Sorodne objave

 

Policijska postaja Ravne na Koroškem in občinski svet za preventivo v cestnem prometu sta 2. aprila 2015, v okviru lastnega projekta o prometu Vizija nič, v lokalni skupnosti izvedla predavanje za stanovalce Doma starejših na Fari v Prevaljah.

dom

Vizija nič je odgovoren odnos ustvarjalcev in udeležencev cestnoprometnega sistema, ki so s svojim delovanjem in ravnanjem dolžni preprečiti najhujše posledice prometnih nesreč ter zagotoviti uresničitev dolgoročnega cilja: nič mrtvih in nič hudo poškodovanih v prometnih nesrečah.

Predavanje, ki ga je vodil pomočnik komandirja Policijske postaje Ravne na Koroškem Miroslav Črešnik, je bilo prilagojeno starostnikom. Poudarek je bil na varnosti pešcev, uporabi zanje varnih površin, boljši vidnosti, prečkanju vozišča in uporabi invalidskih vozičkov v prometu ter njihovi vidljivosti v nočnem času.

Starejši so v prometu večinoma udeleženi kot pešci. Poleg otrok so ena izmed najranljivejših skupin udeležencev, saj imajo slabše gibalne sposobnosti, njihov reakcijski čas je daljši, slabše vidijo, zaradi gostote prometa imajo težave pri zaznavanju in analiziranju prometnih razmer.

Temnejša oblačila tudi ne prispevajo k njihovi varnosti, zato je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Prevalje poskrbel, da je vseh 41 udeležencev prejelo kresničke in odsevne trakove.

Policijska postaja in svet za preventivo sta se za tovrstno predavanje odločila zaradi dejstva, da so bili pešci na območju PP Ravne na Koroškem v letu 2014 najbolj ogrožena skupina, saj se je v prometnih nesrečah sedem udeležencev hudo telesno poškodovalo, med njimi so bili štirje pešci v starosti nad 64 let.

Stanovalci doma so bili veseli policistov in njihovih nasvetov za večjo varnost v prometu. Nekateri so tudi aktivno sodelovali in z veseljem prisluhnili zanimivim temam, na primer o kolesarjenju starejših.

Ob zaključku so jim policisti predstavili brošuro Ne pozabite na varnost, ki vsebuje koristne nasvete glede nošenja prtljage, torbice, dvigovanja denarja na bankomatu idr. Vsak udeleženec je poleg odsevnika prejel še svoj izvod brošure.

Zahvaljujemo se vodstvu Doma starejših na Fari v Prevaljah in uslužbenkam, ki so poskrbele, da so se lahko stanovalci doma udeležili predavanja.