Sorodne objave

 

Od včeraj, 15. oktobra 2020, imajo nekatere enote na območju Policijske uprave Koper novo vodstvo. Nove komandirje so dobile policijske postaje Sežana, Piran in Koper, novega pomočnika ima tudi direktor Policijske uprave Koper.

Ciperle Jadric

Direktor Policijske uprave Koper Igor Ciperle in novi pomočnika direktorja Igor Jadrič

Delovno mesto pomočnika direktorja Policijske uprave Koper je prevzel Igor Jadrič, ki je v policiji zaposlen vse od leta 1992. Začel je kot policist na Policijski postaji Cerknica, zatem je bil policist - kriminalist. Leta 2002 je postal pomočnik komandirja na Policijski postaji Postojna, čez eno leto pa je bil premeščen na delovno mesto inštruktorja za samoobrambo, saj je mojster borilnih veščin. Od 2005 do 2001 je bil v Službi direktorja inšpektor za pritožbe in notranjo zaščito, po letu 2011, ko se je ukinila Policijska uprava Postojna, pa je delal na Policijski upravi Ljubljana. Sprva kot inšpektor v Službi direktorja, od leta 2014 do danes pa je bil vodja Oddelka za notranje preiskave. Jadrič je leta 2003 zaključil Visoko policijsko-varnostno šolo v Ljubljani, leta 2009 pa še Pravno fakulteto v Mariboru.

Ciperle Toman Zerjal Jadric

Z leve: Igor Ciperle, Robert Toman, Matjaž Žerjal in Igor Jadrič

Novi komandir Policijske postaje Sežana je postal Robert Toman. V policiji je zaposlen od leta 1993, do sedaj ves čas na Policijski postaji Ilirska Bistrica. Najprej je bil policist pripravnik, zatem policist, stalni dežurni, vodja patrulje in policist kriminalist. Od leta 2007 je opravljal naloge pomočnika komandirja.

PP Piran2

Dosedanji vodja sežanske postaje Matjaž Žerjal je prevzel vodenje Policijske postaje Piran. V policiji je zaposlen od 1998. leta. Z delom je pričel na Policijski postaji Sežana kot policist, zatem starejši policist in policist - kriminalist. Od 2009 do 2010 je opravljal naloge pomočnika komandirja na Policijski postaji Izola, zatem je bil do 2011 policijski inšpektor v Oddelku za notranje preiskave in nadzor v Službi direktorja, od oktobra 2011 pa je opravljal naloge pomočnika komandirja na Policijski postaji Sežana. Nazadnje je po pooblastilu generalnega direktorja vodil enoto.

Jadric Kordic Ciperle

Vodenje koprske policijske postaje je prevzel Aleš Kodrič (v sredini).

Delovno mesto komandirja Policijske postaje Koper pa prevzema Aleš Kordič, dosedanji komandir Policijske postaje Piran. V policiji je od 2002. Najprej je na Policijski postaji Koper pričel z delom kot policist pripravnik, zatem je bil policist in višji policist - kriminalist. Med letoma 2008 in 2015 je opravljal naloge pomočnika komandirja na Policijski postaji Piran, od 2015 dalje pa je bil komandir Policijski postaji Piran. Dosedanji vodja koprske postaje po pooblastilu generalnega direktorja policije, Vlado Pifar, ostaja na isti enoti.