Sorodne objave

 

Vlada je na današnji dopisni seji na položaj generalne direktorice policije imenovala mag. Tatjano Bobnar, ki bo funkcijo začela opravljati jutri, 12. decembra 2018.

TatjanaBobnar Generalna direktorica policije je imenovana za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Prav tako se mag. Tatjana Bobnar z dnem imenovanja na položaj generalne direktorice policije imenuje v naziv I stopnje: glavna policijska svetnica.


Zakon o organiziranosti in delu v policiji v 47. členu določa, da generalnega direktorja policije imenuje vlada na predlog ministra, pri čemer se za postopek uporabljajo določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev. Po javnem natečaju za položaj generalnega direktorja policije v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, je posebna natečajna komisija izvedla postopek ugotavljanja strokovne usposobljenosti in primernosti kandidatov za ta položaj ter ugotovila, da je mag. Tatjana Bobnar primerna kandidatka za položaj generalne direktorice policije. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je nato podal Vladi Republike Slovenije predlog, da se mag. Tatjana Bobnar imenuje na položaj generalne direktorice policije.

Mag. Tatjana Bobnar, rojena leta 1969, je v policiji zaposlena od leta 1993. Po študiju se je zaposlila na takratni Upravi za notranje zadeve v Ljubljani, in sicer v uradu kriminalistične policije kot kriminalistka na področju splošne kriminalitete. Bila je vodja skupine za mladoletniško kriminaliteto. Po dolgoletnem delu v kriminalistični službi je na Policijski upravi Ljubljana postala vodja službe za operativno podporo, nato pa pomočnica direktorja Policijske uprave Ljubljana. Na tem delovnem mestu je spoznala razsežnosti delovanja vseh policijskih enot na območju največje policijske uprave v državi.

Leta 2007 je postala pomočnica direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, kjer so bile njene glavne naloge oziroma področje dela reševanje sistemsko pravnih zadev, sodelovanje pri nastajanju pravnih aktov s področja dela kriminalistične policije, kazenska zakonika, zakona o kazenskem postopku, zakona o prekrških, sodelovanje policije z državnim tožilstvom.

Z odliko je magistrirala s področja kazenskega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani, s svojimi referati pa sodelovala na številnih usposabljanjih, posvetih, seminarjih, mednarodnih konferencah, je soavtorica komentarja zakona o nalogah in pooblastilih policije in soavtorica številnih priročnikov s področja dela policije. Je tudi vodja supervizorka več delovnih skupin, med drugim s področja policijskega dela v skupnosti, upravljanja konfliktov in mediacije, psihološke pomoči in podpore v policiji, odbora za etiko in integriteto v policiji. Je predsednica programskega sveta Policijske akademije, podpredsednica programskega sveta Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, predavateljica na Višji policijski šoli in nosilka predmeta Kazensko pravo ter podpredsednica Sveta za policijsko pravo in pooblastila.

Februarja 2009 je bila imenovana za namestnico generalnega direktorja policije, 5. oktobra 2018 pa je prevzela funkcijo vršilke dolžnosti generalnega direktorja policije.