Vodstvi ministrstva in policije sta se danes, 10. aprila 2019, srečali s predstavniki Občine Izola. Govorili so predvsem o prometni varnosti in varnosti v času turistične sezone.

Na območju Policijske postaje Izola se je lani zgodilo 126 prometnih nesreč, v nobenem primeru ni šlo za smrtno prometno nesrečo, v 31 primerih pa je šlo za nesrečo s telesnimi poškodbami. Glede na to, da je Izola turistično mesto, kjer je vedno več aktivnih turistov, se v času turistične sezone poveča gostota prometa na vseh cestah in v mestnem jedru.

20190410 141106

Vodstvi ministrstva in policije sta na današnjem sestanku predstavili ukrepe policije na tem območju, katerih namen je zagotavljati pretočnost prometa v poletnem času. Tako poleg represivnih aktivnosti policija izvaja tudi številne preventivne aktivnosti, kot so npr. sodelovanje z osnovnimi šolami, akcija Varno na kolo, opozarjanje o tatvinah na plažah.

20190410 135840

Tudi na drugih področjih so statistični podatki Policijske postaje Izola dobri. Tako so lani obravnavali 115 kaznivih dejanj, preiskanost je bila 60 %. Podatki kažejo, da število kaznivih dejanj v zadnjih desetih letih pada. Ob tem so se sogovorniki strinjali, da je varnostna situacija na tem območju ugodna, za ohranitev takega stanja pa je ključno dobro in redno medsebojno sodelovanje.

Več o današnjem srečanju na spletni strani notranjega ministrstva.