Sorodne objave

 

V okviru obsežne in dlje časa trajajoče kriminalistične preiskave s področja prepovedanih drog in orožja so ljubljanski kriminalisti, v tesnem sodelovanju z Upravo kriminalistične policije na Generalni policijski upravi in drugimi sektorji kriminalistične policije v Sloveniji, ta teden opravili 58 hišnih preiskav in pridržali 23 oseb, osumljenih kaznivih dejanj s področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožjem.

V zaključni akciji je sodelovalo več kot 550 kriminalistov in policistov iz vse Slovenije.

NK krim zasegi orozje droge 18022022

Podrobneje sta ugotovitve policije na današnji spletni novinarski konferenci predstavila Damjan Petrič, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, in Matjaž Jerkič, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Videoposnetek spletne novinarske konference

Preiskovanje kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog med prioritetami slovenske policije

Za slovensko policijo je preiskovanje kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog prednostna in stalna naloga, s čimer tudi zagotavlja izpolnjevanje obveznosti iz Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog in Strategije EU na področju drog za obdobje 2021-2025.

Slovenija je zaradi svojega geostrateškega položaja zanimiva za tranzitne kriminalne aktivnosti in nezakonito poslovanje pripadnikov mednarodnih kriminalnih združb ter njihovo zadrževanje na našem ozemlju.

MatjazJerkic UKPGPU 18022022

Matjaž Jerkič, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije, je povedal, da je tihotapljenje prepovedanih drog v Sloveniji osrednji predmet preiskovanja organizirane kriminalitete, kar se potrjuje tudi z izredno odmevnimi in uspešno zaključenimi kriminalističnimi preiskavami, v katerih policija ugotavlja preprodajo prepovedanih drog v grosističnih količinah, v ulični prodaji in prek temnega spleta.

V zadnjih letih so kriminalisti izpeljali več kot deset kriminalističnih preiskav, s katerimi so občutno posegli v kriminalno okolje s prijetji vodij in članov kriminalnih združb in z zasegi večjih količin različnih prepovedanih drog, s čimer so kriminalnim združbam povzročili večmilijonsko finančno izgubo.

Pomembnost boja proti tihotapljenju prepovedanih drog kažejo tudi statistični rezultati, in sicer so kriminalisti v lanskem letu obravnavali 338 kaznivih dejanj z elementi organizirane kriminalitete, od tega 197 kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog (vseh obravnavanih kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog je bilo 1.293). V letu 2020 pa so obravnavali 522 kaznivih dejanj organizirane kriminalitete, od tega 234 s področja prepovedanih drog (vseh obravnavanih kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog je bilo 1.369). Preiskovanje kaznivih dejanj organizirane kriminalitete praviloma traja daljše časovno obdobje.

"Kriminalistična policija tudi letos nadaljuje z intenzivnim preiskovanjem organizirane kriminalitete in z danes predstavljenim primerom dokazuje, tudi v mednarodnem okolju, da je profesionalna in strokovna ter da s svojimi operativnimi pristopi lahko v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi uspešno obravnava tudi mednarodne kriminalne združbe. Policija stalno proučuje in spremlja trende tihotapljenja in preprodaje prepovedanih drog ter na teh spoznanjih prilagaja oz. gradi operativne pristope, tudi v primerih obsežnih, strokovno in logistično zahtevnih ter večletnih preiskavah," je še dejal Jerkič.

Pred kratkim razbili še eno dobro organizirano kriminalno združbo, ki je tihotapila in preprodajala prepovedane droge in orožje

Danes predstavljeno preiskavo so vodili ljubljanski kriminalisti v tesnem sodelovanju z Upravo kriminalistične policije na Generalni policijski upravi in z drugimi sektorji kriminalistične policije v Sloveniji. Kriminalisti so v tem primeru pokazali izredno strokovnost, predanost in vztrajnost, kar se je odrazilo z uspešno zaključeno kriminalistično preiskavo.

V času triletne, zelo kompleksne preiskave so razbili dobro organizirano kriminalno združbo, ki je izvrševala predvsem kazniva dejanja s področja tihotapljenja in preprodaje prepovedanih drog, ob tem pa tudi kazniva dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja. Hudodelska združba je aktivno delovala v mednarodnem prostoru, predvsem pa je bila prisotna v Sloveniji. Bila je dobro notranje hierarhično organizirana z jasno določenimi nalogami posameznikov, od vodij pa vse do uličnih preprodajalcev.

V preiskavi so kriminalisti potrdili že v preteklosti prepoznan način delovanja mednarodnih kriminalnih združb, ko kriminalna združba za svoje kriminalno delovanje kupi transportno podjetje, registrirano v Sloveniji, zato da si v okviru legalne prevozniške dejavnosti zagotovi varen in neoviran transport prepovedanih drog v mednarodnem okolju. Za varno izvrševanje kaznivih dejanj in medsebojno komuniciranje so člani kriminalne združbe uporabljali visokotehnološka komunikacijska sredstva in pokazali izredno iznajdljivost ter previdnost.

V policiji ocenjujemo, da je bil z razbitjem kriminalne združbe zadan pomemben udarec tistim, ki v slovenskem okolju trgujejo s prepovedanimi drogami. Treba pa se je zavedati, da bo že v naslednjih dneh razbito kriminalno združbo na trgu trgovine s prepovedanimi drogami nadomestila druga kriminalna združba. Za trg prepovedanih drog namreč veljajo osnovni zakoni povpraševanja in ponudbe.

