Sorodne objave

 

Danes, 16. januarja 2017, policisti po vsej Sloveniji že poostreno preverjajo, ali udeleženci v prometu med vožnjo telefonirajo oziroma uporabljajo druge naprave, ki zmanjšujejo njihovo vidno ali slušno zaznavanje. Današnji začetek nadzora je del štirinajstdnevne akcije za preprečevanje rabe teh naprav med vožnjo.

Usklajen in intenziven dvourni nadzor je danes potekal na območju ljubljanske in kranjske policijske uprave, policisti na obeh upravah pa so v zelo kratkem času ugotovili 132 kršitev. Na Gorenjskem je bilo kršitev 33, na območju Ljubljane pa 99.

Najpogostejša razloga za uporabo telefona med vožnjo pri kršiteljih sta bila nujen službeni klic ali pa so kršitelji navedli, da so se samo na hitro oglasili. Pozornost od dogajanja na cesti tudi sicer največkrat odvrača ravno telefoniranje med vožnjo, dogaja pa se še, da vozniki - med kršitelji najdemo tudi kolesarje - pišejo SMS-e, iščejo informacije na internetu - velikokrat je razlog v iskanju prave poti v smislu GPS,  objavljajo "selfije", se snemajo in podobno.

Takšno ravnanje ima velik negativen vpliv na potek prometa in prometno varnost predvsem v smislu zbranosti in pozornosti udeleženca na ključne informacije iz okolja. Gre za odsotnost zaznavanja v času in na razdalji, ko se ti vozniki vozijo mimo drugih vozil ali se srečujejo s pešci. Kako zelo so vozniki odsotni, pa je odvisno od načina uporabe teh stvari, bi pa vsakršna raba npr. telefona pri samo 15-sekundni uporabi pomenila, da za volanom vsaj toliko časa ni nikogar, ki bi lahko pravočasno reagiral na nevarnost. Teh 15 sekund v razdalji pri 50 km/h pomeni približno 200 metrov vožnje, pri višjih hitrostih pa še bistveno več.

Telefon je tudi sicer zelo množično uporabljena tehnološka naprava, kar kažejo že podatki o poslanih SMS in MMS sporočilih in minute opravljenih klicev s teh naprav. V letu 2015 so uporabniki po podatkih Statističnega urada RS v Sloveniji poslali več kot 2,6 milijarde sporočil in opravili približno 4 milijarde minut klicev. V teh številkah pa so tudi "kritična" sporočila in minute, ki v povezavi z rabo telefona nastajajo med vožnjo in na cestah povzročajo nevarnost in ogroženost. Voznikov, ki to počnejo med vožnjo, je na območju Gorenjske in Ljubljane vsako leto okoli 10.000.

Dejstvo je še, da zmanjšana pozornost voznika pomeni tudi bistveno večje tveganje za nastanek prometne nesreče, kar je primerljivo z vožnjo pod vplivom alkohola. Zato svetujemo, da:

  • med vožnjo ne uporabljajte telefonov in drugih naprav;
  • če se telefoniranju ne morete izogniti, to počnite z uporabo naprave, ki omogoča prostoročno telefoniranje;
  • če že morate uporabiti telefon, se najprej ustavite na primernem mestu in nadaljujte z vožnjo šele po končanem klicu.

35. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila) določa:

  1. Voznik in učitelj vožnje med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (maska, slušalke, telefon itd.).
  2. Voznik med vožnjo ne sme poslušati radia ali drugih zvočnih naprav s takšno glasnostjo, ki mu onemogoča normalno slušno zaznavanje v cestnem prometu.
  3. Ne glede na prvi odstavek tega člena sme voznik, razen kandidat za voznika, ki ga učitelj vožnje uči vožnje motornega vozila, kandidat za voznika, ki vozi osebni avtomobil, v spremstvu spremljevalca, učitelj vožnje ter spremljevalec, med vožnjo telefonirati, vendar le ob uporabi naprave za prostoročno telefoniranje. Pri opravljanju nalog, potrebnih za reševanje življenja ali premoženja, preprečitev ali odpravo velike materialne škode, preprečitev ali odpravo onesnaženja okolja in nalog policije ter vojaške policije, je med vožnjo dovoljena uporaba radijske postaje.
  4. Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
  5. Z globo 120 evrov se kaznuje za prekršek voznik, učitelj vožnje motornega vozila ali spremljevalec, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.


Voziš? Izklopi telefon!