Sorodne objave

 

Slovenska policija je prejela poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) glede obravnave migrantov na Policijski postaji (PP) Črnomelj in PP Metlika.

Predstavniki Varuha so v preteklem letu izvedli več obiskov policijskih postaj, med drugim tudi Črnomelj in Metliko, kjer so preverjali navedbe določenih nevladnih organizacij in novinarjev o domnevnem kršenju pravic migrantov glede možnosti dostopa do postopkov mednarodne zaščite. Policija je pri izvedbah obiskov Varuha ves čas konstruktivno sodelovala, sproti nudila vso zahtevano dokumentacijo in odgovarjala na dodatne zahteve na konkretne primere. Obiski Varuha so bili večinoma izvedeni v poletju 2018, vmesna poročila Varuha pa ne navajajo, da so bile pri tem ugotovljene nepravilnosti delovanja policije, ki bi zahtevale takojšnje ukrepanje.

Zvočni posnetek izjave Melite Močnik, vodje Sektorja mejne policije na Generalni policijski upravi

Zvočni posnetek izjave Janeza Ogulina, direktorja Policijske uprave Novo mesto

Končno poročilo Varuha navaja posamezne dvome, ali so osebe, ki so ilegalno vstopile v Slovenijo, imele možnost dostopa do mednarodne zaščite. V pregledani dokumentaciji namreč ni bilo jasno navedeno, ali so policisti vsako posamezno osebo vprašali, ali potrebuje mednarodno zaščito. Dvomi so navedeni tudi v primeru izvajanja Sporazuma o vračanju oseb, ki so nezakonito vstopile iz Hrvaške v Slovenijo, v povezavi z dostopom do mednarodne zaščite. Na koncu poročilo poziva MNZ in Policijo, da sprejmeta potrebne ukrepe za spoštovanje človekovih pravic oz. pravice dostopa do mednarodne zaščite, zagotovita ustrezno dokumentiranje okoliščin oseb, ki so nedovoljeno vstopile v Slovenijo, ter zagotovita, da izvajanje sporazumov o vračanju ne bo spodbujalo k sprejemanju spornih odločitev.

V preteklem letu se je policija srečala z izrazitim povečanjem nedovoljenih migracij preko t. i. balkanske poti, novih pojavnih oblik nedovoljenih migracij ter hkratnim povečanjem primerov zlorabe postopkov mednarodne zaščite. Policija v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo varuje državno mejo in z doslednim, zakonitim in strokovnim izvajanjem postopkov z osebami, ki na nedovoljen način prečkajo državno mejo, zagotavlja visoke standarde varnosti in učinkovitega varovanja meja celotne Evropske unije. Ob tem dosledno spoštuje človekove pravice, vključno s pravico do mednarodne zaščite. Zavedati pa se je treba, da mora vsak posameznik, ki zaradi osebnih okoliščin potrebuje mednarodno zaščito, to tudi jasno izraziti pri pristojnih organih, tudi pri policistih, ki osebo obravnavajo zaradi ilegalnega prehoda meje.

Poleg nadzorov, izvedenih s strani Varuha, je bilo nad postopki policistov z migranti izvedenih tudi več notranjih nadzorov. Spremljanje postopkov (monitoring) je izvedel tudi Urad Visokega Komisarja ZN za begunce za srednjo Evropo (UNHCR), s katerim ima policija sklenjen dogovor. UNHCR je v letu 2018 izvedel spremljanje postopkov na osmih policijskih postajah. Pri tem so ugotovili, da so postopki slovenskih policistov z migranti v skladu z mednarodnimi standardi, kljub temu pa so izpostavili določene elemente, kjer se stanje lahko še izboljša, čemur smo v čim večji meri sledili.

Policija v postopkih ugotavlja, da so osebe, ki nedovoljeno vstopijo v Slovenijo, vnaprej podrobno seznanjene o svojih pravicah, postopkih pristojnih organov v posameznih državah članicah, in s tem zlorabljajo institut mednarodne zaščite. Zasledujejo izključno cilj prihoda v njim ciljno državo članico in možnost boljšega življenja. S tem pa vplivajo oz. do določene mere onemogočajo dostop do mednarodne zaščite tistim, ki tako zaščito dejansko potrebujejo.

Slovenska policija v celoti spoštuje človekove pravice, ki temeljijo na mednarodnih konvencijah, evropski in nacionalni zakonodaji. To vključuje tudi pravico do mednarodne zaščite, kar nedvomno izkazujejo podatki o podanih namerah za vlogo za mednarodno zaščito, ki jih je sprejela policija. Od skupne številke državljanov tretjih držav, ki so v 2018 nedovoljeno vstopili v Slovenijo (8.804 osebe), jih je 4.265 v policijskih postopkih izrazilo namero za podajo vloge za mednarodno zaščito. Te osebe so bile predane pristojnim azilnim organom v nadaljnji postopek. Od teh je dejansko vlogo v Azilnem domu podalo 2.875 oseb, ostali pa so pred tem samovoljno zapustili Slovenijo. Na dan 15. 2. 2018 se v azilnem domu nahaja 317 tujcev. Navedeni podatki dodatno potrjujejo zlorabe instituta mednarodne zaščite za ilegalne migracije.