Sorodne objave

 

Na današnji novinarski konferenci smo predstavili uspešno delo slovenskih kriminalistov in policistov na področju odkrivanja in prijemanja tihotapcev ilegalnih migrantov, skupaj z nekaj najbolj izstopajočimi primeri, obravnavanimi v zadnjem obdobju. Novinarska konferenca je potekala na območju Policijske uprave Koper, ki je zaradi ilegalnega prehajanja meje med najbolj obremenjenimi v državi.

20220914 122227 

Na skupni novinarski konferenci Generalne policijske uprave in Policijske uprave Koper sta sodelovala Damjan Apollonio, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, in Primož Ogrinc, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper.

Zvočni posnetek izjave Damjana Apollonia

Zvočni posnetek izjave Primoža Ogrinca

Proaktivno delo policije pri odkrivanju in preiskovanju tihotapljenja ilegalnih migrantov

Slovenska policija izvaja vse zakonite ukrepe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj tihotapljenja ilegalnih migrantov, med katerimi so tudi preiskave organiziranih kriminalnih združb, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem.

Problematika nedovoljenih migracij ostaja med prioritetnimi nalogami slovenske policije, zato velik poudarek dajemo predvsem proaktivnemu delu policije, predvsem z lastnim zaznavanjem te problematike, kakor tudi intenzivnemu mednarodnemu sodelovanju z Europolom in tujimi policijami.

Slovenija je za migrante še vedno predvsem tranzitna država

Na podlagi dosedanjih ugotovitev Slovenija za ilegalne migrante še vedno ostaja le tranzitna država, tihotapska pot poteka po t. i. zahodni balkanski poti skozi Slovenijo in naprej proti Italiji, manjši del pa proti Avstriji. Organizacija tihotapstva ilegalnih migrantov skozi Slovenijo poteka na različne načine, tako peš po gozdovih ali pa s prevozom v osebnih, kombiniranih in tovornih vozilih ter njihovih skritih delih.

Do 12. septembra letos policisti prijeli že 171 tihotapcev ljudi in pri tem odkrili 1.212 ilegalnih migrantov

V letu 2022 je policija do 12. 9. 2022 obravnavala 183 kaznivih dejanj, v katerih je bilo prijetih 171 tihotapcev ljudi (152 tujcev ter 19 slovenskih državljanov) s 1.212 nezakonitimi migranti. Zoper vse osumljene so bile podane kazenske ovadbe, za kar 137 osumljenih tihotapcev pa so sodišča v nadaljevanju odredila pripor.

Državljanstvo prijetih tihotapcev: Srbija 31, Slovenija 19, BiH 16, Hrvaška 13, Turčija 11, Kosovo 10, Italija 8, Romunija 7, Albanija 5, Ukrajina 10, Indija 4, Nemčija 4, Bolgarija 3, Makedonija 3, Pakistan 4, Sirija 3, Afganistan 2, Moldavija 2, Rusija 2, Litva 2, Avstrija 1, Belorusija 1, Francija 1, Gruzija 1, Irak 1, Iran 1, Kitajska 1, Latvija 1, Poljska 1, Švica 1, Turkmenistan 1 in ZDA 1.

Po zaslugi temeljitega dela policistov v nekaj primerih odkrili ekstremno velike skupine ilegalnih migrantov

Skupine ilegalnih migrantov, ki jih tihotapci vodijo peš ali vozijo v vozilih, so običajno velike od 2 do 25 oseb, so pa evidentirani tudi primeri ekstremno velikih skupin v kombiniranih in tovornih vozilih, kjer velja izpostaviti naslednje primere:

 • Policisti PU Novo mesto so julija letos uspešno prijeli slovenskega državljana, ki je v tovornem delu kombiniranega vozila tihotapil 39 ilegalnih migrantov, ter državljana Srbije, ki je prav tako v tovornem delu kombiniranega vozila tihotapil 31 ilegalnih migrantov. Oba tihotapca sta bila s kazensko ovadbo privedena pred preiskovalnega sodnika, ki je zoper njiju odredil pripor.
 • Avgusta letos so policisti PU Murska Sobota uspešno prijeli voznika in sopotnika tovornega vozila, ki sta v tovornem delu vozila poskušala v Slovenijo pretihotapiti kar 62 ilegalnih migrantov. Oba tihotapca sta bila s kazensko ovadbo privedena pred preiskovalnega sodnika, ki je zoper njiju odredil pripor.

 

pung13092022 vozilo5

Na območju PU Nova Gorica so policisti 13. septembra 2022 iz izredno ozkega prirejenega prostora v podvozju prikolice za prevoz vozil rešili štiri migrante.

