Sorodne objave

 

Ker smo v zadnjem času priča vse hujšim oblikam prometnih nesreč, med drugim tudi z udeležbo voznikov tovornih vozil ali vozil za prevoz potnikov, so policisti Postaje prometne policije Celje pripravili praktično zloženko na temo varnosti voznikov tovornih vozil, ki so jo predstavili na današnji novonarski konferenci.

IMG 3325

V zloženki, ki je izšla v slovenščini in angleščini, so poleg obveznosti voznikov tovornih vozil pri upoštevanju določil obveznih počitkov in časa trajanja vožnje kratko povzeta še določila o upoštevanju prekratke varnostne razdalje, odredbe o omejitvi prometa tovornih vozil na slovenskih cestah, največje dopustne hitrosti posameznih vrst vozil in predpisane globe za posamezne kršitve voznikov ter pravnih in odgovornih oseb.

Zloženko bodo celjski prometni policisti delili med voznike tovornih vozil.

zlozenkaStran 1

zlozenka2Stran 2


Policisti Postaje prometne policije Celje so lani začeli uporabljati programsko opremo za nadzor dejavnosti voznikov tovornih vozil oz. za nadzor nad digitalnimi tahografi. Digitalni tahograf je zapisovalna naprava, ki omogoča shranjevanje podatkov o aktivnostih vozila in voznika za daljše časovno obdobje, tudi do enega leta. Policisti so skladno z načelom Uredbe Evropskega parlamenta ter sprejetimi podzakonskimi predpisi pristojni za nadzor nad aktivnostmi voznika za obdobje tekočega dneva ter predhodnih 28 dni, torej skupno 29 delovnih dni. Pri tem lahko policisti z uporabo programske opreme kontrolirajo več aktivnosti, predvsem pa:

 • dnevni, tedenski ter mesečni čas vožnje voznika,
 • ostale aktivnosti voznika, kot so predvsem nakladanje/razkladanje,
 • hitrost vozila v vsakem časovnem obdobju, do sekunde natančno,
 • kakršen koli neupravičen poseg v zapisovalno napravo ter z njo povezanimi deli.

Digitalni tahografi morajo biti vgrajeni v tovornem vozilu, ki (bodisi samo ali skupaj s priklopnim vozilom) presega 3500 kg, ter v vozilih namenjenih za prevoz oseb oz. potnikov. Z digitalnim tahografom morajo biti opremljena vsa vozila, ki so prvič registrirana in tako uporabljena v prometu po maju 2006.

Pri redni kontroli v cestnem prometu se policisti vsakodnevno srečujejo z različnimi manipulacij zapisovalnih naprav. Ena izmed najpogostejših je uporaba magneta. Voznik z enostavno fizično namestitvijo magneta na dajalnik impulzov onemogoči prenos podatkov v digitalni tahograf ter s tem posledično onemogoči obdelavo aktivnosti. Trenutno veljaven predpis (Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD)) določa za storjen prekršek manipulacij tahografa globo v višini 800 evrov za pravno osebo. Z veljavo nove prometne zakonodaje bo globa bistveno višja.

Ob tej priložnosti velja spomniti vse uporabnike tovornih motornih vozil na nekatere obeznosti:

 • obveznost najmanj 45-minutnega počitka (ali 15 ter nadalje 30 minut v 4 urah in 30 min) po opravljenih 4 urah in 30 min vožnje
 • največji dopusten čas vožnje v tekočem dnevu je 9 ur oz. največ dvakrat tedensko 10 ur
 • dopusten čas vožnje v enem tednu je največ 56 ur
 • dopusten čas vožnje v 2 tednih je največ 90 ur
 • dnevni čas počitka je najmanj 11 ur oz. 3 + 9 ur
 • tedenski čas počitka je najmanj 45 ur
 • obveznost uporabe selektorja delovnih opravil med vožnjo
 • obveznost obrazca o dejavnostih voznika


Nekaj statističnih podatkov PU Celje o ugotovljenih kršitvah 

Celjski prometni policisti pozivajo vse voznike tovornih vozil, da upoštevajo določila socialne zakonodaje, saj lahko le tako prispevajo k zmanjšanju števila prometnih nesreč na slovenskih cestah.