Sorodne objave

 

Ob svetovnem dnevu človekovih pravic smo v Policijski akademiji danes, 10. decembra 2010, premierno predstavili dokumentarni film o delu policije v romskih skupnostih. Filmske projekcije so se udeležili predsednik republike dr. Danilo Türk, varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek-Travnik, ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal in generalni direktor policije Janko Goršek.

Najprej so si gostje ogledali razstavo fotografij počitniških aktivnosti romskih otrok, po kateri jih je popeljala glavna junakinja filma, policistka Nataša Brajdič Slivšek.
IMG 7779

Pred samo projekcijo so film na kratko predstavili idejni vodja projekta in izvajalec usposabljanj za delo policistov v večetnični družbi Branko Novak iz Policijske akademije, Jenny Rostahar, predsednica Društva zaveznikov mehkega pristanka (društvo je producent filma), in romski aktivist Bojan Tudija.

IMG 7809

Branko Novak


Branko Novak je dejal, da prizadevanja za ureditev romske tematike v svetu potekajo že desetletja, da pa smo šele "pred nekaj leti v slovenski policiji začeli po eni strani z usposabljanjem policistov za delo v večetnični družbi in učenjem osnov romskega jezika, po drugi strani pa s seznanjanjem pripadnikov določene večetnične skupnosti - v praksi predvsem Romov - s pozitivno zakonodajo in pooblastili ter pristojnostmi policistov."

IMG 7817

Jenny Rostahar in Bojan Tudija


Jenny Rostahar, predsednica Društva zaveznikov mehkega pristanka, je o filmu, ki je bil posnet v okviru projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, povedala, da govori o drugačnem pristopu k prizadevanjem za večjo prometno varnost otrok, ki so ga izpeljali skupaj s policijo, občino Krško, nevladnimi organizacijami in romsko skupnostjo. Tokrat ne s sestanki, temveč z delavnicami na terenu, natančneje v dveh romskih naseljih. Sicer si v društvu prizadevajo, da mladi razmišljajo o svetu, v katerem živijo, in da opazijo manjšine in marginalizirane skupine. Njihova dejavnost je film oz. video, preko katerega naj bi mladi izrazili težave, s katerimi se soočajo, in jih tako predstavili drugim ter na ta način osveščali ljudi, kaj se dogaja z njimi in okoli njih.

Bojan Tudija je poudaril, da se je v tridesetih letih veliko stvari spremenilo na bolje. Veseli ga, da so med policisti ljudje, ki iščejo odgovor, kako skupaj rešiti probleme med Romi in Neromi. Zahvalil se je vsem, ki pri tem kakorkoli pomagajo. Dodal je, da moramo za skupno lažje življenje še veliko narediti, tudi Romi sami.

DSCN0203

Posnetek s snemanja filma


15-minutni film z naslovom Na dolžnosti prikazuje, kako policisti prebivalce romskih naselij o varnostnih vprašanjih ozaveščamo na nekoliko drugačen način, na primer z delavnicami za otroke, s čimer z njimi, v njihovem okolju, vzpostavljamo dialog in medsebojno sodelovanje. Prikazuje tudi Romkinjo Natašo Brajdič Slivšek, ki kot policistka sedaj uspešno nadaljuje svoja prizadevanja za pravice romskih žensk in otrok.

Po ogledu filma sta gledalce nagovorili ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal in varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek-Travnik.

IMG 7831

 Zvočni posnetek nagovora Katarine Kresal (mp3) 


"Film je pokazal, kako malo je pravzaprav treba, da se dobro razumeš. Dobro se razumeti in poznati, poznati kulturo in zgodovino ter način življenja je tisto, kar nam omogoča, da sobivamo," je rekla ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal. Dodala je še: "Mirno in spoštljivo sobivanje je tudi eden od temeljev delovanja in spoštovanja človekovih pravic in svoboščin in s tem temelj vsake sodobne družbe, temelj demokracije, temelj tudi naše države, zapisan v ustavi. Sem zelo ponosna in vesela, da je prav policija, ena od najpomembnejših državnih institucij, naredila tako velike korake naprej pri razumevanju tega problema poznavanja in sobivanja in tako veliko na izobraževanju same sebe, pa tudi na izobraževanju tistih, ki so na drugi strani."

