Sorodne objave

 

Javna agencija Republike Slovenije za varnost v prometu je 26. oktobra 2016 v Ljubljani organizirala posvet predstavnikov občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Posveta sta se udeležila tudi predstavnika SPV občine Mislinja, njegov predsednik Milan Hliš in Bojan Triglav iz Policijske postaje Slovenj Gradec, ki je v svetu predstavnik policije.

Na posvetu so udeležencem predstavili delo agencije v letu 2016 v povezavi z občinskimi sveti, načrte za naslednje leto in vizijo delovanja do leta 2020.

Med drugim so izpostavili primere dobre prakse v lokalnih skupnosti, in sicer tri občine v Sloveniji, ki so s skromnimi sredstvi in na relativno hiter način izboljšale lokalno prometno infrastrukturo. Posebej je bila predstavljena tudi Občina Mislinja s projektom digitalizacije šolskih poti v svojem okolju.

SPV občine Mislinja se je v prvi polovici 2016 odzval na javni poziv agencije ter ji predstavil svoj šolski okoliš oz. problematiko šolskih poti. Javna agencija RS je po predstavitvi, pri kateri je svoje zamisli prispevala tudi Policijska postaja Slovenj Gradec, kot primer dobre prakse izbrala ravno mislinjsko občino in zato sofinancirala digitalizacijo šolskih poti.

9157489.zm

  Z leve: predsednik SPV Mislinja Milan Hliš, direktor AVP mag. Igor Velov in vodja policijskega okoliša PP Slovenj Gradec Bojan Triglav


Digitalizirane šolske poti v mislinjski občini so tako od 24. oktobra 2016 javno dostopne vsej zainteresirani javnosti, in sicer na spletni strani Osnovne šole Mislinja in prek mobilnega portala Varne šolske poti, kjer se učenci, starši in naključni uporabniki lahko zelo dobro poučijo o nevarnostih na šolskih poteh in šolskih avtobusnih linijah, ki vozijo do osnovne šole.

Primer dobre prakse Osnovne šole Mislinja, Občine Mislinja, SPV Mislinja, Policijske postaje Slovenj Gradec in Javne agencije za varnost v prometu RS je bil močno sporočilo vsem udeležencem letnega posveta, da tudi manjše občine z obrobja Slovenije lahko pridobijo namenska državna sredstva za utemeljene in smiselne projekte, ki rešujejo neko perečo problematiko v lokalnem okolju.