 • 13. septembra ponoči so novogoriški policisti na območju PU Nova Gorica zaustavili vozilo z registrskega območja Bosne in Hercegovine, ki ga je upravljal državljan BiH in ki je imelo priklopljeno prikolico za prevoz vozil. Ob zaustavitvi sta policista zaslišala ropot v prikolici in zaznala, da so v podvozju ljudje. Ker je bil prostor popolnoma zaprt (z varjenimi in zakovičenimi stranicami), so policiji na pomoč priskočili gasilci, ki so razprli prirejen prostor podvozja, visok približno 20 cm, in v njem našli štiri ilegalne migrante, državljane Indije. Zaradi primanjkovanja kisika in zaležanosti v tako majhnem prostoru jim je bila zagotovljena nujna pomoč v šempetrski bolnišnici. Kot so ugotovili, je državljan BiH migrante, da bi jih pretihotapil v Italijo, pripeljal v prirejenem prostoru vse od BiH do Slovenije. V prirejenem prostoru vozila so ti imeli le manjšo luknjo za dovod kisika, ki pa je bila, glede na prevoženo razdaljo, neprimerna in kritična za življenje in zdravje ilegalnih migrantov. Osumljenca bo policija danes s kazensko ovadbo privedla na zaslišanje na Okrožno sodišče v Novi Gorici. Migranti so bili odkriti in rešeni prav zaradi temeljitega, natančnega in profesionalnega dela policistov.
 • Konec junija 2022 so kriminalisti in policisti PU Ljubljana uspešno zaključili večjo mednarodno preiskavo organizirane kriminalne združbe, ki je tihotapila ilegalne migrante po balkanski poti. Na območju Ljubljane in Nove Gorice je bila odvzeta prostost 4 osumljencem, pri katerih so bile na podlagi odredbe sodišča opravljene hišne preiskave ter podana kazenska ovadba za 6 oseb (3 tujci in 3 državljani Slovenije) za najmanj 12 kaznivih dejanj (po členu 308 KZ-1). Zoper 4 osumljene so bili po privedbi s kazensko ovadbo na sodišče odrejeni pripori. V času večmesečne kriminalistične preiskave, ki se je izvajala v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi, je bilo ugotovljeno, da je šlo za dobro organizirano kriminalno združbo, delujočo na območju Slovenije, organizacija tihotapljenja ilegalnih migrantov pa je potekala po t. i. balkanski poti vse od Turčije, Grčije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške ter preko Slovenije naprej v Italijo (Trst in italijansko Gorico).

Bolj je policija uspešna pri prijemanju tihotapcev, višje so cene tihotapljenja

Cene, ki jo postavljajo organizirane kriminalne združbe za prevoz ilegalnega migranta, so odvisne od načina tihotapstva, in sicer, ali gre za tihotapljenje peš, z osebnimi vozili, kombiniranimi vozili ali tovornjaki, pa tudi od dolžine poti in načina plačevanja, težavnosti in tveganja pri prestopu državne meje in tranzitu ter tudi od števila organizatorjev ali posrednikov. Zneski plačil tihotapcem za ilegalnega migranta znašajo tako od najmanj 300 evrov (iz Hrvaške v Slovenjo) pa vse do 14.000 evrov (iz Afrike, Afganistana itd. do Italije).

Opažamo, da so organizirane kriminalne združbe cene tihotapljenja ilegalnih migrantov skozi Slovenijo v zadnjih mesecih povišale, predvsem zaradi vse več uspešnih prijetij s strani slovenske policije, saj je morebitno priprtje članov tihotapskih verig za kriminalne združbe veliko tveganje.

Vozila, s katerimi tihotapijo migrante, imajo velikokrat posebej za ta namen prirejene prostore

Spodnji fotografiji prikazujeta primer tihotapstva ilegalnih migrantov v skritih delih tovornega vozila (PU Novo mesto, tihotapstvo z dne 29. 7. 2022, v prirejenem prostoru tovornega vozila je bilo skritih 11 državljanov Bangladeša, tihotapca sta bila državljana BIH).

Spodnji fotografiji prikazujeta primer tihotapstva ilegalnih migrantov v tovornem delu kombiniranega vozila (PU Nova Gorica, tihotapstvo z dne 9. 9. 2022, prevoz 25 državljanov Bangladeša, Pakistana, tihotapca sta bila državljana Litve).

Število prijetih tihotapcev ilegalnih migrantov v zadnjih petih letih na območju celotne Slovenije

Prijeti tihotapci RS jan2018 sept2022 

Prijeti tihotapci ilegalnih migrantov za obdobje 2018–2022 na območju celotne Slovenije. Podatki za leto 2022 zajemajo obdobje od 1. 1. 2022 do 12. 9. 2022.

Za kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu Kazenskega zakonika RS je zagrožena kazen zapora od treh do desetih let in denarna kazen oz. v kvalificirani obliki kazen zapora od treh do petnajst let in denarna kazen.

