Upravo kriminalistične policije na Generalni policijski upravi začasno, po pooblastilu generalnega direktorja policije, vodi Marjan Fank, dosedanji pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije.

Generalni direktor policije Janko Goršek se je s kandidatom za novega direktorja Uprave kriminalistične policije Simonom Veličkim pogovoril o vseh okoliščinah, ki so pomembne za odločitev o izbiri novega direktorja kriminalistične policije. Simon Velički je generalnemu direktorju sporočil, da zaradi osebnih razlogov ne more sprejeti vodenja kriminalistične policije.

Generalni direktor policije je sprejel njegovo odločitev, obenem pa odločil, da Upravo kriminalistične policije začasno, po pooblastilu, vodi Marjan Fank, dosedanji pomočnik direktorja UKP.