IMG 7835

 Zvočni posnetek nagovora dr. Zdenke Čebašek-Travnik (mp3) 


Nagovor varuhinje človekovih pravic 


"Govoriti o človekovih pravicah in ne videti njihovih resničnih kršitev pomeni dvojno zlorabo. Zlorabo tistih, ki so prizadeti zaradi kršitev, in hkrati zlorabo tistih, ki si prizadevamo, da do zlorab ne bi prihajalo več. A bodimo optimisti. Dajmo več možnosti in priložnosti tistim, ki se borijo proti nasilju, proti spolni zlorabi otrok in proti diskriminaciji. Danes so med nami. Zahvalimo se jim za njihova prizadevanja in uspehe ter jim glasno in jasno ponudimo svojo pomoč za v prihodnje," so bile med drugim besede varuhinje človekovih pravic dr. Zdenke Čebašek-Travnik.

IMG 7841

Otroci prvega razreda OŠ Leskovec pri Krškem, ki ga sestavljajo tudi otroci romske skupnosti, so nastopili z dvema, do potankosti dovršenima pevskima točkama in na koncu, v okviru koreografije, gostom razdelili lične snežene može, ki so jih izdelali skupaj z učiteljicami.

IMG 7855

Izjava generalnega direktorja policije Janka Gorška ob tem dogodku: "Projekt, ki smo vam ga predstavili danes, je rezultat trdega in intenzivnega dela policije z večetničnimi skupnostmi, v praksi predvsem romsko. V policiji s takšnim delom počasi podiramo stereotipe in premagujemo predsodke, ki so tako zelo prisotni v naši družbi. Veseli smo trenutnih rezultatov, a obenem se zavedamo, da je dela še veliko, zato moramo nadaljevati z veliko vztrajnosti in potrpežljivosti. Upamo, da bo naše sodelovanje s pristojnimi institucijami, nevladnimi organizacijami ter romsko skupnostjo še naprej tako dobro. Trdno verjamem, da bo vložena energija za boljše sobivanje na dolgi rok pokazala želene rezultate. Kajti vsi si želimo policijo, ki profesionalno in brez kakršnihkoli predsodkov opravlja svoje delo - tudi v večetničnih skupnostih." 

IMG 7768

Z leve proti desni: ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal, predsednik države dr. Danilo Türk, policistka Nataša Brajdič Slivšek in generalni direktor policije Janko Goršek


Zvočni posnetek izjave dr. Danila Türka (mp3) 


Glede trenutnega stanja človekovih pravic v Sloveniji po besedah predsednika države dr. Danila Türka ne moremo biti zadovoljni. Imamo probleme, ki jih je prinesla gospodarska kriza, imamo probleme na področju okolja in sovražnega govora ter druge. Predlogov za izboljšanje je veliko. O filmu pa pravi, da na sproščen način predstavlja določen napredek, ki ga opažamo pri Romih pri nas. Dodal je še: "Ključnega pomena je izobraževanje, ki je podlaga socialni integraciji, napredovanju v družbi in odpravi pogojev, ki rojevajo probleme med Romi in večinskim prebivalstvom."

IMG 4273

IMG 4328

Področju varovanja človekovih pravic v slovenski policiji namenjamo veliko pozornosti, tako v okviru izobraževalnih programov za policiste kot pri njihovem nadaljnjem usposabljanju na terenu.

Področje človekovih pravic je vtkano ne le v teoretične in praktične izobraževalne programe Šole za policiste, temveč tudi v usposabljanja, ki jih v okviru Policijske akademije izvaja Center za izobraževanje in usposabljanje za tiste, ki so že policisti. Tudi v Višji šoli za policiste, kjer policisti pridobivajo dodatno in bolj poglobljeno formalno izobrazbo, so človekove pravice vključene v več predmetov. Prav tako so v policijsko izobraževanje vključene teme o antirasizmu, nestrpnosti in razumevanju drugačnosti.

Policisti v okviru teh učnih vsebin razmišljajo tudi o tem, kaj je prav in kaj narobe, policijsko etiko pa dojamejo kot okvir, v katerem smejo delovati v poklicnem pa tudi zasebnem življenju. Z usposabljanjem policistov za delo v večetnični družbi vzpodbujamo zavedanje o drugačnosti in njeno sprejemanje (nadgradnja projekta je učenje osnov romskega jezika).

V usposabljanjih policistov za delo v večetničnih skupnostih vedno sodelujejo tudi predstavniki romske skupnosti. Rezultat je ne le policistovo poznavanje njihovega življenja, zgodovine, kulture, vere, vrednot in običajev ter posebnosti, ampak tudi vzpostavitev dialoga s predstavniki romske skupnosti z nadgradnjo določenih preventivnih ukrepov.