Sorodne objave

 

Problematika nezakonitih pošiljk odpadkov se na nivoju Evropske unije in regije, tudi v Sloveniji, povečuje. Zato smo minuli teden, 24. aprila 2019, na avtocestnem počivališču Studenec pri Postojni izvedli skupen medresorski poostren nadzor nad nezakonitim pošiljanjem odpadkov.

Pri nadzoru smo sodelovali policisti Specializirane enote za nadzor prometa v Upravi uniformirane policije GPU, Postaje prometne policije Koper in Policijske postaje za izravnalne ukrepe Koper, delavci mobilne enote Finančne uprave RS ter inšpektorji Inšpektorata RS za okolje in prostor.

20190424 093238 intro1
Pri nadzoru tovornega prometa na avtocesti smo odkrili eno nezakonito pošiljko odpadkov, in sicer je podjetje iz Italije pošiljalo odpadke (odpadno plastiko za sežig, t. i. RDF) na Hrvaško. Pošiljka je bila nezakonita, saj ni imela ustreznih soglasij za prevoz.

20190424 093520

Delavci Finančne uprave RS so jo pospremili v prostor za hrambo, kjer bo počakala do vrnitve v Italijo, okoljski inšpektorji pa bodo zoper organizatorja prevoza uvedli prekrškovni postopek.

Pri kontroli tovornega vozila, ki je prevažalo odpadke, pa so policisti PPP Koper ugotovili in potrdili tudi manipulacijo tahografa. S pregledom tahografa so ugotovili, da je na tovornem vozilu tahograf začel delovati in beležiti parametre, ko je voznik zagledal policijsko vozilo. Do trenutka, ko ga je policijsko vozilo začelo ustavljati, pa je voznik z manipulacijo dosegel, da se aktivnost vozila v zapisovalno napravo med vožnjo ni beležila, ampak se je na voznikovo kartico v tem času beležil počitek. Kasneje je voznik v postopku priznal manipulacijo. Policisti so zoper voznika in odgovorno osebo pravne osebe že izvedli ustrezen ukrep.

Problematika ravnanja z odpadki se na ravni EU in Slovenije povečuje

Stroški obdelave nenevarnih in nevarnih odpadkov znotraj EU so v zadnjih dveh letih skokovito narasli. Poleg tega je Kitajska leta 2018 začela z omejevanjem in prepovedjo uvoza plastičnih odpadkov, kar je še povečalo težave glede ravnanja z odpadki v EU.

Slovenija ni samo tranzitna država za odpadke. Vrsta slovenskih podjetij uvaža odpadke v Slovenijo, jih tu "predeluje", nato pa pošilja naprej v druge države. Slovenija večinski delež plastičnih odpadkov, tako kot druge države EU, pošilja drugam.

20190424 094638

Plastični odpadki potujejo v Afriko, Vzhodno Evropo, Jugovzhodno Azijo. To situacijo pa s pridom izkoriščajo organizirane kriminalne združbe, ki z nezakonitim ravnanjem z odpadki kujejo dobičke.

Obravnavanje ekološke kriminalitete v policiji počasi pridobiva na pomenu. Pri ekološki kriminaliteti gre za problematiko, ki ni klasična, ustaljena naloga policije, kakršne so urejanje prometa, obravnava prekrškov javnega reda in miru ali premoženjskih kaznivih dejanj. Za uspešen boj zoper ekološko kriminaliteto je potrebnega veliko proaktivnega dela in proučevanja okoljske zakonodaje.