Sorodne objave

 

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so v začetku letošnjega novembra na Okrožno državno tožilstvo v Celju kazensko ovadili tri fizične osebe zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu Kazenskega zakonika in kaznivega dejanja pranja denarja po 245. členu Kazenskega zakonika.

V predkazenskem postopku so preiskovalci ugotovili, da je lastnik celotnega poslovnega deleža gospodarske družbe iz Celja z namenom, da bi sebi in svojemu družinskemu članu pridobil premoženjsko korist, naklepoma napeljal k storitvi kaznivega dejanja direktorja te družbe, da je izrabil svoj položaj. Omenjeni je na škodo te družbe in z namenom, da lastniku in njegovemu družinskemu članu pridobi veliko premoženjsko korist, po pooblaščencu podal zahtevek za prenos pravice imetnika blagovnih znamk na njiju, prenos blagovnih znamk pa je bil opravljen, ne da bi družba od fizičnih oseb prejela ustrezno plačilo za prenos.

S kaznivim dejanjem je bila pridobiteljema blagovnih znamk - fizičnima osebama - pridobljena velika premoženjska korist v znesku 19,3 milijona evrov, za tolikšen znesek pa je tudi oškodovana gospodarska družba iz Celja.

V nadaljevanju sta fizični osebi prodala blagovni znamki preko družbe iz Hong Konga, katere prikrita lastnika sta, gospodarski družbi v Luksemburg, za kar je družba iz Hong Konga prejela poslovni delež sestrske družbe navedene luksemburške družbe. To sta storila z namenom, da s pranjem denarja zakrijeta ali poskusita zakriti njegov izvor in da se nadalje zakrijejo sledovi izvora ter onemogoči identifikacija imetnika tega premoženja.

S temi aktivnostmi pri prodaji blagovnih znamk sta fizični osebi dosegli povečanje vrednosti premoženjske koristi na 29 milijonov evrov, kolikor znaša vrednost pridobljenega poslovnega deleža.