Letos na Policijski upravi Koper v povezavi s sprovajanjem ljudi obravnavali že 91 kaznivih dejanj

Policisti in kriminalisti PU Koper so letos (do vključno 11. 9. 2022) obravnavali 91 (86) kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države (po 308. členu KZ-1), v okviru katerih je bilo obravnavanih 86 (82) osumljencev. Na zaslišanja k preiskovalnemu sodniku je bilo privedenih 62 osumljencev, pripor je bil odrejen 60 osebam. Velika večina osumljencev je tujih državljanov, in sicer največ državljanov Srbije, Albanije, Hrvaške, Pakistana, Afganistana, Iraka, BiH, v zadnjem času tudi Ukrajine.

Od leta 2017 naprej na PU Koper obravnavali naslednje število kaznivih dejanj in osumljencev:

 • leta 2017 je bilo obravnavanih 52 kaznivih dejanj, storitve katerih je bilo osumljenih 79 storilcev, zoper 23 osumljencev je bil odrejen pripor;
 • leta 2018 je bilo obravnavanih 78 kaznivih dejanj, storitve katerih je bilo osumljenih 102 storilcev, zoper 97 osumljencev je bil odrejen pripor;
 • leta 2019 je bilo obravnavanih 141 kaznivih dejanj, storitve katerih je bilo osumljenih 201 storilcev, zoper 152 osumljencev je bil odrejen pripor;
 • 2020 je bilo obravnavanih 145 kaznivih dejanj, storitve katerih je bilo osumljenih 85 storilcev, zoper 78 osumljencev je bil odrejen pripor;
 • 2021 je bilo obravnavanih 86 kaznivih dejanj, storitve katerih je bilo osumljenih 83 storilcev, zoper 76 osumljencev je bil odrejen pripor.

Osumljenci so bili največkrat obravnavani kot prevozniki vozil, v katerih so prevažali ilegalne prebežnike, ali pa kot peš vodiči in organizatorji nezakonitih prehodov čez državno mejo. Vsako leto kriminalisti SKP PU Koper uspešno zaključujejo tudi kriminalistične preiskave kriminalnih združb, v sklopu katerih dokaze o kaznivih dejanjih zoper organizatorje zbirajo tudi z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov. Pri ilegalnih prehodih beležimo aktivnosti mednarodnih kriminalnih združb predvsem pri državljanih Albanije, Ukrajine, Srbije in Hrvaške.

Storilci tujce čedalje pogosteje prevažajo tudi v avtodomih

V zadnjem času je bil na območju PU Koper zaznan nov način prevažanja ilegalnih prebežnikov, in sicer storilci prevažajo tujce v avtodomih tujih registrskih številk. Septembra so policisti ustavili dva avtodoma čeških registrskih številk:

 • 8. 9. 2022 ob 23.45 so policisti pri Kubedu ustavili avtodom znamke Ford, češke registracije. Poleg 39-letnega voznika in 43-letne sopotnice, oba državljana Ukrajine, je bilo v vozilu še 24 državljanov Iraka, ki so mejo prestopili nelegalno. Kot predhodnico so ustavili še osebni avtomobil Škoda, čeških registrskih številk, v katerem sta bila prav tako državljana Ukrajine, in sicer 20-letni voznik in 18-letna sopotnica.
 • 9. 9. 2022 ob 9.30 je bil v Movražu ustavljen voznik avtodoma znamke Fiat, češke registracije, ki ga je vozil 33-letni državljan Ukrajine. V vozilu je bilo še 21 državljanov Irana (15) in Turčije (6). Vozniki, sopotnik v avtodomu in predhodnica (skupno pet osumljencev) so bili 10. 9. 2022 privedeni na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper vse odredil pripor. Tujci so storilcem za izvedbo poti od matične države do ciljne države v EU plačali 6.500 evrov na osebo.

Na območju PU Koper sta bila ta mesec odkrita še dva primera tihotapljenja ljudi

 • Policisti so 9. 9. 2022 ob 0.34 v Ilirski Bistrici ustavili osebni avto francoske registracije, ki ga je peljal 34-letni državljan Kosova z urejenim statusom v Franciji. V vozilu sta bila še dva državljana Kosova, ki sta prišla v Slovenijo nelegalno, in za katera je bilo v postopku ugotovljeno, da sta voznikova starša. Tujcem so bile izrečene globe, moški in ženska sta bila vrnjena na Hrvaško.
 • 10. 9. 2022 je bil na območju Rakitovca zaustavljen 50-letni državljan Italije, ki je v vozilu prevažal osem ilegalnih prebežnikov. Po postopku je bil priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku v Kopru, ki je zoper njega odredil pripor. Tujci so bili z organizatorjem tihotapljenja dogovorjeni, da za pot plačajo 3.500 evrov po družini, iz česar izhaja, da bi si državljan Italije in ostali, do sedaj še neznani storilci, udeleženi pri storitvi kaznivega dejanja, pridobili protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 10.500 evrov, ki bi si jo porazdelili v sorazmernem deležu glede na udeležbo v kaznivem dejanju.

Povezane vsebine

Nadzor državne meje in odkrivanje nedovoljenih migracij