Sorodne objave

Kam po pomoč? 8. marec 2023
 

Koprski policisti in kriminalisti so ta mesec na OŠ Hrvatini, OŠ Dutovlje, OŠ Dušana Bordona v Kopru in OŠ Oskarja Kovačiča v Škofijah izvedli več izkustvenih delavnic. Na Policijski upravi Koper namreč že od leta 2001, pod naslovom Bodi previden, izvajamo izkustvene delavnice za otroke četrtih in petih razredov osnovne šole. Delavnice potekajo na dve leti, tako da gredo čez določen program preventivnih aktivnosti vsi osnovnošolski otroci.

skofije9

Vsa ta leta je vesten koordinator izkustvenih delavnic Cveto Kokalj iz Sektorja kriminalistične policije PU Koper. Odločitev za izvedbo izkustvenih delavnic je bila sprejeta na podlagi ugotovitev, da je bila v dotedanjih preventivnih aktivnosti policije pri ozaveščanju oz. seznanjanju otrok z različnimi pojavnimi oblikami nevarnosti oz. ogrožanja prisotna predvsem usmeritev k teoretičnemu podajanju omenjene problematike: v obliki predavanj, okroglih miz ipd., brez možnosti izkustvenega doživljanja in s tem aktivnejšega sodelovanja otrok.

Otroci so lahko ogroženi in izpostavljeni raznim nevarnostim doma, v šoli, na ulici ipd. Zato je smiselno preventivne dejavnosti načrtovati in izvajati multidisciplinarno. To pomeni, da smo v organiziranje preventivnih dogodkov poleg policije vključili različne institucije oz. strokovnjake, ki lahko otrokom posredujejo ustrezne informacije. Tovrstne preventivne aktivnosti so usmerjene na vsa področja, kjer bi bili lahko otroci ogroženi, in so namenjene izkustvenemu učenju otrok o samozaščitnih ravnanjih in postopkih za soočanje z nevarnostmi.

Učenci osnovnih šol aktivno sodelujejo že pred izvedbo programa, in sicer tako, da se z učiteljem pri pouku pogovarjajo o različnih oblikah nevarnosti in ukrepanju. O tem izdelujejo razne risbice in pisne izdelke, s katerimi nato opremijo posamezne improvizirane delovne postaje. Na koncu prejme vsak učenec potrdilo o udeležbi.

OS Skofije8

 Na osnovni šoli v Škofijah, kjer smo si letos ogledali eno takšnih izkustvenih delavnic, so se učenci zelo potrudili in narisali, kako sami vidijo interventne službe. Njihove risbice si lahko ogledate v galeriji.

skofije2

Preventivni program je zasnovan na sedmih improviziranih in med sabo ločenih delovnih postajah. Učenci so običajno razdeljeni v skupine po šest otrok, ki v spremstvu učitelja obiščejo postaje. Skupina učencev se na posamezni delovni postaji zadrži približno 10 minut, kar pomeni okvirni čas za izvajalca, da otrokom predstavi svoje področje dela. Poleg igre vlog, praktičnih postopkov in samozaščitnih ravnanj otrok ob raznih oblikah nevarnosti ter pogovorov o tem se učencem razdelijo tudi različne brošure in zloženke, povezane z obravnavano tematiko.

skofije1

Otroci na delavnicah spoznavajo naslednje teme:

Ravnanje ob požaru
Gasilci seznanijo učence z nevarnostmi požarov, vnetljivimi snovmi, načini gašenja požarov, uporabo raznih gasilih aparatov, tehnično opremo gasilcev ipd. Otroci se tudi sami preizkusijo v gašenju.

Kliči 113
Predstavnik OKC PU Koper seznani učence, v katerih primerih lahko pokličejo na interventno številko in kako jim lahko policisti pomagajo.

Kliči 112
Otroci se v seznanijo z vlogo in namenom Centra za obveščanje ter praktično uporabo sredstev za zveze.

Varna pot v šolo
Policist - vodja policijskega okoliša seznani in opozori učence na nevarnosti v cestnem prometu (prečkanje cestišča, hoja po cesti, vožnja s kolesom, uporaba kresničke ipd. )

Vrstniško nasilje
Kriminalist seznani otroke z različnimi pojavnimi oblikami nasilja med mladimi. Pojasni jim, kako naj ukrepajo, pri čemer poudari, da se mora otrok o tovrstnem nasilju zaupati staršem in drugim odraslim osebam, ki lahko poskrbijo za njegovo varnost in s tem za prenehanje nasilja. Pri predstavitvi teme sodelujeta tudi dva starejša učenca, ki preko igre vlog ponazorita primer izsiljevanja denarja.

Srečanje z neznancem
Otroci se seznanijo s potencialnimi nevarnostmi ob srečanju z neznanimi osebami (z raznimi oblikami podkupovanja, obljubami, vabljenjem v vozilo ipd.). V praktični vaji poskuša moški otroke zvabiti v avtomobil z raznimi izgovori. Zatem posreduje policist, ki otroke opozori na morebitno nevarnost in jim svetuje, kako naj ravnajo, če bi bili ogroženi. Otroci se naučijo, na kaj morajo biti pozorni, kaj si morajo zapomniti in kakšni podatki lahko naknadno zanimajo policiste, ki preiskujejo že storjeno kaznivo dejanje.

Ravnanje ob najdbi odvrženih injekcijskih igel
V pogovoru z zdravstvenim delavcem se otroci poučijo o nevarnostih uživanja drog (npr. raznobarvnih tablet, ki pritegnejo otroke, ker so videti kot bonboni). Učijo se, naj se ne dotikajo najdenih, sumljivih predmetov (npr. injekcijskih igel).

skofije10

Izvajalci delavnic so uigrani, z veliko prakse tako na terenu kot tudi pri delu z otroki. Otroci so ves čas pozorni in vedoželjni, delavnice pa toplo pozdravljajo tudi učitelji. In ob koncu so navdušeni, polni novega znanja, ob učenju pa se tudi neznansko zabavajo. Vsakokraten dogodek pokaže, kako nujno je takšno delo z mladimi. Prav zato je vsako leto znova sprejeta odločitev, da je s tovrstno prakso treba nadaljevati tudi v prihodnje.