Sorodne objave

 

Na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske Republike o čezmejnem policijskem sodelovanju ter skladno z Izvedbenim protokolom o izvajanju mešanega patruljiranja ob slovensko italijanski meji bomo danes, 1. julija 2019, začeli z izvajanjem skupnega patruljiranja z italijanskimi varnostnimi organi na skupni državni meji. Patruljiranje se bo izvajalo na obeh straneh državne meje na območjih policijskih uprav Koper in Nova Gorica.

01fpa policija slo ita01t

Delovanje mešanih slovensko-italijanskih patrulj smo podrobneje predstavili v današnji izjavi za javnost na območju bivšega mejnega prehoda Lipica. Iz slovenske policije sta sodelovala Marjan Štubljar iz Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi in Viljem Toškan iz Sektorja uniformirane policije na PU Koper, iz italijanske policije pa vodja IV. cone mejne policije iz Vidma dott. Vincenzo Avallone in vodja sektorja mejne policije iz Trsta dott. Giuseppe Colasanto.

Slovenska in italijanska policija uvedli mešane patrulje vzdolž skupne meje

Slovenska in italijanska policija skupaj ocenjujeta stanje ilegalnih migracij na skupni meji in se soočata s povečanjem števila nezakonitih migrantov, ki prihajajo iz zahodnobalkanske regije. Zato menita, da je potrebno okrepljeno čezmejno sodelovanje obeh držav s sredstvi za zagotavljanje učinkovitega boja proti čezmejnemu kriminalu in preprečevanje nezakonitega priseljevanja.

Obe policiji sta se na operativni ravni dogovorili za okrepljeno skupno delovanje. Uvedba mešanih patrulj vzdolž meje ne pomeni ponovnega nadzora v obliki mejnih kontrol. Skupne patrulje omogočajo lažje operativno sodelovanje, boljšo koordinacijo dela, znatno hitrejšo reakcijo pri zasledovanju pobeglih oseb in vozil ter njihovem prijetju, kot tudi istočasno pokrivanje meje na obeh straneh. Pomemben del skupnega dela so tudi izmenjava strokovnih izkušenj, poglobitev sodelovanja in krepitev zaupanja.

Mešane patrulje bodo pripomogle tudi k učinkovitemu varovanju državne meje s Hrvaško, saj bo s tem poslan jasen signal tihotapcem in potencialnim nezakonitim migrantom. To bo vsekakor imelo vpliv k zmanjšanju privlačnosti te poti in posredno tudi na obseg migracij v regiji.

Na podlagi podpisanega izvedbenega protokola bodo delovale do 30. septembra 2019. Po zaključku je predvidena evalvacija ukrepov z oceno potrebe po podaljšanju ter morebitnih modifikacijah protokola.

Slovenska policija je take oblike dela izvajala že z Avstrijo in Madžarsko, prav tako ima Italija že vzpostavljene mešane patrulje z vsemi sosednjimi državami (Avstrija, Švica, Francija).

Objavljamo tudi sporočilo za javnost italijanskih varnostnih organov:

01fpa policija slo ita04t

Način delovanja mešanih patrulj

Delovanje mešanih slovensko-italijanskih patrulj smo podrobneje predstavili v današnji izjavi za javnost na območju bivšega mejnega prehoda Lipica. Iz slovenske policije sta sodelovala Marjan Štubljar iz Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi in Viljem Toškan iz Sektorja uniformirane policije na PU Koper, iz italijanske policije pa vodja IV. cone mejne policije iz Vidma dott. Vincenzo Avallone in vodja sektorja mejne policije iz Trsta dott. Giuseppe Colasanto.

Mešane patrulje bodo delovale štirikrat tedensko v 10-kilometrskem pasu ob državni meji z Italijo. Na podlagi analiz tveganja smo se odločili, da bodo tri mešane patrulje na območju, ki ga pokrivata PU Koper in Sektor mejne policije Trst ter enkrat tedensko na območju, ki ga pokrivata PU Nova Gorica in Sektor mejne policije Gorica.

Mešano patruljiranje bomo izvajali tako, da se bodo gostujoči policisti pridružili domačim policistom. Vodja patrulje je vedno policist države, na ozemlju katere se izvaja patrulja. Policisti bodo skupaj z enim službenim vozilom opravljali naloge predvsem na cestnih relacijah v smeri proti državni meji. Na določenih območjih bodo patruljirali tudi peš. Gostujoči policisti bodo v uniformah, policijskih pooblastil ne bodo izvajali. Domačim policistom bodo pomagali pri opazovanju in izmenjavali informacije pri preprečevanju nezakonitih migracij. Nosili bodo tudi kratkocevno orožje, ki pa ga lahko uporabijo le v silobranu. Mešano patruljiranje se bo izvajalo ob različnih urah ponoči in podnevi glede na ugotovitve analiz tveganja, kar bomo usklajevali oziroma načrtovali na skupnih sestankih z italijansko stranjo.

Pretekli teden smo v prostorih policijske šole v Trstu izvedli skupno usposabljanje za slovenske in italijanske policiste, ki so predvideni za delo v mešanih patruljah. Obravnavali so veljavno zakonodajo v tuji državi, pooblastila policistov in predvidene operativne metode za delovanje mešanih patrulj.

Število ilegalnih prehodov meje se povečuje

Do 29. junija 2019 je policija obravnavala 5.306 ilegalnih prehodov meje (3.612 v letu 2018). V tem obdobju je od italijanskih varnostnih organov sprejela 146 tujcev (lani 158), med njimi je največ državljanov Afganistana, Alžirije in Pakistana.

Problematika nedovoljenih prehodov državne meje na območju Policijske uprave Koper

Na območju Policijske uprave Koper se v letošnjem letu srečujejo s povečano problematiko nedovoljenih prehodov državne meje. V obdobju od začetka 2019 do 27. junija 2019 so policisti na meji s Hrvaško obravnavali 1.827 oseb zaradi ilegalnega prehoda meje, v lanskoletnem enakem obdobju je bilo teh 1.437. Večina teh tujcev je namenjena v Italijo, kamor poskušajo priti tako peš kot z različnimi prevoznimi sredstvi.

Povezane vsebine

Aktivnosti slovenske policije v zvezi z migracijami

 

Foto: Tomaž Primožič/FPA