Sorodne objave

 

S 1. novembrom 2017 sta policijski postaji Laško in Slovenske Konjice dobili nova komandirja.

AlanHrapot

Komandir Policijske postaje Laško je postal Alan Hrapot, ki je zadnjih pet mesecev po pooblastilu generalnega direktorja policije uspešno vodil Policijsko postajo Slovenske Konjice. Pred tem je osem let opravljal delo pomočnika komandirja na isti policijski postaji ter nadomeščal komandirja v času njegove odsotnosti. Svojo policijsko pot je Alan Hrapot leta 1999 začel na Policijski postaji Slovenske Konjice, kjer je po končani pripravniški dobi najprej opravljal naloge policista, kasneje vodje patrulje oziroma starejšega policista, dokler ni leta 2009 zaradi nadpovprečnih delovnih rezultatov napredoval na delovno mesto pomočnika komandirja.

RobertVipotnikSirc

Robert Vipotnik Sirc je svojo poklicno pot začel leta 1993 na Postaji mejne policije Metlika, dve leti kasneje je bil na lastno željo premeščen na Policijsko postajo Celje, leto kasneje pa na Postajo prometne policije Celje na delovno mesto policista in kasneje vodje izmene. Leta 2007 je zaradi dobrih delovnih rezultatov postal pomočnik komandirja na Policijski postaji Šmarje pri Jelšah, konec istega leta pa pomočnik komandirja na Policijski postaji Celje. Od februarja 2015 je vodil Policijsko postajo Laško. S 1. novembrom 2017 je prevzel vodenje Policijske postaje Slovenske Konjice.

Nova komandirja je sprejel direktor Policijske uprave Celje Jože Senica in obema zaželel veliko uspehov na novi poklicni poti.