DamjanPetric SKPPULJ 18022022

Damjan Petrič, vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Ljubljana, je med drugim dejal, da so kriminalisti zoper osumljence sestavili več kot 1.400 strani dolgo kazensko ovadbo, ki so jo opremili z več kot 3.100 prilogami, to število pa se bo s preiskavo zaseženih predmetov še znatno povečalo.

Z izjemno zahtevno kriminalistično preiskavo preprečili uporabo več kot pol tone prepovedanih drog

"Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana so od leta 2018 preiskovali mednarodno kriminalno združbo, ki se je ukvarjala z izvrševanjem kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom. Preiskava je bila izjemno zahtevna, saj je kriminalna združba iz preteklih policijskih postopkov že poznala način delovanja policije. V kriminalno združbo je bila vključena celotna mreža, od organizatorjev združbe do uličnih preprodajalcev, ki so delovali na območju Ljubljane," je pojasnil Damjan Petrič, vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Ljubljana, in v nadaljevanju podrobneje predstavil potek in rezultate preiskave.

Kriminalno združbo je sestavljalo več kot 80 oseb, ki so imele različne vloge v hierarhično razdeljeni združbi, zoper njih pa so bili zbrani dokazi, da so izvršili več kot 190 kaznivih dejanj. Člani združbe so tako poskrbeli za organizacijo nabave večjih količin droge v tujini, pridobivanje ustreznih skladišč, transport prepovedane droge iz Španije v Slovenijo in za organizacijo mreže kurirjev ter posrednikov do končnih preprodajalcev na ulici. Da bi povečali količino razpoložljive droge za slovenski trg in tudi za izvoz v Avstrijo in Nemčijo, so vzpostavili ustrezno prirejene prostore in opremo za gojenje prepovedane rastline konoplje, s čimer so dosegli večjo vsebnost THC v rastlinah in obilnejšo rast.

zasegi tujina ulica2

V okviru mednarodne preiskave, ki jo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, so kriminalisti v sodelovanju z varnostnimi organi Italije, Španije, Francije, Avstrije, Srbije in Bosne in Hercegovine potrdili, da so člani mednarodne hudodelske združbe želeli na območje Slovenije pripeljati skoraj 600 kilogramov prepovedane droge konoplja in nekaj kilogramov heroina. Navedena prepovedana droga jim je bila zasežena na ozemlju več držav. Z zaseženo drogo bi člani združbe zaslužili okoli 1,6 milijona evrov. Kriminalisti so tudi ugotovili, da so osumljeni na isti način iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo pripeljali vsaj tri avtomatske puške in naboje.

V zaključni akciji 15. februarja na 68 lokacijah v Ljubljani in na Obali opravili 58 hišnih preiskav in pridržali 23 osumljencev

Ljubljanski kriminalisti so v sodelovanju s kriminalisti Uprave kriminalistične policije in drugih enot iz celotne Slovenije v torek, 15. februarja 2022, izvedli zaključne aktivnosti zoper člane mednarodne kriminalistične združbe. Pri tem je sodelovalo več kot 550 kriminalistov in policistov, ki so na 68 lokacijah na širšem območju Ljubljane in Kopra opravili 58 hišnih preiskav.

Prijeli in pridržali so 23 osumljencev kaznivih dejanj, 16 jih je bilo privedenih pred preiskovalnega sodnika, ki jim je odredil sodno pridržanje. Večina osumljencev je bila predhodno že obravnavana za kazniva dejanja, povezana s prepovedanimi drogami, nekateri pa tudi za kazniva dejanja z elementi nasilja oziroma premoženjske kriminalitete.

hisne preiskave10 intro

Samo v zaključni akciji je bilo zaseženih več kilogramov prepovedanih drog in nedovoljenih snovi, in sicer kokain, heroin, rastlina konoplja, MDMA in testosteron, ki so še predmet analiz. Pri preiskavi je bilo zaseženih tudi 12 kosov orožja in več streliva, skoraj 90.000 evrov gotovine, več deset mobilnih telefonov in računalnikov in dve osebni vozili višjega cenovnega razreda. Prav tako so bili v okviru hišnih preiskav odkriti trije prirejeni prostori za gojenje prepovedane droge konoplja, kjer je bilo skupno zaseženih 2.254 sadik konoplje, in en prirejen prostor za proizvodnjo sintetičnih drog. Za delovanje navedenih prirejenih prostorov so storilci izvrševali tudi tatvine električne energije in tako v letu dni oškodovali elektro podjetja za skupno okoli 85.000 evrov.

hisne preiskave3

Kriminalisti so v navedeni kriminalistični preiskavi uspeli preprečiti uporabo več kot pol tone prepovedanih drog in odkrili več kot 80 preprodajalcev. To je posledica izjemno velikega obsega dela kriminalistov v preiskavi, saj so zoper osumljence sestavili več kot 1.400 strani dolgo kazensko ovadbo, ki so jo opremili z več kot 3.100 prilogami, ki pa se bodo med preiskavo zaseženih predmetov še znatno povečale. Seveda pa s tem kriminalistična preiskava ni zaključena, saj kriminalisti z aktivnostmi nadaljujejo. Prav tako se nadaljuje tudi finančna preiskava z namenom odvzema nezakonito pridobljene premoženjske koristi, ki so si jo pridobili storilci.