Sorodne objave

 

Dober teden dni je od katastrofalnih poplav, ki so na dobršnem delu Koroške in ponekod na Mozirskem življenje dobesedno ustavile. Policisti smo ves ta čas močno vpeti v dogajanje, težka situacija pa nas je še močneje povezala z lokalnim prebivalstvom.

Po začetnem sodelovanju pri reševanju ljudi, evakuacijah, dostavah hrane, vode, sanitetnega materiala in zdravil, zadnje dni več pozornosti usmerjamo v zaščito premoženja ljudi na ogroženih območjih, kamor dnevno napotujemo vse razpoložljive sile. Na srečo na Koroškem v zadnjih dneh nismo bili obveščeni o tatvinah, eno pa smo obravnavali na mozirskem koncu. Kljub temu občane s teh območij še vedno pozivamo naj nas takoj obvestijo, če bodo v svojih sredinah opazili sumljive osebe ali kakršnekoli odklonske pojave. Pomoč med drugim nudimo tudi s spremstvi konvojev. Samo v zadnjih dveh dneh smo na Koroško pospremili nemški konvoj težke mehanizacije in včeraj na Mozirsko konvoj težke mehanizacije iz Ukrajine. Ves čas skrbimo za pretočnost prometa in na mnoge različne načine nudimo pomoč lokalnemu prebivalstvu. Pri čiščenju lokalnih cest v Rečici ob Savinji so nam danes pomagali tudi kolegi z vodnim topom. Pomoči so bili krajani veseli.

Razdejanje po ujmi 12 08 23

Danes smo policisti s prisotnostjo na tako imenovanih kontrolnih točkah v pomoč Civilni zaščiti in gasilcem pri spremljanju spoštovanja odredbe. Število ljudi, ki želijo tudi na terenu pomagati pri odpravljanju posledic poplav, je namreč izredno veliko. Zato je pomembno, da pomoč na teren prihaja organizirano in predvsem po vnaprejšnjem dogovoru s predstavniki Civilne zaščite RS in občin. Nujno je, da se posamezniki, ki želijo pomagati, pred odhodom na posamezne lokacije, vpišejo v aplikacijo Uprave RS za zaščito in reševanje: https://poplave2023.urszr.si/

Na danasnji kontrolni tocki v Mozirju 12 08 23

Na dveh koroških kontrolnih točkah danes posebnosti nismo beležili. Prostovoljci so bili seznanjeni z navodili in so svojo prisotnost predhodno potrdili z vpisom v aplikacijo.

Na mozirskem območju je v jutranjih urah, v določenih intervalih, prihajalo do zgostitve prometa, vendar ne zaradi prostovoljcev, ki so bili z navodili dobro seznanjeni, pač pa zaradi naključnih obiskovalcev, pohodnikov in gobarjev, ki pa so tudi razumeli, da je v tej situaciji prvotnega pomena odstranjevanje posledic ujme in sanacija območja. Ob tej priložnosti vse pohodnike, gobarje in druge naključne obiskovalce prosimo za razumevanje. Trenutno je najpomembnejša varna sanacija območja in pomoč ljudem, ki so jih poplave in plazovi močno prizadeli.

Vsi se moramo zavedati, da je v tej situaciji, za uspešno opravljeno delo, ključna dobra organizacija in velika mera razumevanja in strpnost.

Mezica zupan 12 08 23

Obe v poplavah najhuje prizadeti območji sta danes obiskala tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Senad Jušić.

Dopoldne sta na Koroškem obiskala občine Črno na Koroškem, Mežico, Prevalje in Ravne na Koroškem ter preverila stanje varnosti na terenu. V popoldanskih urah sta obiskala še območja, ki so jih nedavne poplave prizadele na mozirskem območju. V pogovoru z župani, predstavniki civilne zaščite, policije, Slovenske vojske, domačini in prostovoljci sta se seznanila z razmerami na terenu.

Minister je ob obisku povedal, da so razmere na prizadetih območjih zelo zahtevne, obenem pa je izrazil zadovoljstvo, da je oskrba za prebivalce zagotovljena. Pozval je k spoštovanju navodil policije in vseh pristojnih služb. »Notranja varnost deluje, policija izvaja redne naloge po državi in tudi izredne na prizadetih območjih, z vpoklicem pomožne policije pa je še dodatno okrepila svoje vrste.« Pohvalil je delo interventnih služb, občane in prostovoljce, ki odpravljajo posledice poplav. »Življenje se počasi vrača, sanacija pa bo dolgotrajna, je pa izjemen občutek, ko vidiš vso to solidarnost na terenu.«

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Senad Jušić je izrazil zadovoljstvo, da zaenkrat ne beležijo prijav tatvin ali drugih kaznivih dejanj na prizadetih območjih. »Policija sodeluje z lokalnimi skupnostmi in osvešča o samozaščitnem ravnanju, zlasti pa zagotavlja varnost.« Pohvalil je vse interventne službe in dejal, da sanacijska dela potekajo usmerjeno in pod nadzorom pristojnih inštitucij. V Rečici ob Savinji je danes ulice čistil tudi vodni top, ki je po Jušićevih besedah tehnično sredstvo, ki še dodatno pripomore k čiščenju cest, ulic, zato je dnevno na terenu.

Sestanek na obcini Prevalje 12 08 23

Čeprav so posledice poplav katastrofalne, pa upanje vlivajo solidarnost, požrtvovalnost in srčnost vseh, ki sodelujejo pri sanaciji. Celjski policisti bomo tudi v prihodnje naredili vse, da bomo v pomoč ljudem.