Sorodne objave

 

Naslednji teden se v šolske klopi vračajo učenci in dijaki. Vrnitev v šolsko okolje je lahko zanje stresna, ne le zaradi novega šolskega leta, ki jim prinaša številne obveznosti, veliko učenja, stresnih preverjanj znanj in manj prostega časa, temveč tudi zaradi strahu pred nesprejemanjem s strani sošolcev ali pred različnimi oblikami nasilja. Strah pred nasiljem je še posebej velik, če so bili medvrstniškemu nasilju v preteklosti že izpostavljeni. Poskrbimo, da bo vrnitev med sošolce in prijatelje zanje prijazna in brez strahu pred pojavom nasilja med vrstniki.

Kako zagotoviti varno in spodbudno šolsko okolje?

risba učitelja, ki žuga s prstom iz zgibanke Ustavimo nasiljeMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport je za strokovne delavce, vodstva šol in starše pripravilo uporabne informacije glede zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja. Na enem mestu najdete tudi zakonodajne podlage, uporabna strokovna gradiva ter primere ustreznih reševanj različnih dilem na področju zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja.

Nasilje med vrstniki je lahko psihično, fizično ali kombinacija obojega. Nasilje lahko nad žrtvijo izvaja en posameznik, ali pa se na žrtev spravi cela skupina. Medvrstniško nasilje ni omejeno na določen kraj, pojavi se lahko povsod. Razlogi in vzroki za nastanek nasilja so pogosto netoleranca do drugačnosti, koristoljubje in želja po lastni uveljavitvi. Kot kažejo nekatere raziskave*, med 15 in 20 odstotki 15-letnikov poroča, da vsaj eno od oblik psihičnega ali fizičnega nasilja doživljajo nekajkrat na mesec, pri čemer dekleta bolj kot fantje poročajo predvsem o širjenju govoric, o doživljanju ostalih oblik nasilja pa bolj poročajo fantje.

* Raziskava PISA-e iz leta 2015.

A žrtve si pogosto ne upajo prijaviti dejanja, zato, tudi v Sloveniji, težko govorimo o natančni številki. Policija letno obravnava približno 100 primerov (predvsem) fizičnega nasilja, storjenega iz koristoljubja. Zavedamo pa se, da je neprijavljenih primerov veliko več. "Zato želimo spodbuditi otroke in mladostnike, da se o nasilju zaupajo svojim staršem, učiteljem, vzgojiteljem, trenerjem, prijateljem ali kateri koli drugi osebi, ki jim lahko pomaga. Starše, učitelje, vzgojitelje in druge, ki jim je zaupano varstvo otroka in mladostnika, pa pozivamo, naj bodo pozorni na prve znake in naj otroku oz. mladostniku prisluhnejo, nasilje pa prijavijo policiji oz. drugim pristojnim institucijam,« opozarja dr. Simon Slokan iz Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi.

Objavljamo uporabne informacije in nasvete, kako prepoznati nasilje med vrstniki, kako se nanj odzvati in kje poiskati pomoč.
 

risba otroka v stiski, ki brca kamen iz zgibanke Ustavimo nasilje

Nasilje nad vrstniki
Oblike medvrstniškega nasilja
Kje in kako se dogaja nasilje nad vrstniki?
Kakšni so znaki nasilja nad vrstniki?
Kdo so nasilneži in zakaj? Kdo so žrtve?
Kaj lahko storijo starši?

risba učitelja s tablo, na kateri je telefonska številka za klic v sili


Učenci in dijaki, če potrebujete pomoč ali le nasvet, se lahko vedno obrnete tudi na policiste in policistke!

Želimo vam uspešen začetek novega šolskega leta!