sebi niso imeli nobenih dokumentov. Obe vozili sta bili skladno z določili 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa zaseženi, o njuni usodi bo odločalo sodišče, voznikoma pa je bil izdan tudi plačilni nalog, in sicer vozniku vlečnega vozila v znesku 2.650 evrov, vozniku vlečenega vozila pa v višini 1.650 evrov.

Policisti bomo vse do konca tedna poostreno nadzirali voznike tovornih vozil in avtobusov. Preverjali bomo spoštovanje cestnoprometnih pravil, pozorni pa bomo predvsem na kršitve, ki so povezane s trajanjem vožnje ter obveznimi počitki in odmori voznikov, manipulacijami z zapisovalnimi napravami (tahografi) in tehnično brezhibnostjo vozil. Preverjali bomo tudi, ali vozniki tovornih vozil med vožnjo uporabljajo mobilne telefone, kar lahko vpliva na zmanjšano zbranost med vožnjo, in ali so pripeti z varnostnim pasom. Kontrolirali bomo še ustreznost listin, pozornost pa bo namenjena tudi pravilnemu nalaganju in pritrditvi tovora ter preobremenjenosti vozil.


Znova opozarjamo, da neupoštevanje pravil, tehnična neizpravnost vozil, pa tudi nepazljivost, zmanjšana pozornost, utrujenost in posledično prepočasno odzivanje voznika, ki upravlja z več desettonskim vozilom, lahko pripelje do prometne nesreče z zelo hudimi posledicami! Tega se veliko voznikov tovornjakov na žalost premalo zaveda.

Zato vse voznike tovornih vozil in avtobusov opozarjamo, naj zavoljo lastne varnosti in varnosti ostalih prometnih udeležencev vozijo spočiti in v ustreznem psihofizičnem stanju.