Sorodne objave

 

Slovenska policija je z odliko opravila eno največjih varovanj visokih gostov, ki so se udeležili predsedniškega vrha v okviru pobude Tri morja. Policisti smo poskrbeli za hiter prehod varovanih oseb na relacijah potovanja ter za čimbolj nemoten promet ostalih udeležencev. Gre za najobsežnejše varovanje v preteklih 15 letih.

V dogodku, ki se ga je udeležilo šestnajst tujih delegacij, smo varovali deset predsednikov držav, predsednika Evropske komisije, šest ministrov, večje število tujih akreditiranih veleposlanikov, podpredsednika Evropske investicijske banke in podpredsednika Evropske banke za obnovo in razvoj.

IMG 7782

V policiji so se začele priprave na varovanje že v januarju letošnjega leta, saj je bilo treba vse varnostne ukrepe uskladiti tako na nivoju Ministrstva za notranje zadeve kot drugih vladnih služb, ki so pri tem sodelovale. Intenzivno je potekalo tudi zbiranje operativnih informacij doma in v tujini, ki so bile pomembne za izdelavo ocene ogroženosti in za opredelitev ukrepov varovanja.

IMG 6807

Med pripravami se je hitro pokazalo, da bo morala biti v varovanje vključena celotna slovenska policija, zato smo načrtovali obsežno kadrovsko pomoč uniformiranih in neuniformiranih policistov iz vseh policijskih uprav v Sloveniji in z Generalne policijske uprave. Za uspešno izvedbo te naloge so bili v policiji preklicani dopusti.

IMG 7436

Osrednjo vlogo pri načrtovanju aktivnosti je imela Uprava za policijske specialnosti s Centrom za varovanje in zaščito, sodelovale pa so tudi Specialna enota, Letalska policijska enota in Posebna policijska enota. Neposredno operativno izvedbo je vodil in koordiniral operativni štab na Generalni policijski upravi, v katerem so sodelovali policisti iz različnih notranjih organizacijskih enot policije. Urad za informatiko in telekomunikacije GPU je za učinkovito vodenje in izvedbo varovanja zagotavljal kakovostno informacijsko in telekomunikacijsko podporo.

IMG 6671

Varovanje je potekalo tekoče, nemoteno in brez kakršnih koli posebnosti. Zahvala gre tudi udeležencem v cestnem prometu, ki so pri srečevanju z varovanimi kolonami dobro sodelovali in upoštevali cestnoprometne predpise. Ne glede na cestne zapore, ki so bile v okolici predsedniške palače (na fotografijah) in na avtocestni relaciji Brnik–Ljubljana, ni bilo občutnih zastojev, kar je posledica kratkotrajnih mobilnih zapor ob prehodu varovanih oseb na relacijah potovanja. Prav tako je bil večkrat sproščen promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, kar je še dodatno povečalo pretočnost prometa.

IMG 6795

Varovanje je bilo opravljeno na najvišji možni ravni in je bilo zaradi obsega in števila varovanih oseb odlična generalka za predsedovanje Svetu EU v letu 2021, ko nas čaka naslednji zahtevni projekt na področju varovanja varovanih oseb.

Povezane vsebine

Zaradi predsedniškega vrha v okviru pobude Tri morja bo promet 5. in 6. junija ponekod oviran - opozorilo udeležencem v cestnem prometu

Center za varovanje in zaščito