Sorodne objave

 

Sedem policijskih psov, Lyra, Lu, Lom, Kali, Hilton, Dallas in Lux, išče nove lastnike. Svoje ponudbe lahko pošljete do 7. novembra 2018.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu s Pravilnikom o pridobivanju in upravljanju službenih živali v Policiji ter razpolaganju z njimi št. 024-162/2015/6 (21-04) z dne 7. 4. 2016 objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo sedmih službenih psov.

psicka LyraPsička Lyra, pasme nemški ovčar, poležena 24. junija 2018 psicka LuPsička Lu, pasme nemški ovčar, poležena 24. junija 2018 pes LomPes Lom, pasme nemški ovčar, poležen 24. junija 2018 psicka KaliPsička Kali, pasme nemški ovčar, poležena 15. junija 2018
 pes HiltonPes Hilton, pasme nemški ovčar,
poležen 25. maja 2017
 pes DallasPes Dallas, pasme nemški ovčar,
poležen 11. julija 2013
 pes LuxPes Lux, pasme belgijski ovčar malinois, poležen 17. maja 2007

 

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 7. novembra 2018, do 12. ure, na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica  2, 1501 Ljubljana.