Sorodne objave

 

V Policijski akademiji v Tacnu smo danes, 11. novembra 2010, organizirali že drugi strokovni posvet s področja uporabe živali in njihove zaščite.

IMG 6783 1

Temeljni namen posveta je bil osvetliti posamezne segmente sicer zelo kompleksnega področja uporabe in zaščite živali, ki so imele v vseh zgodovinskih obdobjih razvoja človeka izjemno pomembno vlogo. Danes se zaradi družbenega oziroma vsesplošnega razvoja spreminja tudi odnos do živali, zato ni presenetljivo, da je vse več posameznikov in organizacij, ki opozarjajo na kršitve zakonodaje in primere malomarnega odnosa do živali.

Program posveta  

Na posvetu je 13 predavateljev z različnih področij predstavilo posamezne vidike uporabe in zaščite živali. Opozorili so na nekatere težave, s katerimi se srečujejo, in predlagali številne konkretne rešitve.

IMG 6819 1

 Adil Huselja je opozoril na pomen dobrega sodelovanja med pristojnimi institucijami, saj lahko le tako živalim omogočimo učinkovito zaščito in zagotovimo ustrezno varstvo njiihovih pravic.

Zvočni posnetek govora Adila Huselje (mp3) 

Glavni koordinator za področje službenih živali v policiji Adil Huselja je v uvodnem nagovoru izpostavil pomen takšnega posveta. Tega smo namreč organizirali v policiji z željo, da bi postavili visoke standarde za zagotavljanje pravic živali. "Takšen posvet je odlična priložnost, da na enem mestu združimo strokovnjake z različnih področij, omogočimo izmenjavo izkušenj in dobrih praks, predvsem pa skupaj poiščemo najboljši način, kako tudi živalim zagotoviti dostojno življenje," je dejal Huselja.

IMG 6790 1

Udeležence posveta je nagovoril tudi direktor Uprave uniformirane policije Danijel Žibret.

Zvočni posnetek govora Danijela Žibreta (mp3) 

Udeležence posveta je pozdravil tudi direktor Uprave uniformirane policije Danijel Žibret, ki je v svojem nagovoru poudaril dolgo zgodovino uporabe službenih živali v policiji. "Tehnološki napredek nas vsak dan preseneča z novimi rešitvami, kljub temu pa ostajajo konji in psi nepogrešljivi spremljevalci tako v zasebnem kot tudi poklicnem življenju. Tudi dela policije si brez njih ne znamo več niti predstavljati," je dejal Žibret.

Delo s službenimi konji

Delo s službenimi psi

Avtorji so se s pestrim naborom strokovnih prispevkov dotaknili zelo različnih področij, od pravnih do zdravstvenih vidikov varstva živali. Predstavili so aktivnosti in dosežke na področju zaščite živali, spregovorili o splošnih in pravnih vidik varstva zapuščenih in zlorabljenih živali ter pristojnostih policije na tem področju. Obravnavali so tudi kazenskopravni vidik varstva pravic živali v Sloveniji ter primerjali slovensko zakonodajo s tega področja z nekaterimi drugimi državami. Veliko je bilo tudi konkretnih predlogov za spremembo zakonodaje na področju zaščite živali, za katero so se številni strinjali, da trenutno ne nudi zadostnega varstva živalim.

IMG 6836

Dr. Mejra Festić je s primerjavo Zakona o varstvu in proti mučenju živali v Sloveniji in nekaterih drugih državah opozorila na številna odstopanja.

Pristojnosti policije na področju zaščite živali  

Nekaj avtorjev je predstavilo specifična področja zdravstvene oskrbe živali. Tako so se dotaknili zobne problematike službenih psov, pomena skrbi in nege konjskih kopit za zdravje in učinkovito uporabo konj, pa tudi kolčne displazije pri psih. Govorili so tudi o tem, kako službene pse zaščititi pred različnimi nevarnostmi za njihovo psihofizično zdravje, ki so jim izpostavljeni med opravljanjem policijskih nalog.

IMG 6872 1

Vladimira Erjavec, asist. dr., je spregovorila o zobni problematiki službenih psov.

IMG 6882 1

Inštruktor iz Oddelka za šolanje službenih psov Stanislav Čurič je v svojem prispevku opozoril na ustrezno zaščito službenih psov med opravljanjem policijskih nalog.

Skrb za varstvo službenih živali policije 

Na posvetu so govorili tudi o delu zavetišč za živali in izpostavili nekatere nepravilnosti pri njihovem delovanju, hkrati pa predstavili načine, kako svojim ljubljenčkom polepšati in popestriti življenje.

IMG 5893

Ob tej priložnosti je Marko Fric v avli Policijske akademije pripravil tudi razstavo fotografij, ki prikazujejo razvoj področja šolanja in uporabe službenih psov v policiji, in sicer od prvih skromnih korakov pred več kot 60 leti do danes, ko so slovenski vodniki in službeni psi postali spoštovan in cenjen partner tudi med evropskimi kolegi.

IMG 6907 1

Veliko število avtorjev z različnih strokovnih področij in dobra obiskanost posveta kažeta na veliko skrb strokovne in laične javnosti za dobrobit živali. Kot je dejal Adil Huselja, so ''naši ljubljenčki zvesti prijatelji in nemalokrat tudi učinkoviti pomočniki na različnih področjih življenja. Zato poskrbimo zanje, ustvarimo jim ustrezne pogoje za življenje, predvsem pa jim posvetimo veliko pozornosti in ljubezni, ki si ju resnično zaslužijo!''

Poskrbite za varnost in dobro počutje živali