Sorodne objave

 

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana so v aprilu zaključili obsežen predkazenski postopek ter kazensko ovadili fizično osebo z območja Ljubljane, in sicer zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj poslovne goljufije, zlorabe položaja ali pravic in pranja denarja. Osumljeni je z izčrpavanjem družbe tej povzročil za več kot 34 milijonov evrov premoženjske škode, v tem času pa ni plačeval niti socialnih prispevkov za 67 zaposlenih, s čimer jih je oškodoval za skupno 430.000 evrov.

V predkazenskem postopku je bilo ugotovljeno, da je osumljenec pri gospodarskem poslovanju kot direktor večje gospodarske družbe zz območja Ljubljane zlorabil svoj položaj ter s pomočjo družb v svoji neposredni ali posredni lasti to gospodarsko družbo prevzel. Po prevzemu ciljne družbe je pod svojim vodstvom izkoristil ugodno bonitetno oceno prevzete družbe in jo v zelo kratkem času občutno prezadolžil z najemanjem posojil pri različnih poslovnih bankah. Sredstva najetih posojil ni uporabil za gospodarsko poslovanje prevzete družbe, ampak jih je takoj prenakazal na različne račune svojih, povezanih družb, ter na svoje osebne račune, nakazila pa niso bila povezana z gospodarskim poslovanjem prevzete družbe.

S prenakazovanjem sredstev družbe na te račune je oškodovano gospodarsko družbo finančno popolnoma izčrpal ter posledično povzročil njen stečaj. Prevzeti družbi in posredno upnikom je z izčrpavanjem povzročil za preko 34 milijonov evrov premoženjske škode, oziroma je za isti znesek sebi in svojim povezanim družbam pridobil za enak znesek protipravne premoženjske koristi.

Izčrpana družba je v letu 2012 objavila stečaj. Ugotovljeno je bilo, da je družba v stečaju ostala praktično brez premoženja, posledično pa so poslovne banke, posojilodajalke, izgubile tudi kakršno koli možnost, da bi bila dana posojila kadarkoli poplačana. V predkazenskem postopku je bilo tudi ugotovljeno, da je s svojim nezakonitim delovanjem fizična oseba v stečaj spravila tudi svoje povezane družbe, s katerih je pred tem umaknila premoženje.

Osumljenec v tem časovnem obdobju ni plačeval socialnih prispevkov za 67 zaposlenih, s čimer jih je oškodoval za skupno 430.000 evrov. V zvezi s tem je bila zoper osumljenca že v oktobru 2012 na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev po 196. členu kazenskega zakonika.